Průvodce městskou dopravou

Jízdní řády

Na každé zastávce (kromě výstupních) musí být vyvěšen jízdní řád pro jednotlivé linky, které tam zastavují. V zastávkovém jízdním řádu je uvedeno číslo linky, seznam zastávek (s vyznačením dotyčné zastávky), časy odjezdů jednotlivých spojů podle provozních dnů, údaj o platnosti jízdního řádu a název dopravce. U seznamu zastávek se někdy uvádí orientační jízdní doba od dotyčné zastávky; údaj zpravidla vyjadřuje maximální jízdní dobu, v některých obdobích (zejména večer a o víkendu) jsou jízdní doby o něco kratší. Výlukové jízdní řády mají v některých městech odlišné provedení (text »výlukový jízdní řád«, poznámka, jiná barva papíru apod.).

Pokud mají spoje jedné linky různou trasu, je tato skutečnost vyznačena písmenem nebo jinou značkou u času odjezdu. Význam značek je vysvětlen na jízdním řádu. Různé varianty trasy mohou být rozlišeny také v seznamu zastávek, a to značkou, odsazením názvu zastávky, jiným typem písma apod. V období, kdy má linka kratší interval než 10 minut, mohou být časy odjezdů nahrazeny údajem o intervalu, zpravidla určitým rozmezím.

Skutečné odjezdy spojů samozřejmě neodpovídají vždy jízdnímu řádu, ale měly by se pokud možno pohybovat ve stanovené toleranci (např. ±2 minuty). Tolerance je někdy také uvedena na jízdním řádu. V pražské tramvajové síti je dodržování jízdních řádu kontrolováno systémem DORIS, založeném na hlášení průjezdu vlaku kontrolním bodem. Za nedodržování tolerance (průjezd kontrolním bodem více než 2 minuty před plánovaným průjezdem) jsou řidiči sankcionováni.

Dále mohou být na zastávkových jízdních řádech uvedeny stručné informace o tarifu, zejména ceny jednotlivých jízdenek a možnosti jejich zakoupení u řidiče. V tarifních systémech založených na zónách (pásmech) je v seznamu zastávek vyznačen údaj o tarifním pásmu.

Většina dopravců vydává jízdní řády také v knižní podobě, které jsou k dostání zpravidla v informačních střediscích. Obsahují buď linkové jízdní řády (u každého spoje jsou v jednom sloupci, event. řádku uvedeny odjezdy ze všech nebo vybraných zastávek), nebo zastávkové jízdní řády z důležitých zastávek, většinou konečných. Linkové jízdní řády vydávají dopravci v Českých Budějovicích, Jihlavě, Mostu, Olomouci (pro autobusy), Ostravě, Pardubicích, Plzni, Teplicích a Zlíně, knižní jízdní řád se zastávkovými jízdními řády v Hradci Králové, Liberci a Olomouci (pro tramvaje). V některých městech se dají zakoupit také zastávkové jízdní řády z kterékoliv zastávky.

Související témata: Intervaly linek, Změny jízdních řádůZměny jízdních řádů

Zastávkový jízdní řád obsahuje také údaj o datu, od kterého platí. Tedy i při nepatrné změně (např. posun časové polohy jednoho spoje o několik minut) se vyvěšuje jízdní řád s novým datem. Po dobu letních prázdnin dochází ve většině měst k omezení dopravy, a tak po tuto dobu platí zvláštní jízdní řády. V některých městech jsou prázdninové jízdní řády uvedeny na zastávkových jízdních řádech trvale jako další provozní den (např. Hradec Králové, Zlín a Prostějov), jinde se jízdní řády na dobu prázdnin převěšují. Podle prázdninového grafikonu se jezdí také v některých dalších obdobích, např. o jarních prázdninách a mezi Vánocemi a Novým rokem.

Při změně jízdních řádů by měl dopravce zajistit jejich převěšení nejpozději jeden den před počátkem jejich platnosti. Při některých výlukách (krátkých nebo málo rozsáhlých) však zastávkové jízdní řády nejsou převěšovány. Pokud je některá zastávka z důvodu výluky zrušena, bývá to na ní uvedeno.

Související témata: Jízdní řádyZtráty a nálezy

Pokud cestující nalezne ve vozidle ztracenou věc, měl by ji odevzdat řidiči. Při pátrání po ztracené věci je asi nejvhodnější se zeptat (osobně nebo telefonicky) ve vozovně, depu nebo garážích. Ve městech s více vozovnami je situace jednodušší, když znáte evidenční číslo vozidla nebo alespoň číslo linky; podle něho lze zjistit, ze které vozovny bylo vypraveno vozidlo, v němž došlo ke ztrátě.

