Trvalé změny linkového vedeníZřízení dvou nových pražských přívozů

Od 12 hodin v pátek 1. srpna 2008 bude v Praze zahájen provoz dvou nových přívozů zařazených do Pražské integrované dopravy. Oba nové přívozy budou v provozu pouze od 8 do 20 hodin v letním období. Přívoz P4 v trase Dětský ostrov - Slovanský ostrov - Střelecký ostrov - Národní divadlo bude mít interval 20 minut, přívoz P5 v trase Císařská louka - Výtoň - Botel Admirál - Jiráskovo náměstí půlhodinový interval.Prodloužení plzeňské linky 34 do Třemošné

Od soboty 10. května dochází k prodloužení víkendových spojů plzeňské autobusové linky 34 od Škody JS přes zastávky Třemošná, Orlík a Třemošná do zastávky Třemošná, základní škola s výstupem i nástupem v prostoru křižovatky Plzeňské, Americké, Plaské a Družstevní ulice. Dále bude na lince 34 zaveden jeden pár spojů mezi Sady Pětatřicátníků a Třemošnou v sobotu dopoledne, jeden pár spojů mezi Sady Pětatřicátníků a Třemošnou v sobotu odpoledne, jeden spoj ze Sadů Pětatřicátníků do Třemošné v neděli ráno, jeden spoj z Třemošné na Okounovou v neděli ráno, jeden spoj z Okounové do Třemošné v neděli dopoledne a jeden spoj z Třemošné do Sadů Pětatřicátníků v neděli dopoledne; nově zavedené spoje nezajíždějí k Fakultní nemocnici Lochotín ani ke Škodě JS. Současně se zvyšuje počet spojů jedoucívh v pracovní dny ráno od Škody JS až do Sadů Pětatřicátníků z jednoho na dva.Prodloužení trati metra C do Letňan a změny v PID od 9. června

Ve čtvrtek 8. května 2008 bude v odpoledních hodinách v Praze zprovozněn úsek trati metra IV.C2 ze stanice Ládví do Letňan. V souvislosti s tím dojde od zahájení provozu v pátek 9. května ke změnám na autobusových linkách Pražské integrované dopravy zejména v severovýchodní části Prahy, na Zahradním Městě a v Malešicích. Na novém úseku o stavební délce 4,6 km jsou stanice Střížkov, Prosek a Letňany, které byly všechny budovány jako hloubené. Stanice Střížkov se nachází ve východním segmentu křižovatky Vysočanské, Lovosické a Teplické ulice a má boční nástupiště v hloubce 6,3 m a jeden povrchový vestibul. U stanice se nacházejí dva páry autobusových zastávek, a to ve Vysočanské ulici (u nově vybudovaného podchodu pod Vysočanskou ulicí), jejichž dosavadní název Liberecká se od 9. května mění na Střížkov, a v nově vybudovaných zastávkových zálivech v Lovosické ulici. Stanice Prosek je umístěna v severním segmentu křižovatky Vysočanské a Prosecké ulice a má boční nástupiště v hloubce 10,6 m a jeden podpovrchový vestibul navazující na nově vybudované podchody pod Vysočanskou a pod Proseckou ulicí, ze kterých je přístup ke stávajícím dvěma párům autobusových zastávek ve Vysočanské a v Prosecké ulici.

Koncová stanice Letňany byla vybudována na jihovýchodní straně Prosecké ulice mezi stávajícím kruhovým objezdem severovýchodně od Kbelské ulice a křižovatkou s Tupolevovou. Má ostrovní nástupiště v hloubce 10,3 m a dva povrchové vestibuly, z nichž však bude současně se zprovozněním trati metra otevřen pouze severní, u něhož se nachází terminál linek městské a regionální dopravy a záchytné parkoviště P+R s kapacitou 689 osobních automobilů. Terminál je na východní straně ohraničen nově vybudovanou Beladovou ulicí, která vychází jihovýchodním směrem z křižovatky Prosecké a Tupolevovy ulice proti Tupolevově, stáčí se jižním směrem, poté prochází křižovatkou s nově vybudovanou Listovou ulicí a dále se stáčí jihovýchodním směrem a pokračuje souběžně s Kbelskou ulicí s ukončením na křižovatce s Mladoboleslavskou ulicí. Z jižní strany je terminál ohraničen nově vybudovanou Listovou ulicí, která spojuje kruhový objezd v Prosecké ulici severovýchodně od Kbelské a Beladovu ulici (jako Listova ulice jsou označeny také rampy mimoúrovňové křižovatky Kbelské a Prosecké ulice spojující Kbelskou s kruhovým objezdem severovýchodně od Kbelské ulice). Stávající autobusové zastávky Letňany (v ulici Beranových) budou od 9. května přejmenovány na Staré Letňany.

Ke stanici metra Letňany budou zkráceny linky 233, 348, 351, 365 a 377 od zastávky Výstaviště Letňany, resp. Tupolevova a část spojů linky 185 a linky 259, 280, 302 a 376 od zastávky U vodojemu (mezi stanicí metra Letňany a zastávkou U vodojemu pojedou nově vybudovanou Beladovou ulicí). Linky 140, 166, 186, 195 a 210 budou mezi zastávkami Výstaviště Letňany a Letňanská odkloněny Listovou a Beladovou ulicí kolem stanice metra Letňany, spoje linky 185 neukončené u stanice metra Letňany a linka 375 budou v úseku Prosek - U vodojemu odkloněny přes zastávky Nový Prosek a Letňanská a dále Listovou a Beladovou ulicí kolem stanice metra Letňany. Linka 110 bude ve směru od Dolních Počernic odkloněna ze zastávky Čakovická nově vybudovanou Beladovou ulicí ke stanici metra Letňany a dále přes Staré Letňany k Avii Letňany, přičemž ukončení části spojů této linky na Hloubětínské se ruší a všechny spoje jedoucí od Dolních Počernic pojedou nově až k Avii Letňany; v pracovní dny ráno dochází u linky 110 k prodloužení intervalu z 10 na 12 minut a současně se ve špičce pracovních dnů zavádějí posilové spoje v úseku Letňany - Avia Letňany, které v tomto úseku zkrátí v pracovní dny ranní interval na 4 až 8 minut a odpolední interval na 5 až 10 minut (v úseku Letňany - Rychnovská - Avia Letňany tedy bude mít s linkou 166, u níž dojde ke zkrácení a zpravidelnění intervalu, souhrnný interval 4 minuty v pracovní dny ráno a 5 minut v pracovní dny odpoledne).

