Městská doprava v Teplicích

Stručné dějiny

První období provozu městské dopravy začíná rokem 1895, kdy byla uvedena do provozu jednokolejná dráha TEKG ze Školního (dnes Benešova) náměstí přes Hlavní nádraží, Trnovany, Nový mlýn, Novosedlice a Mstišov do Horního Dubí. Trať byla vybavena dvanácti výhybnami a vozovnou v Novém mlýně. V následujících letech byla prodloužena k nádraží Zámecká zahrada a do Řetenic, kromě toho byla postavena také nová trať do Šanova. Dráha byla rovněž využívána pro poštovní a nákladní dopravu, kde dosáhl provoz svého vrcholu na počátku dvacátých let.

Vznik pravidelných autobusových linek zajišťujících spojení Teplic s okolními obcemi je doložen od roku 1925. Ve třicátých letech začaly autobusy obsluhovat městské části, čímž výrazně posílily již nedostačující kapacitu malodráhy (Trnovany, Šanov, nádraží Zámecká zahrada). Po II. světové válce se ujal provozu Dopravní a komunální podnik a později Dopravní podnik města Teplic. V roce 1952 byla uvedena do provozu lanová dráha Bohosudov - Kněžiště, ale již po roce převzaly její provoz ČSD.

Téhož roku byla uvedena do provozu první trolejbusová linka, označená číslem 11. Byla vedena jako okružní v trase Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Šanov - Hlavní nádraží. V následujících letech začala postupná likvidace tramvajového provozu, zatímco význam trolejbusové dopravy se zvyšoval. Definitivně byl tramvajový provoz zastaven v roce 1959. Přes mnoho velkolepých projektů na výstavbu trolejbusových tratí postihla tento druh dopravy koncem šedesátých let a v letech sedmdesátých stagnace. Trolejbusový provoz byl zajišťován na čtyřech linkách a rozhodující podíl na přepravních výkonech převzaly v Teplicích autobusy.

Počátek osmdesátých let přinesl renesanci trolejbusů, projevující se obnovou vozového parku, opravou stávající trolejové sítě a především výstavbou nových tratí. Nově zaváděné trolejbusové linky postupně vytlačovaly autobusové, takže v roce 1991 bylo v provozu celkem 9 trolejbusových a 10 autobusových linek. Nastoupený trend pokračoval i po roce 1994, kdy městskou dopravu na základě výsledků výběrového řízení převzal Dopravní podnik Teplice s. r. o. V roce 1994 byla dokončena trať Jateční ulicí, následujícího roku započala výstavba tratě do Nové Vsi a o další rok později stavba dvou tratí na sídliště Panoráma. Rozvoj elektrické trakce umožnil nasazovat autobusy především na příměstské linky.Trolejbusové linky

Linka 101
Linka 102
Linka 103
Linka 104 (v pracovní dny do 18 hodin)
Linka 105
Linka 106 (v pracovní dny do 18 hodin)
Linka 107
Linka 108


Autobusové linky

121: (Anger - Jana Koziny - Městské sály -) Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Valy - Řetenice V břízkách - Hudcov
122: (Bystřany, hřbitov -) Prosetice - Zeyerovo náměstí - Benešovo náměstí - Městské sály - (Zemská -) Jana Koziny - Sobědruhy - Olympia / Šanov II
123: Anger - Jana Koziny (- Zemská) - Městské sály - Benešovo náměstí - Dubská (- Libušina - Buzulucká)
124: (Benešovo náměstí -) Hlavní nádraží - Jankovcova - Panorama - Trnovany Somet - Městské sály - Jana Koziny / Maršovská
125: Hlavní nádraží - Benešovo náměstí (Z) - Prosetice - Nová Ves
126: Nová Ves (- Třešňovka) - Libušina - Dubská - Benešovo náměstí - Městské sály - (Zemská -) Jana Koziny - Sobědruhy - Olympia (- Šanov II)
127: ((Buzulucká - Libušina -) Dubská -) Benešovo náměstí - Jankovcova - PanoramaNoční provoz

Od 1. 4. 1999 je noční provoz zrušen. Mezi 20.00 a 23.00 hod. je umožněn přestup mezi jednotlivými linkami na Benešově náměstí.Tarifní podmínky

Do vozidel městské dopravy v Teplicích se nastupuje předními dveřmi, jízdné se platí do elektronických pokladen umístěných v prostoru řidiče, nebo prostřednictvím čipové karty. Tarif je nepřestupný, předplatní jízdenky platí v celé síti městské dopravy. Zastávky jsou rozdělěny do dvou pásem; všechny trolejbusové zastávky se nacházejí v pásmu 1. Jednotlivé jízdné v 1. pásmu činí 14 Kč, pro děti od 6 do 15 let 10 Kč. Za větší zavazadla, jízdní kolo (lze přepravovat pouze se souhlasem řidiče), psa, lyže a kočárek bez dítěte se platí dovozné 10 Kč. Jednotlivé jízdné v 2. pásmu činí 10 Kč, pro děti od 6 do 15 let a dovozné 7 Kč. Jednotlivé jízdné pro obě pásma činí 24 Kč, pro děti od 6 do 15 let a dovozné 17 Kč.