Související témata: Vozovny, depa a garážeIntervaly linek

Intervalem se rozumí časový rozdíl mezi odjezdy po sobě následujících spojů. V lépe organizovaných provozech je snaha, aby byl interval na určité lince v jednom provozním období stejný, například 12 minut. To je důležité zejména pro zajištění prokladů více linek ve společném úseku. Nejkratší intervaly jsou samozřejmě ve špičce pracovních dnů (cca od 6 do 8 hodin ráno a od 14 do 17 hodin odpoledne). S delšími intervaly je nutné počítat večer a o víkendu, nejdelší bývají v sobotu odpoledne a především v neděli dopoledne.

K linkám s nejkratšími intervaly patří linka C pražského metra, tramvajové linky 4 v Plzni, 9 v Praze a 1, 5 a 8 v Brně, brněnská trolejbusová linka 37 a autobusová linka 200 v Praze. V posledních letech se ranní i odpolední špička posouvají do pozdějších hodin a v tramvajové dopravě se postupně stírá rozdíl mezi špičkou pracovních dnů a sedlem (období mezi ranní a odpolední špičkou).

Související témata: Jízdní řádyVozovny, depa a garáže

město provoz vozovna, depo, garáže
Brnotramvajevozovna Medlánky (Hudcova ul.)
tramvajevozovna Pisárky (ul. Hlinky)
trolejbusyvozovna Husovice (Nováčkova ul.)
trolejbusyvozovna Komín (Veslařská ul.)
trolejbusyvozovna Slatina (Hviezdoslavova ul.)
autobusygaráže Medlánky (Hudcova ul.)
autobusygaráže Slatina (Hviezdoslavova ul.)
České Budějovicetrolejbusyvozovna Horní
autobusyvozovna Novohradská
Děčínautobusygaráže Dělnická
Hradec Královétrolejbusyvozovna Pouchovská
autobusyvozovna Pouchovská
Chomutovtrolejbusyvozovna
autobusygaráže
Jablonec nad Nisouautobusygaráže Pražská
Jihlavatrolejbusyvozovna Brtnická
autobusygaráže Brtnická
Kladnoautobusygaráže Železničářů
Liberectramvajevozovna Mrštíkova
autobusygaráže Vilová
Mariánské Láznětrolejbusyvozovna Tepelská
autobusygaráže Tepelská
Most a Litvínovtramvajevozovna Most
tramvajevozovna Litvínov
autobusygaráže Most
autobusygaráže Litvínov
Olomouctramvajevozovna Koželužská
autobusygaráže Dolní Hejčínská
Ostravatramvajevozovna Moravská Ostrava (Křivá ul.)
tramvajevozovna Poruba (ul. U vozovny)
trolejbusyvozovna Sokolská (Sokolská ul.)
autobusygaráže Fifejdy (ul. U stadionu)
autobusygaráže Hranečník (Karvinská ul.)
autobusygaráže Poruba (Slavíkova ul.)
Opavatrolejbusyvozovna Kylešovice (Bílovecká ul.)
autobusygaráže Kylešovice (Bílovecká ul.)
Pardubicetrolejbusyvozovna Teplého
autobusyvozovna Teplého
Plzeňtramvajevozovna Slovany
trolejbusyvozovna Cukrovarská
autobusygaráže Cukrovarská
Prahametrodepo Hostivař (Sazečská ul.)
metrodepo Kačerov (Sliačská ul.)
metrodepo Zličín (ul. Na Radosti)
tramvajevozovna Hloubětín (ul. Na obrátce)
tramvajevozovna Kobylisy (Horňátecká ul.)
tramvajevozovna Motol (Plzeňská ul.)
tramvajevozovna Pankrác (nám. Hrdinů)
tramvajevozovna Strašnice (Starostrašnická ul.)
tramvajemuzeum Střešovice (Patočkova ul.)
tramvajevozovna Vokovice (ul. José Martího)
tramvajevozovna Žižkov (Biskupcova ul.)
autobusygaráže Hostivař (ul. U vozovny)
autobusygaráže Kačerov (ul. Ke garážím)
autobusygaráže Klíčov (Letňanská ul.)
autobusygaráže Řepy (Reinerova ul.)
autobusygaráže Vršovice (ul. Nad Vršovskou horou)
Teplicetrolejbusyvozovna Emílie Dvořákové
autobusygaráže Emílie Dvořákové
Ústí nad Labemtrolejbusyvozovna Všebořice (Masarykova ul.)
autobusygaráže Předlice (Jateční ul.)
Zlíntrolejbusyvozovna Podvesná
autobusygaráže Podvesná
Návrat na hlavní stránku
Poslední aktualizace: 12. 12. 2004