U stanice metra Letňany se pro linky jedoucí od Výstaviště Letňany zřizují zastávky v Beladově ulici před křižovatkou s Listovou (nácestná ve směru Letňanská a Hloubětín v zadní části zastávkového zálivu, výstupní pro linky a spoje ukončené u stanice metra Letňany v přední části zastávkového zálivu), pro linky jedoucí ve směru Letňanská zastávka v Listově ulici za výjezdem z autobusového obratiště (linky jedoucí od Výstaviště Letňany tedy v tomto směru budou u stanice metra Letňany zastavovat dvakrát), pro linky jedoucí ve směru Výstaviště Letňany zastávky v Beladově ulici za křižovatkou s protilehlou Listovou (linky městské dopravy ve směru Tupolevova v zadní části zastávkového zálivu, regionální linky ve směru Tupolevova a linky městské dopravy ve směru Rychnovská v přední části zastávkového zálivu) a pro linky jedoucí ve směru Kbely zastávka v Beladově ulici za křižovatkou s Listovou. V autobusovém obratišti, které je napojeno na Listovu ulici u její křižovatky s Beladovou, se zřizuje výstupní zastávka pro linky jedoucí od Kbel, nástupní zastávka pro regionální linky ve směru Tupolevova ve střední části nástupní hrany (ve směru z centra tyto linky zastaví ještě v nácestné zastávce v přední části zastávkového zálivu v Beladově ulici) a nástupní zastávka pro linky 259, 280, 302 a 376 ve směru Kbely (ve směru z centra tyto linky zastaví ještě v nácestné zastávce pro směr Kbely v Beladově ulici).

Na lince 140 dojde ke zkrácení intervalu ve špičce pracovních dnů (ráno z 10 na 6 minut, odpoledne z 12 na 7 až 8 minut), prodloužení intervalu v neděli dopoledne z 15 na 20 minut a ke zkrácení intervalu v sobotu a neděli večer do 22 hodin z 20 na 15 minut (od 22 hodin do ukončení provozu bude i nadále jezdit v intervalu 20 minut). Linka 140 je mezi v úseku Ke stadionu - Čakovice odkloněna ulicemi Ke stadionu a Oderská přes nově zřízené zastávky Oderská v Oderské ulici cca 150 metrů jižně od křižovatky s Něvskou. Rozsah provozu linky 233 bude rozšířen na celodenní a celotýdenní (v neděli ráno a dopoledne v intervalu 20 minut, celotýdenně večer v intervalu 15 až 20 minut), na linku budou nasazeny standardní vozy namísto kloubových, všechny spoje této linky pojedou až do Sídliště Čakovice (ukončení části spojů u Obchodního centra Čakovice se ruší) a ve špičce pracovních dnů dojde u této linky k prodloužení intervalu (ráno z 10 na 12 minut, odpoledne z 12 na 15 minut).

Autobusová linka 145 se ruší a náhradou bude ve špičce pracovních dnů zkrácen interval linky 195 na polovinu (ráno z 12 na 6 minut, odpoledne z 15 minut na 7 až 8 minut). U Avie Letňany bude mít linka 195 nástup už v autobusovém obratišti, odkud pojede do nácestné zastávky Avia Letňany ve Veselské ulici a dále po své trase kolem stanice metra Letňany na Jesenickou. Zrušeny jsou rovněž linky 156 a 274. Linka 166 bude ve směru z Třeboradic odkloněna z Proseka přes zastávky Prosecká, Kelerka a U kříže na Palmovku a bude na ní zaveden pravidelný interval 12 minut v pracovní dny ráno, 15 minut v pracovní dny odpoledne a 30 minut v ostatních obdobích (dosud měla s regionálními linkami 305 a 351 souhrnný interval cca 10 minut v pracovní dny ráno, 30 minut v pracovní dny odpoledne, cca 15 minut v pracovní dny odpoledne, 30 až 40 minut v sobotu a neděli ráno, 30 minut v sobotu a neděli dopoledne a odpoledne a cca 40 minut celotýdenně večer), přičemž až do Třeboradic, popřípadě k Teplárně Třeboradice pojedou všechny spoje v pracovní dny dopoledne a část spojů v ostatních obdobích (v pracovní dny odpoledne zpravidla polovina spojů) a ostatní spoje budou ukončeny u Obchodního centra Čakovice. Dále dochází ke zvýšení počtu spojů linky 166 jedoucích k Teplárně Třeboradice o jeden spoj v pracovní dny ráno ve směru do centra, jeden pár spojů v pracovní dny odpoledne, jeden spoj v pracovní dny večer ve směru z centra a jeden pár spojů v sobotu a neděli odpoledne.

Na Palmovce bude mít linky 140, 166 a 185 nástup ve střední části nástupní hrany (v dosavadní nástupní zastávce linky 187) a linka 109 v zadní části nástupní hrany (v dosavadní nástupní zastávce linek 140 a 233); nástupní zastávka v přední části nástupní hrany, kde dosud měly nástupn linky 109, 168 a 185, se ruší. U stanice metra Českomoravská dochází ke zrušení nástupní zastávky na západní straně autobusového obratiště, kde dosud zastavovaly linky 146, 151, 259, 280, 302, 349, 354, 375 a 376, takže nově budou mít na Českomoravské všechny linky nástup na severní straně autobusového obratiště.

Regionální linka 305 bude vedena z Náměstí Jiřího Berana přes Krystalovou a Sídliště Čakovice, kde při jízdě ve směru z centra zastaví v dosavadní výstupní zastávce linky 233 a ve směru do centra v dosavadní nástupní zastávce linky 233, na Královu a dále po své dosavadní trase do Hovorčovic, kde bude ukončena, a pojede pouze ve dnech školního vyučování s jedním spojem ráno ve směru Náměstí Jiřího Berana a dvěma spoji odpoledne ve směru Hovorčovice. Ve směru do centra budou linky 166, 305 a 351 mezi zastávkami Králova a Čakovický zámek, resp. Náměstí Jiřího Berana nově vedeny ulicemi Mezi hřbitovy a Schoellerova (linka 305 se zajížděním ulicí Marie Podvalové do Sídliště Čakovice) přes zastávku Krystalová v Schoellerově ulici, takže zastávky Krystalová (v Bělomlýnské ulici) a Ouhrabkova se ruší. Zastávky Tryskovická (na lince 166) se budou nově jmenovat Za tratí. Linky 351 a 365 jsou mezi Výstavištěm Letňany a Trutnovskou odkloněny přes zastávky Dobratická, Tupolevova a Fryčovická a u linky 351 dochází k posílení ve špičce pracovních dnů (dosavadní ranní interval cca 15 až 20 minut bude zkrácen na cca 10 minut, odpolední interval cca 15 až 30 minut se zkracuje na cca 15 až 20 minut). Vzhledem ke zkrácení intervalu linky 351 bude zrušena regionální linka 358.

Na lince 365 bude v pracovní dny ráno zaveden jeden spoj od stanice metra Letňany do Veleně a jeden spoj z Letňan do Veleně jen ve dnech školního vyučování, v pracovní dny odpoledne dochází ke zvýšení počtu spojů jedoucích z Veleně ve směru do centra jen ve dnech školního vyučování z jednoho na dva a tři spoje této linky ve směru Kostelec nad Labem v pracovní dny ráno, které končí v Mratíně, budou prodluženy až do Kostelce nad Labem. Dosavadní spoje linky 365, které jsou v provozu jen ve dnech školního vyučování a začínaly nebo končily v zastávce Čakovický zámek nebo u Obchodního centra Čakovice, budou nově začínat nebo končit u stanice metra Letňany. Interval regionální linky 365 v neděli od 10 do 15 hodin bude zkrácen ze 120 na 90 minut, takže tato linka bude nově mít stejný jízdní řád pro sobotu i neděli. Spoj regionální linky 345 v pracovní dny ráno ze zastávky Mratín, cukrovar do Měšic a dále ke stanici metra Ládví pojede nově ze Zlonína. Linka 366 se ruší a její spoje budou převedeny na linku 365 beze změny jejich trasy v oblasti Veleně a Mratína (s výjimkou jednoho spoje ve směru Kostelec nad Labem v pracovní dny odpoledne, který byl dosud veden z Veleně přímo do Sluhů a nově bude jezdit přes Nový Brázdim). Regionální linka 377 bude nově zastavovat také v zastávkách Tuháňská.