Placení pomocí čipové karty:

Jízdné je možné platit prostřednictvím čipové karty. Při tomto způsobu odbavování činí jednotlivé jízdné v 1. pásmu 12 Kč (pro děti od 6 do 15 let a dovozné 9 Kč), po přestupu do 30 minut od nastoupení jízdy 9 Kč (pro děti od 6 do 15 let 6,50 Kč). Pro jízdu ve 2. pásmu činí jednotlivé jízdné 9 Kč (pro děti od 6 do 15 let a dovozné 6,50 Kč), po přestupu do 30 minut od nastoupení jízdy 6,50 Kč (pro děti od 6 do 15 let 4,50 Kč). Pro jízdu v obou pásmech činí jednotlivé jízdné 21 Kč (pro děti od 6 do 15 let a dovozné 15,50 Kč), po přestupu do 60 minut od nastoupení jízdy je jízdné ve druhém spoji nulové. Zvýhodnění pro druhou jízdu se vztahuje pouze na jednu osobu (držitele karty); ostatní cestující, za které držitel čipové karty zaplatil jízdné, platí po přestupu plnou cenu.

Čipovou kartu lze zakoupit v předprodeji na Benešově náměstí. Vystavení karty stojí 100 Kč a trvá maximálně pět pracovních dnů. Zvláštními druhy čipových karet, u nichž je nutné doložit nárok na zlevněné jízdné, jsou karta pro děti od 6 do 15 let a studenty denního studia, karta pro důchodce a osoby starší 60 let a karta pro důchodce starší 70 let. Dále se vystavují přenosné karty.

Držitel jakéhokoliv druhu karty může využít čipovou kartu pro placení jednotlivého jízdného za sebe či jiné cestující a dovozného. V takovém případě si předem vloží na kartu částku minimálně 100 Kč, z níž se částky za jízdné a dovozné strhávají. Doplňování peněz na čipovou kartu se provádí v předprodeji na Benešově náměstí. Při nástupu do vozidla stiskne cestující příslušné tlačítko, přiloží kartu ke snímači a odebere si jízdenku, která je dokladem pro případnou přepravní kontrolu.

Předplatní časové jízdenky:

Jednotlivé druhy čipových karet je možné využít též jako odpovídající předplatní časovou jízdenku. Pro použití karty jako předplatní časové jízdenky platí tyto ceny:

druhpro pásmo 1pro pásmo 2pro obě pásma
plnocenná - třicetidenní420 Kč290 Kč690 Kč
plnocenná - devadesátidenní1 000 Kč700 Kč1 640 Kč
žákovská (pro děti od 6 do 15 let) a studentská (pro studenty denního studia) - třicetidenní210 Kč160 Kč350 Kč
pro důchodce a občany starší 60 let - třicetidenní340 Kč240 Kč560 Kč
pro důchodce a občany starší 60 let - devadesátidenní800 Kč530 Kč1 300 Kč
pro důchodce starší 70 let - devadesátidenní390 Kč270 Kč640 Kč
přenosná - třicetidenní950 Kč670 Kč1 560 Kč
pro přepravu jednoho psa - devadesátidenní600 Kč410 Kč990 Kč

Jako předplatní časovou jízdenku je možné využít čipovou kartu pouze po dobu platnosti jízdenky, kterou si zvolí cestující při zakoupení. Při nástupu do vozidla přiloží cestující kartu ke snímači, který zkontroluje její platnost. Jedna čipová karta může být současně využita jako maximálně tři předplatní časové jízdenky (s výjimkou přenosné však vždy pouze pro držitele karty).

Bezplatná přeprava:

Bezplatně se přepravují děti do 6 let, účastníci odboje podle zákona č. 255/46 Sb., občané podle zákonů č. 87/91 Sb. a 107/95 Sb., držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, osoba nebo pes doprovázející držitele průkazu ZTP/P, dětský kočárek s dítětem (včetně jedné doprovázející osoby), zavazadla do rozměrů 20×30×50 cm (tyč nad délku 150 cm a průměr 10 cm) a invalidní vozík.Historická trolejbusová linka

O vybraných sobotách a nedělích je v provozu trolejbusová linka 111, na níž jezdí historický trolejbus 9Tr28HT ev. č. 105 vyrobený v roce 1980. Mimořádné jízdy lze objednat na telefonním čísle 417 538 253.

111 Panorama - Šanov II škola - Fráni Šrámka - Areál Labe - Šanov II - Šanov II Trnovanská - Trnovany Somet - Trnovany Modlanská - Trnovany - Trnovany Policie - U vlastního krbu (Z) - Masarykova - Hotel de Saxe - Benešovo náměstí - Křižíkova - Jateční - Libušina - Nemocnice - Mariánský dvůr - Okresní soud (Z) - Bílinská - Opavská - Třešňovka - Slovenská - Bílá cesta - Topolová - Javorová - Nová Ves - Javorová - Topolová - Bílá cesta - Slovenská - Opavská - Bílinská - Zámecká zahrada - Alejní - Benešovo náměstí - Divadlo - Císařské lázně (T) - Pražská - Kamenné lázně - Nové lázně - Šanov I lázněInformační střediska

  • Předprodej jízdenek - Benešovo náměstí 5; telefon 417 539 713
  • Dispečink (v nepřetržitém provozu) - telefon 417 539 413, 417 539 443
    Návrat na hlavní stránku
    Poslední aktualizace: 28. 3. 2024