Mezi Výstavištěm Letňany a zastávkou Tupolevova bude regionální linka 348 obousměrně zastavovat také na Dobratické. Spoje linky 348, které nezačínají ani nekončí v Praze, se převádějí na novou regionální linku 473 vedenou v úseku Neratovice, III. základní škola - Neratovice, náměstí Republiky - Obříství, Štěpánský most - Kozárovice - Kralupy nad Vltavou, železniční stanice, přičemž linka 348 bude nově jezdit pouze v úseku Letňany - Neratovice, III. základní škola - Neratovice, náměstí Republiky - Obříství, Štěpánský most - Kozárovice. Současně budou dva spoje linky 348, které jezdily z Prahy do zastávky Libiš, Spolana 4, zkráceny do zastávky Neratovice, náměstí Republiky, spoj této linky z Prahy přes Neratovice do Kozárovic v pracovní dny dopoledne bude ukončen v zastávce Neratovice, náměstí Republiky, kde vyčká a poté pojede jako linka 473 do Kozárovic, a spoj linky 348 z Českomoravské do zastávky Líbeznice I v pracovní dny odpoledne, který dále pokračoval jako linka 368 do Předboje, bude nově jezdit z Ládví jako linka 368 do Předboje. Spoj regionální linky 473 v pracovní dny ráno, který začíná v zastávce Neratovice, Kojetická a ze zastávky Obříství, Štěpánský most pokračuje jako linka 470 do Mělníka, a tři ze spojů linky 473 začínajících v zastávce Neratovice, náměstí Republiky pojedou nově už ze zastávky Neratovice, III. základní škola a spoj linky 473 z Kralup nad Vltavou před Kozárovice a zastávku Libiš, Spolana 4 do zastávky Neratovice, náměstí Republiky v pracovní dny odpoledne bude prodloužen až do zastávky Neratovice, III. základní škola.

Linka 349 se ruší, přičemž její spoj z Neratovic na Českomoravskou v pracovní dny ráno je nahrazen zavedením spoje linky 351 z Neratovic ke stanici metra Letňany, spoj této linky z Českomoravské do Neratovic v pracovní dny ráno se nahrazuje zavedením jednoho spoje linky 368 od stanice metra Ládví do Předboje a dosavadní spoj jedoucí v pracovní dny odpoledne z Kozárovic jako linka 348 do Neratovic a dále po trase linky 349 na Českomoravskou bude nově veden jako spoj linky 348 z Kozárovic ke stanici metra Letňany. Spoj jedoucí v pracovní dny odpoledne z Předboje jako linka 368 do Baště a dále jako linka 349 na Českomoravskou pojede nově po trase linky 368 až na Ládví a namísto spoje linky 349 z Neratovic do zastávky Huntířovská v pracovní dny večer bude zajišťovat spojení z Neratovic do Prahy spoj linky 351, který dosud začínal v Čakovičkách a nově pojede už z Libiše. V pracovní dny bude linka 368 dále posílena prodloužením ranního spoje z Předboje do zastávky Líbeznice II až ke stanici metra Ládví, zavedením jednoho páru spojů dopoledne mezi stanicí metra Ládví a Předbojí a jednoho spoje odpoledne z Ládví do Předboje.

Spoj linky 416 jedoucí v pracovní dny ráno z Předboje do zastávky Líbeznice II a ve dnech školního vyučování dále přes Sedlec do zastávky Líbeznice, škola bude v úseku Kojetice, železniční stanice - Líbeznice II odkloněn přes zastávky Kojetice, Čakovičky, Nová Ves, Měšice, Agropodnik, Měšice, Na rejdišti, Měšice a Líbeznice, škola a současně se v pracovní dny ráno na této lince zavádí spoj ze Zlonína přes zastávky Měšice, Agropodnik, Měšice, Na rejdišti, Měšice a Líbeznice, škola do zastávky Líbeznice II. V pracovní dny odpoledne bude spoj linky 416 ze zastávky Líbeznice, škola přes Sedlec a zastávku Líbeznice II do Zlonína, který mimo dny školního vyučování začíná až v zastávce Líbeznice II, odkloněn v úseku Líbeznice II - Zlonín přes zastávky Líbeznice, škola, Měšice, Měšice, Na rejdišti a Měšice, Agropodnik s tím, že mimo dny školního vyučování pojede ze zastávky Líbeznice, škola přímo do Měšic a dále do Zlonína; současně se ve dnech školního vyučování odpoledne zavádějí dva spoje linky 416 ze zastávky Líbeznice, škola přes zastávky Měšice, Měšice, Na rejdišti, Měšice, Agropodnik a Nová Ves do Čakoviček.

U regionální linky 417 dochází ke zrušení větve přes Popovice, spoj této linky z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi přes Popovice do zastávky Odolena Voda, závod v pracovní dny ráno pojede nově přes Polerady. Spoje linky 417 dosud jedoucí z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi do Hovorčovic pojedou z Měšic přes zastávku Líbeznice, škola do zastávky Líbeznice II, kde budou ukončeny, přičemž trasa spojů této linky začínajících v Hovorčovicích se nemění. Současně se ruší zastavování spojů linky 417 jedoucích ze zastávky Odolena Voda, závod do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi v zastávkách Líbeznice II a Líbeznice, škola.

Linka 186 bude ve směru od Černého Mostu odkloněna od Polikliniky Prosek kolem stanice metra Střížkov (se zastávkami v Lovosické ulici) do zastávky Teplická a dále po trase linky 201, která se současně ruší, ke stanici metra Nádraží Holešovice. V neděli od zahájení provozu do 10 hodin se zkracuje interval linky 186 z 60 na 30 minut. Linka 210 se v úseku Teplická - Letňanská odklání přes zastávky Střížkov (v Lovosické ulici), Poliklinika Prosek a Českolipská a nově bude mít stejné intervaly jako linka 186 (její interval tedy bude prodloužen v pracovní dny dopoledne, v sobotu dopoledne, v sobotu odpoledne, v sobotu vpodvečer, v neděli odpoledne a v neděli vpodvečer z 15 na 30 minut, v pracovní dny odpoledne z 15 na 20 minut a v pracovní dny vpodvečer z 20 na 30 minut), takže se s ní bude v úseku Nádraží Holešovice - Fryčovická prokládat. U linky 210 se také ruší ukončení části spojů u Obchodního centra Čakovice, takže všechny její spoje pojedou až do zastávky Čakovice a dále po trase linky 158, která se současně ruší, do Miškovic.

Autobusová linka 134 se v úseku Nad Jetelkou - Českolipská odklání ulicemi Nad Krocínkou, Letňanská a Prosecká přes zastávky Krocínka, Klíčovská, Garáže Klíčov a Letňanská (v Prosecké, resp. Lovosické ulici) a ve směru z Kavkazské bude od Polikliniky Prosek vedena kolem stanice metra Střížkov (se zastávkami v Lovosické ulici) a přes Třebenickou, kde obousměrně zastaví ve Střelničné ulici a při jízdě ve směru Vysočanská také v Ďáblické ulici, do Sídliště Ďáblice. Nově bude linka 134 v provozu v pracovní dny do 23 hodin, přičemž v úseku Kavkazská - Sídliště Ďáblice pojede pouze polovina jejích spojů ve špičce pracovních dnů a ostatní spoje budou vedeny v trase Českomoravská - Vysočanská - Sídliště Ďáblice. Ranní interval linky 134 bude 12 minut ve směru Kavkazská, resp. Českomoravská a 15 minut ve směru Sídliště Ďáblice, dopoledne pojede v intervalu 30 minut, odpoledne v intervalu 15 minut a večer v intervalu 30 minut. Dosud stálé zastávky Letňanská v Letňanské ulici (na nočních linkách 509 a 513) budou mít nově charakter na znamení. V pracovní dny večer, v sobotu a v neděli se zkracuje interval linky 151 ze 60 na 30 minut, takže tato linka bude mít celodenně a celotýdenně interval 30 minut. Pro linku 151 se zřizuje zastávka Prosek ve směru Českomoravská v Litoměřické ulici (vstřícně zastávce v opačném směru), takže tato linka bude na Proseku obousměrně zastavovat vždy dvakrát, a mezi Teplickou a Poliklinikou Prosek zastaví linka 151 také u stanice metra Střížkov v Lovosické ulici. Zrušena bude také autobusová linka 187.

Linka 175 se ruší a v úseku Vozovna Kobylisy - Šimůnkova nahrazuje prodloužením linky 136 ze Sídliště Ďáblice přes Šimůnkovu a Bojasovu k Vozovně Kobylisy. Při jízdě ve směru Koleje Jižní Město bude linka 136 zastavovat navíc také v zastávce Třebenická ve Střelničné ulici a všechny spoje této linky nově pojedou až ke Kolejím Jižní Město (ukončení části spojů u stanice metra Roztyly bude zrušeno). Interval linek 162 a 169 se v části ranní špičky pracovních dnů zkracuje z 20 na 15 minut a současně se rozšiřuje rozsah provozu linky 169, která bude nově jezdit v pracovní dny do 23 hodin (dopoledne a večer v intervalu 30 minut).

Linka 181 se zkracuje do trasy Nádraží Hostivař - Hloubětín - Hloubětínská a v pracovní dny dopoledne bude její interval prodloužen z 20 na 30 minut. V oblasti Čimic je linka 181 nahrazena linkou 183, která ve směru od Sídliště Petrovice pojede od stanice metra Střížkov (dosud zastávka Liberecká) přes zastávky Třebenická (pouze ve směru zpět), Štěpničná, Ládví, Kobylisy (obousměrně v ulici Pod sídlištěm), Kobylisy (pouze ve směru zpět v Horňátecké ulici) a Mirovická k Vozovně Kobylisy, kde zastaví v Klapkově, resp. Horňátecké ulici (nikoliv jako dosud v Žernosecké ulici) a dále po dosavadní trase linky 181 do Sídliště Čimice. Rozsah provozu linky 183 se současně mění na celodenní a celotýdenní s intervalem 6 minut v pracovní dny ráno, 15 minut v pracovní dny dopoledne, 7 až 8 minut v pracovní dny odpoledne, 15 až 30 minut v pracovní dny večer a 30 minut v sobotu a neděli, přičemž až do Sídliště Petrovice pojede linka 183 pouze ve špičce pracovních dnů a v provozních obdobích s patnáctiminutovým intervalem (tj. v pracovní dny dopoledne a v pracovní dny večer do 22 hodin) bude polovina spojů této linky vedena pouze v úseku Sídliště Čimice - Kobylisy. Přímé spojení ze Sídliště Čimice na Šimůnkovu bude nově zajištěno pouze nově zavedenou školní linkou 551 s jedním spojem ve dnech školního vyučování ráno ve směru Šimůnkova, která pojede po dosavadní trase linky 181 a na Šimůnkově zastaví jak v nácestné zastávce v Žernosecké ulici, tak ve výstupní zastávce v autobusovém obratišti.

Linka 102 bude v úseku Vychovatelna - Služská odkloněna ulicemi Davídkova, Střelničná a Pod sídlištěm se zastavením v nově zřízených zastávkách Vinopalnická (v Davídkově ulici u křižovatky s Vinopalnickou) a Na Slovance (v Davídkově ulici u křižovatky s ulici Na Slovance) a kolem stanic metra Ládví a Kobylisy, přičemž mezi zastávkami Vychovatelna a Vinopalnická zastaví pouze ve směru z centra v zastávce Bulovka na sjízdné rampě z ulice V Holešovičkách do Zenklovy a poté v zastávce Bulovka v Davídkově ulici před podjezdem pod Libereckou ulicí a u stanice metra Kobylisy bude zastavovat obousměrně v ulici Pod sídlištěm. Náhradou za linku 186 odkloněnou mimo oblast Bohnic bude linka 102 v úseku Kobylisy - Sídliště Bohnice posílena. Ve špičce pracovních dnů, v sobotu dopoledne, v sobotu odpoledne a v neděli odpoledne dojde v úseku Kobylisy - Sídliště Bohnice ke zkrácení intervalu na polovinu při zachování stávajícího intervalu v úsecích Nádraží Holešovice - Kobylisy a Sídliště Bohnice - Staré Bohnice, v pracovní dny dopoledne zůstává interval beze změny. Rovněž v pracovní dny večer zůstává interval linky 102 nezměněn (do 22 hodin interval 15 minut a od 22 hodin interval 20 minut), avšak v úseku Nádraží Holešovice - Kobylisy pojede do 22 hodin pouze polovina spojů (interval 30 minut) a od 22 hodin pouze třetina spojů (interval 60 minut) a na Sídlišti Bohnice bude do 22 hodin končit polovina spojů a od 22 hodin třetina spojů této linky, takže v úseku Sídliště Bohnice - Staré Bohnice bude do 22 hodin interval 30 minut a od 22 hodin interval 20 až 40 minut.

V sobotu ráno se interval linky 102 zkracuje z 30 na 20 minut, v úseku Nádraží Holešovice - Kobylisy pojede pouze třetina spojů (interval 60 minut) a třetina spojů bude ukončena na Sídlišti Bohnice, do Starých Bohnic pojede linka v intervalu 20 až 40 minut. Třicetiminutový interval v neděli ráno zůstane zachován v úseku Kobylisy - Staré Bohnice, zatímco v úseku Nádraží Holešovice - Kobylisy bude vedena pouze polovina spojů této linky (interval 60 minut). V neděli dopoledne bude interval zkrácen z 30 na 20 minut, přičemž v úseku Nádraží Holešovice - Kobylisy bude vedena třetina spojů (interval 60 minut) a v úseku Sídliště Bohnice - Staré Bohnice polovina spojů (interval 40 minut). Namísto třicetiminutového intervalu v sobotu a neděli večer pojede v těchto obdobích linka 102 ve stejných intervalech jako v pracovní dny večer. Interval linky 102 ze Starých Bohnic do Zámků ve špičce pracovních dnů zůstává zachován (48 minut ráno, 60 minut odpoledne), v sedle pracovních dnů však bude interval v tomto úseku zkrácen ze 120 na 60 minut, v pracovní dny večer pojedou namísto jednoho páru spojů do Zámků dva páry spojů v intervalu 120 minut a nově se v úseku Staré Bohnice - Zámky zavádí sobotní a nedělní provoz v intervalu cca 120 minut.

V oblasti Bohnic je zrušená linka 187 nahrazena zkrácením intervalu linky 200 v pracovní dny ráno ze 6 minut na 3 minuty a ve směru Kobylisy až na 2 minuty. Interval linky 200 bude zkrácen také v pracovní dny dopoledne, a to z 15 minut na 7 až 8 minut, a v pracovní dny odpoledne, kdy bude interval ve směru Sídliště Bohnice zkrácen ze 3 až 4 minut na cca 3 minuty a interval ve směru Kobylisy zkrácen ze 7 až 8 minut na 3 až 4 minuty (čtyři spoje v průběhu jedné čtvrthodiny). U linky 144 dochází ke zkrácení intervalu v sobotu ráno z 30 na 20 minut, interval linky 152 v pracovní dny ráno bude prodloužen z 5 na 6 minut a v pracovní dny se prodlužuje odpolední půlhodinový interval linky 202 až do 20 hodin. Název zastávky Fořtova, ve které budou od 9. května zastavovat linky 152, 183, 202 a 505, se z důvodu sjednocení názvu mění na Libeňská.

Linka 185 bude mezi zastávkou U kříže a Prosekem zastavovat také v zastávkách Kelerka a Prosecká a u Leteckých opraven zastaví při jízdě ve směru z centra rovněž v nácestné zastávce v Toužimské ulici. Interval linky 185 se zkracuje v pracovní dny ráno z 9 minut na 7 až 8 minut, v pracovní dny dopoledne z 30 na 20 minut, v pracovní dny odpoledne z 12 na 10 minut a celotýdenně večer z 40 na 30 minut, avšak ve špičce pracovních dnů pojede polovina spojů této linky pouze v úseku Letňany - Letecké opravny. Na lince 259, která dosud měla spolu s linkami 280 a 354 souhrnný interval cca 10 minut v pracovní dny ráno, cca 30 minut v pracovní dny odpoledne, cca 12 minut v pracovní dny odpoledne, cca 40 minut v pracovní dny večer, cca 30 minut v sobotu a neděli přes den a cca 40 minut v sobotu a neděli přes den, se zavádí pravidelný interval 10 minut v pracovní dny ráno, 30 minut v pracovní dny dopoledne a 15 minut v pracovní dny odpoledne, přičemž v pracovní dny večer bude mít linka 259 spolu s linkou 280 souhrnný interval cca 40 až 60 minut a v sobotu a neděli bude mít s linkou 375 souhrnný interval cca 30 minut. U linky 280 dochází k rozšíření rozsahu provozu na celodenní a celotýdenní a ke zkrácení intervalu, takže nově bude jezdit v pracovní dny přes den v intervalu cca 60 minut, v pracovní dny večer bude mít dva spoje ve směru Vinoř a jeden spoj ve směru Letňany, v sobotu a neděli dopoledne bude mít ve směru Vinoř interval 120 až 150 minut a ve směru Letňany interval 75 až 90 minut, v sobotu a neděli odpoledne bude mít interval 60 až 90 minut a v sobotu a neděli večer dva spoje ve směru Vinoř a jeden spoj ve směru Letňany.

Regionální linka 354 bude zrušena a náhradou se posiluje linka 375, u níž se dosavadní interval cca 25 minut v pracovní dny ráno zkracuje na 10 minut, hodinový interval v pracovní dny dopoledne a půlhodinový interval v pracovní dny odpoledne zkracuje na polovinu, interval 60 až 75 minut v pracovní dny večer zkracuje na 30 až 60 minut a víkendový interval cca 90 minut zkracuje na cca 60 až 90 minut, přičemž polovina spojů v pracovní dny přes den a část spojů této linky v pracovní dny večer pojede pouze v úseku Českomoravská - Podolanka a na linku budou kromě kloubových vozů nově nasazovány i standardní vozy. U linky 302 se interval cca 90 minut v pracovní dny večer zkracuje na cca 60 minut a linka 386, která dosud měla v pracovní dny večer interval cca 120 minut, bude mít v tomto provozním období interval 60 až 90 minut.

V pracovní dny odpoledne budou spoje linky 376 z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi na Huntířovskou, z Huntířovské do Svémyslic a ze Svémyslic na Českomoravskou, které jezdily jen ve dnech školního vyučování a místo nichž mimo dny školního vyučování jezdil spoj z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi na Českomoravskou, nahrazeny jedním spojem z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi do Letňan a jedním párem spojů mezi Svémyslicemi a stanicí metra Letňany. Regionální linka 399 se ruší. Zastávky Huntířovská (na linkách 185, 259, 280, 302, 375, 376 a 606), které dosud měly charakter na znamení, se mění nastálé.

Autobusová linka 168 bude zrušena a náhradou dochází u linky 109 ke zkrácení intervalu v pracovní dny ráno z 15 na 10 minut. U linky 109 se rovněž zkracuje interval v pracovní dny vpodvečer na cca 20 minut a kloubové vozy budou nově nasazovány na tuto linku i v sobotu a neděli. Linka 269 bude mezi Běchovicemi a zastávkou Podnikatelská zajíždět k Výzkumným ústavům Běchovice a ve Kbelích tato linka obousměrně zastaví nejen v Žacléřské, ale nově i v Hornopočernické ulici.

Linka 239 se ruší a její spoje, které pojedou na Rektorskou ve stejném rozsahu jako dosud, budou nově označeny jako linka 155, která tak nově pojede až na Rektorskou (většina spojů však bude ukončena už na Sídlišti Malešice). Linky 208 a 238 budou ve směru od Dolních Počernic a Zentivy zkráceny ke stanici metra Depo Hostivař a v úseku Želivského - Sídliště Malešice nahrazeny posílením linky 155, která nově bude mít (včetně spojů na Rektorskou, které byly dosud označeny jako linka 239) interval 7 až 8 minut ve špičce pracovních dnů, 10 minut v sedle pracovních dnů, 15 až 20 minut v sobotu ráno, 15 minut v sobotu dopoledne a odpoledne, 20 až 30 minut v neděli ráno, 15 minut v neděli dopoledne a odpoledne a 15 až 20 minut celotýdenně večer. Ve směru Želivského pojede linka 155 ze zastávky Na palouku Počernickou a Vinohradskou ulicí jako linka 188, takže zastávka Pod Třebešínem ve směru Želivského bude zrušena. Na lince 208 dochází ke zpravidelnění, popřípadě také zkrácení intervalu mimo špičku pracovních dnů na 30 minut. Večerní interval linky 188 se celotýdenně zkracuje z 30 na 20 minut. Linka 146 se vzhledem k nízké využívanosti ruší. V úseku Sídliště Malešice - Depo Hostivař budou linky 208 a 238 nahrazeny prodloužením linky 133 ze Sídliště Malešice přes Limuzskou a Černokosteleckou ke stanici metra Depo Hostivař. Z důvodu zlepšení dopravní obsluhy oblasti náměstí Republiky bude linka 133 mezi Řásnovkou a Florencí trvale odkloněna přes zastávky Dlouhá třída, Náměstí Republiky a Bílá labuť. V zastávkávh Dlouhá třída nově zastavují také noční autobusové linky 505, 509 a 513.

V oblasti Zahradního Města bude zrušena linka 138 a náhradou zkráceny intervaly linky 224, a to zpravidla na polovinu jejího dosavadního intervalu v příslušném provozním období (v pracovní dny odpoledne však bude její interval zkrácen z 20 na 12 minut, v sobotu ráno z 30 minut na 15 až 30 minut, v neděli ráno z 40 minut na 20 až 30 minut, v neděli dopoledne z 30 na 20 minut a celotýdenně večer z 30 minut na 15 až 20 minut). Linka 101 nově pojede z Tolstého po trase dosavadní linky 138 až do zastávky V korytech a dále ulicí V korytech (ve směru tam se zastavením v zastávce Jesenická) k Poliklinice Zahradní Město, poté po stávající trase až do zastávky Na Groši a dále Pražskou ulicí se zastavením v nově zřízených zastávkách Sídliště Na Groši (vždy za křižovatkou s ulicí Na Groši) a U průseku (západně od křižovatky s ulicí U průseku) na Zahradní Město a po trase linky 224 na Skalku; nově bude v provozu pouze do 21 hodin a v neděli ráno se zkracuje její interval z 40 na 30 minut. Úsek Hostivařská - Plynárna Měcholupy nebude již městskou dopravou obsluhován.

Rozsah provozu linky 139 ve směru Na Beránku se prodlužuje zavedením jednoho celotýdenního spoje s odjezdem v 0.18 hod. od stanice metra Želivského. U linky 148 bude zkrácen interval v pracovní dny ráno z 8 minut na 7 až 8 minut a v pracovní dny dopoledne z 20 na 15 minut, přičemž na Budějovickou nově pojede pouze čtvrtina spojů v pracovní dny ráno, polovina spojů v pracovní dny dopoledne a třetina spojů v pracovní dny odpoledne (dosud jela až na Budějovickou polovina spojů ve špičce pracovních dnů a všechny spoje v sedle pracovních dnů). Dále se u linky 148 zkracuje interval v pracovní dny večer z 15 až 30 minut na 15 až 20 minut. V pracovní dny odpoledne dochází ke zkrácení intervalu linek 174 a 180 z 10 na 7 až 8 minut a ke zkrácení intervalu linek 179, 184 a 225 z 20 na 15 minut. Upraveny budou také jízdní řády linek 103, 122, 177, 207, 212, 213 a 345 a noční autobusové linky 603, jejíž spoje budou nově jezdit o půl hodiny později než dosud.Změna na plzeňské autobusové lince 55

S platností od soboty 26. dubna bude plzeňská autobusová linka 55 zajíždět do zastávky Tlučná, Čampule ve směru z centra a nikoliv ve směru do centra jako dosud (ze zastávky Tlučná, U zahradníka tedy pojede přes zastávky Tlučná, železniční stanice, Tlučná, Čampule a Tlučná do zastávky Tlučná, konečná a zpět přes zastávku Tlučná přímo do zastávky Tlučná, U zahradníka).Dubnové změny v plzeňské autobusové dopravě

Od pondělí 21. dubna se na plzeňské autobusové lince 33 ruší zastávka Vochov, rozcestí ve směru Město Touškov.Změny v PID od 6. dubna

Od 6. dubna 2008 budou spoje regionální linky 415 vyjíždějící v pracovní dny ze zastávky Černošice, Vráž U transformátoru nahrazeny prodloužením většiny spojů této linky ukončených v této zastávce ulicemi Sluneční a dr. Janského přes nově zřízené zastávky Černošice, SLunečná (ve Slunečné ulici před křižovatkou s protilehlou ulicí Na višňovce), Černošice, U kamenného mostu (ve Slunečné ulici před křižovatkou s ulicí dr. Janského), Černošice, Mokropsy železniční zastávka (v ulici dr. Janského za vstupem do podchodu vedoucího k železniční zastávce Černošice-Mokropsy) a Černošice, dr. Janského (v ulici dr. Janského za křižovatkou s Tolstého) zpět do zastávky Černošice, železniční zastávka. Dále se na regionální lince 488 zavádí jeden pár spojů mezi Novým Knínem a Libčicemi v pracovní dny odpoledne jen ve dnech školního vyučování.Březnové změny na autobusových linkách PID

S platností od pondělí 3. března bude zkrácen interval autobusové linky 114 v pracovní dny odpoledne z 15 na 10 minut a prodloužen interval autobusové linky 218 v pracovní dny dopoledne z 12 na 15 minut. Linka 218 bude na Horoměřické nově zastavovat rovněž v pracovní dny ráno a v zastávce Sídliště Červený vrch rovněž v pracovní dny od 16 do 18 hodin. Na autobusové lince 128 dochází ke zkrácení intervalu ve špičce pracovních dnů, a to ráno na 15 minut a odpoledne na 20 minut. Pro linky 230, 249, 256, 301 a 352 se zřizují zastávky Raichlova v nově vybudovaných zastávkových zálivech ve Smíchovské ulici západně od křižovatky s Raichlovou. Celotýdenní večerní spoj autobusové linky 261 ze zastávky Hulická do Klánovic, který navazuje na poslední spoj linky 250 od stanice metra Černý Most, bude nově veden již ze zastávky Újezd nad Lesy, ze které pojede Novosibřinskou, Soběšínskou a Hulickou ulicí do zastávky Hulická a dále do Klánovic.

Název zastávek Psáry, ústav (na regionální lince 332) bude změněn na Psáry, Domov Laguna. Celotýdenní večerní spoj regionální linky 320 ze Smíchovského nádraží do Mníšku pod Brdy se převádí na linku 321, takže nově bude zastavovat ve všech zastávkách na své trase. Spoj linky 449 jedoucí v pracovní dny vpodvečer z Mníšku pod Brdy do Bojova bude prodloužen až do zastávky Bojov, železniční stanice.Změny v pražské městské dopravě od 1. února

Od pátku 1. února 2008 se ruší ukončení části spojů na lince metra B v některých provozních obdobích ve stanicích Českomoravská, Smíchovské nádraží a Nové Butovice, takže všechny vlaky na této lince budou nově jezdit v celé trase. Současně se na této lince mírně prodlužuje interval v pracovní dny ráno ze 150 na 158 sekund a zkracuje interval v pracovní dny odpoledne ze 180 na 165 sekund (v pátek z 210 na 195 sekund). Dále dochází k prodloužení intervalu linky metra C v sobotu dopoledne z 5 na 6 minut.

V neděli ráno budou prodlouženy intervaly všech linek metra ze 7,5 na 10 minut a všech tramvajových linek z 15 na 20 minut, současně v tomto provozním období dochází k prodloužení intervalu autobusových linek 140, 188, 198, 218 a 235 z 15 na 20 minut a prodloužení intervalu linek 101, 138, 208 a 224 z 30 na 40 minut. Upraven bude také jízdní řád linek 137, 155, 187, 217 a 239 v neděli ráno a celotýdenně večer změněny časové polohy některých spojů autobusových linek 155 a 188.Zrušení plzeňské autobusové linky 56

S platností od úterý 8. ledna 2008 se v Plzni ruší autobusová linka 56.Plzeňské změny od 2. ledna 2008

Od středy 2. ledna budou všechny spoje plzeňských autobusových linek 52, 53 a 54 dosud jedoucích až k Intersparu ukončeny v zastávce Doubravka Zábělská a současně na těchto linkách dochází ke změně časových poloh některých spojů. Dále budou od 2. ledna dva páry spojů trolejbusové linky 13 jedoucí v pracovní dny ráno do zastávky Černice nákupní zóna zkráceny do zastávky Černice K cihelnám, takže tato linka bude v pracovní dny jezdit do zastávky Černice nákupní zóna až od 8 hodin.Změna na teplické autobusové lince 141

Z důvodu ukončení provozu hraničního provozu Cínovec se od pátku 21. prosince zkracuje teplická autobusová linka 141 do zastávky Cínovec, celnice a zastávka Cínovec, nová celnice se bez náhrady ruší.Zprovoznění nové trolejbusové trati v Ústí nad Labem

Od neděle 9. prosince 2007 bude v Ústí nad Labem v provozu nová trolejbusová trať na Střekov, která povede z křižovatky Předmostí přes most Edvarda Beneše a ulicemi Národního odboje, Děčínská, Nová, Poslední cesta, Kojetická a Karla IV. na kruhový objezd na křižovatce ulic Karla IV. a Ke hradu. Novou trať bude využívat trolejbusová linka 60, která bude z Mírového náměstí prodloužena přes Kamenný Vrch do zastávky Karla IV., přičemž její interval bude zkrácen na polovinu (ve špičce pracovních dnů tedy bude jezdit v intervalu 7 až 8 minut a v ostatních obdobích v intervalu 10 minut).

Autobusová linka 3 bude zkrácena k Hlavnímu nádraží s nástupem ve směru do Trmic na Mírovém náměstí, linka 11 bude ve směru z Přestanova odkloněna ze zastávky Střekov nádraží po trase autobusové linky 1, která se ruší, do Brné nad Labem a Církvic při zachování počtu spojů jedoucích do Církvic. Na autobusové lince 9 se zavádí celodenní a celotýdenní provoz v intervalu 30 minut s tím, že počet spojů jedoucích do Kojetic (včetně večerních spojů linky 11 jedoucích do Kojetic, které se převádějí na linku 9) zůstane zachován a ostatní spoje budou ukončeny u Nového krematoria. V pracovní dny bude linka 17 zkrácena do zastávky Střekov nádraží, kde pro ni bude navíc zřízena výstupní zastávka v autobusovém obratišti.

Dosavadní zastávka Střekov nádraží ve směru z centra bude přejmenována na Třebízského, přičemž noční autobusová linka 102 v této zastávce již nebude zastavovat a pro linky 9, 11 a 102 se zřizuje nová zastávka Střekov nádraží v Železničářské ulici před křižovatkou s ulicí U stanice. Dále dochází od 9. prosince ke změně názvu zastávek Nivy jesle (pro linky 52, 53 a 54), které se nově budou jmenovat Stříbrnické nivy, a zastávek Prefa (pro linky 13 a 14), které budou mít nově název U vodopádu.Prosincové změny v PID

S platností od neděle 9. prosince dojde k prodloužení části spojů autobusové linky 114 v pracovní dny do 20 hodin od Šeberáku přes zastávky Na proutcích, Volha, U Kunratického lesa a Petýrkova ke stanici metra Chodov a k prodloužení intervalu této linky v pracovní dny dopoledne na 20 minut, v pracovní dny odpoledne na 15 minut a v sobotu a neděli dopoledne a odpoledne na 20 minut. Ke stanici metra Chodov pojede v pracovní dny ráno třetina spojů (v intervalu 24 minut), v pracovní dny dopoledne třetina spojů (v intervalu 60 minut) a v pracovní dny odpoledne polovina spojů (v intervalu 30 minut). Současně se ruší část posilových spojů linky 122 z Chodova do zastávky Volha v pracovní dny ráno a dopoledne a část posilových spojů linky 122 ze zastávky Volha ke stanici metra Chodov v pracovní dny dopoledne.

Linka 701 se ruší a v úseku Černý Most - Stavební zóna Horní Počernice nahrazuje linkou 220; v oblasti Kyjí bude zrušená linka 701 nahrazena novou autobusovou linkou 190, která bude jezdit v úseku Černý Most - Kapitána Stránského - Kyje - Pávovské náměstí - Teplárna Malešice - Depo Hostivař s provozem pouze ve špičce pracovních dnů a intervalem 30 minut. V sedle pracovních dnů bude jezdit linka 230 pouze v úseku Sídliště Stodůlky - Řeporyjské náměstí, takže až na Chaplinovo náměstí bude tato linka jezdit nově pouze ve špičce pracovních dnů a v pracovní dny vpodvečer. Autobusová linka 172 bude při jízdě ve směru Velká Chuchle mezi zastávkami Malá Chuchle a Kazínská odkloněna Strakonickou a Dostihovou ulicí se zastavení v zastávce Dostihová. Interval linky 211, která jezdí pouze v pracovní dny ráno, se zkracuje ze 6 na 5 minut. Na lince 219 se ruší jeden pár spojů v pracovní dny odpoledne, takže nově bude tato linka v provozu pouze v pracovní dny ráno.

Už od noci ze soboty 8. prosince na neděli 9. prosince se jeden pár spojů noční autobusové linky 513 prodlužuje v nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli z Jilemnické přes zastávky Kbely (v Mladoboleslavské ulici), Mladějovská, Vinořský hřbitov a Lohenická do Vinoře.

V důsledku změny názvů terminálů letiště Praha-Ruzyně, ke které došlo od 28. října, budou od 9. prosince 2007 zastávky Terminál sever 1 přejmenovány na Terminál 1, zastávky Terminál sever 2 přejmenovány na Terminál 2 (linky 119 a 510 zde budou ve směru do centra nově zastavovat v zadní části nástupní hrany a ve směru z centra budou všechny linky zastavovat v čele nástupní hrany) a zastávky Terminál jih přejmenovány na Terminál 3. Změněn bude také název zastávek U statku, které se nově budou jmenovat Na planině. Dále se mění charakter zastávek Důstojnické domy (pro linky 110, 185, 259, 280, 302, 349, 354, 375, 376 a 603), Počeradská (pro linky 162, 169, 370, 371, 372, 373 a 374) a U háje (pro linku 124), které dosud měly charakter na znamení, na stálé, a charakter zastávek K Lipanům (pro linku 265) a Zelené domky (pro linky 114, 272, 332, 334, 335, 337, 339 a 606), které dosud měly charakter na znamení a nově budou na znamení pouze v pracovní dny od 20 hodin a v sobotu a neděli celodenně. Dosud stálá zastávka Divoká Šárka v Libocké ulici (pro linky 218 a 510 a ve dnech školního vyučování od 6.45 hod, do 9.00 hod. rovněž pro linky 108, 179 a 225) bude mít nově charakter na znamení od 20 hodin.

Regionální autobusová linka 357 se ruší a její spoje budou převedeny na linku 306, na kterou se převádí rovněž jeden pár spojů linky 257 v pracovní dny odpoledne a jeden pár spojů linky 257 v pracovní dny vpodvečer. Na lince 307 dochází ke zkrácení intervalu v sedle pracovních dnů ze 120 na 60 minut, přičemž polovina spojů v tomto provozním období pojede pouze do Červeného Újezda. Regionální linka 308 bude posílena v pracovní dny ráno čtyřmi spoji ze zastávky Rudná, Hořelice ke stanici metra Zličín a v pracovní dny odpoledne čtyřmi spoji ze Zličína do zastávky Rudná, Hořelice. Nově se zavádí zastavování regionálních linek 317 a 321 v zastávce Lahovičky.

Namísto linky 303 bude ze Sibřiny přes zastávku Květnice, rozcestí do Květnice obousměrně zajíždět linka 329, jejíž spoje dosud ukončené v Sibřině budou nově končit v Květnici. Regionální linka 391 bude posílena prodloužením spojů ukončených v Dobročovicích a Květnici (kromě prvních dvou ranních spojů z Dobročovic do Úval a posledního večerního spoje z Úval do Dobročovic) k Nádraží Klánovice, přičemž první ranní spoj z Úval k Nádraží Klánovice pojede nově až z Květnice, a zavedením dvou nových spojů v pracovní dny ráno ve směru Nádraží Klánovice, dvou nových spojů v pracovní dny odpoledne ve směru Úvaly (v tomto provozním období tedy nově bude mít interval 60 minut v obou směrech) a jednoho nového spoje v pracovní dny večer ve směru Úvaly. Linka 343, která je v provozu pouze ve dnech školního vyučování, bude namísto v zastávce Nádraží Klánovice sever ukončena v zastávce Polesná, přičemž při jízdě ve směru Polesná bude mezi Smiřickou a Polesnou zastavovat také v zastávkách Hulická a Újezd nad Lesy. Regionální linka 385 bude mezi Mukařovem a Louňovicemi vedena obousměrně přes zastávku Louňovice, Na hrázi I.

Část spojů regionální linky 417 dosud ukončených polookružně v oblasti Mratína se prodlužuje přes Měšice do Hovorčovic a ostatní z nich budou převedeny na novou linku 477 v trase Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nádraží - Polerady - Mratín - Veleň - Starý Brázdim - Popovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, náměstí (část spojů však bude mezi Polerady a Starým Brázdimem vedena přes zastávku Veliký Brázdim, rozcestí); jako linka 417 tedy budou nově označeny pouze spoje z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi přes Polerady nebo Popovice a přes Veleň buď do Hovorčovic, nebo do zastávky Odolena Voda, závod. V oblasti Strančic se zavádí nová regionální linka 462 ze zastávky Strančice, železniční stanice přes Kunice do Všeším s jedním párem spojů v pracovní dny ráno, jedním párem spojů v pracovní dny dopoledne a jedním párem spojů v pracovní dny odpoledne. Na lince 492 dochází k prodloužení jednoho páru spojů v pracovní dny ráno, jednoho páru spojů v pracovní dny dopoledne a jednoho páru spojů v pracovní dny odpoledne z Černých Voděrad přes zastávku Černé Voděrady, obecní úřad do Zvánovic.

K zajištění spojení mezi centrem Mníšku pod Brdy, železniční stanicí Mníšek pod Brdy a terapeutickou komunitou Magdaléna v areálu bývalé vojenské raketové základny Včelník u Mníšku pod Brdy se zavádí nová regionální autobusová linka 447 v trase Mníšek pod Brdy, náměstí (- Mníšek pod Brdy, základní škola) - Mníšek pod Brdy, Pražská - Mníšek pod Brdy, Čisovická - Mníšek pod Brdy, U hřbitova - Mníšek pod Brdy, železniční stanice (- Mníšek pod Brdy, OPS Magdaléna) s provozem pouze v pracovní dny do 21 hodin. Kromě tří párů spojů v úseku Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, OPS Magdaléna (dva páry spojů dopoledne a jeden pár spojů odpoledne), které budou zajišťovány nízkokapacitním autobusem, bude mít linka ještě jeden spoj z náměstí k železniční stanici ráno (ve dnech školního vyučování bude zajíždět do zastávky Mníšek pod Brdy, základní škola), jeden spoj od železniční stanice na náměstí dopoledne, jeden spoj z náměstí k železniční stanici vpodvečer a jeden spoj z náměstí k železniční stanici večer. Rozsah provozu linky 488 bude rozšířen zavedením tří párů spojů mezi Mníškem pod Brdy a Novým Knínem v sobotu a neděli.Změna trasy školní autobusové linky v Hradci Králové

S platností od pondělí 3. prosince 2007 bude hradecká školní autobusové linka 5Š mezi zastávkami Hradecké noviny a Poliklinika 2 namísto přes Stoletou vedena přes zastávky Slezské Předměstí nádraží, Škola SNP a Alessandria.Prosincové změny v liberecké městské dopravě

Od noci z 1. na 2. prosince 2007 se v Liberci zavádí prodloužený večerní provoz na tramvajových linkách 3 a 11 (mezi Fügnerovou a Jabloncem nad Nisou) a na autobusových linkách 12 (v úseku Zelené údolí - Pavlovice Letná), 22 (ze zastávky Kunratická sídliště na Americkou a z Americké na Fügnerovu), 24 (v úseku Doubí sídliště - Pavlovice křižovatka), 25 a 29 (z Fügnerovy do zastávky Kunratická sídliště), které budou nově jezdit až do 0.45 hod. a v nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli až do 2.15 hod. Centrálním přestupním bodem prodlouženého večerního provozu je terminál Fügnerova, odkud budou spoje odjíždět vždy ve 23.50 hod. a v 0.30 hod. a v nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli rovněž v 1.10 hod. a ve 2.00 hod. Mezi spoji prodlouženého večerního provozu bude na Fügnerově zajištěn vzájemný přestup.

Autobusová linka 25 bude od 1. prosince nově ukončena v zastávce Ruprechtice náměstí bez zajíždění do zastávky Ruprechtice sídliště, takže ze zastávky Ruprechtice náměstí pojede přímo do zastávky Hlávkova pro směr U beránka (na jižní straně Hlávkovy ulice) a dále na Fügnerovu a Broumovskou. Dále se na lince 25 zkracuje interval ve špičce pracovních dnů na 8 minut, v pracovní dny večer na 15 minut (čtvrtina spojů v tomto období však namísto do zastávky Ruprechtice náměstí pojede z Fügnerovy jako linka 14 do zastávky Ruprechtice sídliště) a v neděli dopoledne na 15 minut, takže tato linka bude nově mít stejný jízdní řád pro sobotu i neděli. Na lince 14 se rozšiřuje rozsah provozu na celodenní a celotýdenní (s večerním intervalem 60 minut v pracovní dny a cca 30 až 45 minut v sobotu a neděli), přičemž v pracovní dny večer bude linka 14 z Fügnerovy pokračovat jako linka 25 na Broumovskou.
Návrat na hlavní stránku
Poslední aktualizace: 31. 7. 2008