Městská doprava v Praze

Pražské metro

Linka A
Linka B
Linka C
VÝLUKA
Linka A Linka B Linka C
pracovní dny interval pracovní dny interval pracovní dny interval
4.40-7.30 10-2,5 min. (10-5 min.) 4.44-8.15 10-2,33 min. 4.32-7.45 10-2 min.
7.30-8.45 2,33-2,5 (4,67-5 min.) 8.15-8.30 2,33 min. 7.45-8.30 2 min.
8.45-10.45 2,33-5 min. (4,67-10 min.) 8.30-10.30 2,33-5 min. 8.30-11.00 2-3,75 min. (2-7,5 min.)
10.45-13.15 5 min. (10 min.) 10.30-12.45 5 min. 11.00-13.15 3,75 min. (7,5 min.)
13.15-16.00 5-3 min. (10-6 min.) 12.45-16.45 5-2,5 min. 13.15-16.15 3,75-2,4 min. (7,5-4,8 min.)
16.00-17.30 3 min. (6 min.) 16.45-17.00 2,5 min. 16.15-18.15 2,4-2,5 min. (4,8-5 min.)
17.30-20.00 3-7,5 min. (6-10 min.) 17.00-20.45 2,5-6 min. 18.15-19.15 2,4-3,25 min. (4,8-6,5 min.)
20.00-22.15 7,5 min. 20.45-22.15 6-7,5 min. 19.15-22.15 2,5-7,5 min.
22.15-0.33 10 min. 22.15-0.46 10 min. 22.15-0.39 10 min.
Linka A Linka B Linka C
sobota interval sobota interval sobota interval
4.40-7.00 10 min. 4.44-6.45 10 min. 4.32-7.00 10 min.
7.00-22.15 7,5 min. 6.45-22.15 7,5 min. 7.00-22.15 7,5 min.
22.15-0.33 10 min. 22.15-0.46 10 min. 22.15-0.39 10 min.
Linka A Linka B Linka C
neděle interval neděle interval neděle interval
4.40-12.30 10 min. 4.44-13.00 10 min. 4.32-12.30 10 min.
12.30-22.15 7,5 min. 13.00-22.15 7,5 min. 12.30-17.00 7,5 min.
22.15-0.33 10 min. 22.15-0.46 10 min. 17.00-19.00 6 min.
19.00-22.15 7,5 min.
22.15-0.39 10 min.

Poznámky: Interval uvedený v závorce platí pro úseky Depo Hostivař - Skalka a Ládví - Letňany, kam zajíždí v uvedená období pracovních dnů pouze polovina spojů (každá druhá souprava jede jen v úseku Skalka - Nemocnice Motol, resp. Háje - Ládví). Odjezdy prvních a posledních spojů metra jsou uvedeny u přehledu nočních linek.Trolejbusové linky

Linka 58
Linka 59


Lanová dráha na Petřín

Petřínská lanovka byla vybudována při příležitosti Zemské jubilejní výstavy v roce 1891, stejně jako lanovka na Letnou (ta byla v provozu do roku 1914). Původně fungovala na principu vodní převahy, roku 1932 byla ale po osmnáctiletém zastavení provozu převzata Elektrickými podniky hl. m. Prahy a elektrifikována. V roce 1965 došlo na petřínském svahu k rozsáhlému sesuvu půdy, a proto musel být provoz lanovky přerušen. Roku 1985 byla lanovka po celkové rekonstrukci znovu zprovozněna.

Lanovka vyjíždí z dolní stanice Újezd, která je umístěna nedaleko stejnojmenné tramvajové zastávky, přes Nebozízek na Petřín. V provozu je celotýdenně od 9.00 do 23.30 hod. v intervalu 15 minut, večer od 22.00 hod. v intervalu 20 minut (v letním období má od 10.00 do 18.00 hod. interval 10 minut). Na jaře a na podzim však probíhají pravidelné revize, během nichž lanovka nejezdí.Přívozy v systému PID

P1 Sedlecký přívoz (P) - Zámky (P)

v provozu pouze do 20 hodin

P2 V Podbabě (P) - Podhoří (P)

v provozu pouze do 20 hodin

P3 Lihovar (P) - Veslařský ostrov (P)

v provozu pouze do 22 hodin v letním období

P4 Dětský ostrov (P) - Slovanský ostrov (P) - Střelecký ostrov (P) - Národní divadlo (P)

v provozu pouze od 8 do 20 hodin v letním období

P5 Císařská louka (P) - Výtoň (P) - Botel Admirál (P) - Jiráskovo náměstí (P)

v provozu pouze od 8 do 20 hodin v letním obdobíZáchytná parkoviště P+R

Parkoviště P+R jsou určena pro osobní automobily, jejichž cestující po zaparkování pokračují v cestě dopravními prostředky Pražské integrované dopravy (PID). Jsou v provozu každý den od čtyř hodin ráno do jedné hodiny po půlnoci a nacházejí se u stanic metra Černý Most (B), Depo Hostivař (A), Ládví (C), Nádraží Holešovice (C), Nové Butovice (B), Opatov (C), Palmovka (B), Rajská zahrada (B), Skalka (A) a Zličín (B) a u nádraží Běchovice a Radotín.

Parkovací lístek lze koupit pouze v automatu na parkovišti P+R, a to buď samostatně za 10 Kč (pro držitele předplatních jízdenek pro pásma P, 0 a B a osoby s nárokem na bezplatnou přepravu v pásmech P, 0 a B), za 40 Kč s přestupní zpáteční jízdenkou, nebo za 80 Kč s jednodenní jízdenkou. Přestupní zpáteční jízdenka se označuje při cestě tam na jednom konci a při cestě zpět na druhém konci jízdenky; platí 75 minut od každého označení, vždy však pouze do ukončení provozu parkoviště v den zakoupení jízdenky, v pásmech P, 0 a B (na území města Prahy). Jednodenní jízdenka se neoznačuje a platí v pásmech P, 0 a B (na území města Prahy) do ukončení provozu parkoviště v den jejího zakoupení.

Po příjezdu na parkoviště P+R si uživatel v prodejním automatu zakoupí parkovací lístek s jízdenkou nebo kontrolním lístkem. V automatu lze zakoupit také čtyřpásmovou přestupní jízdenku (za 26 Kč, zlevněnou za 13 Kč), krátkodobou nepřestupní jízdenku (za 18 Kč, zlevněnou za 9 Kč) a jednodenní jízdenku pro pásma P, 0 a B (za 80 Kč). Automat přijímá mince 1, 2, 5, 10 a 20 Kč a přeplatek vrací. V případě výpadku elektrické energie zajišťuje prodej parkovacích lístků a jízdenek obsluha parkoviště. Parkovací lístek je nutné umístit na zvenčí viditelném místě uvnitř vozidla. Uživatel nesmí zanechávat ve vozidle kontrolní lístek ani věci, které nejsou příslušenstvím vozidla.

Při odjezdu z parkoviště se uživatel prokáže obsluze aktuálně platnou jízdenkou vydanou současně s parkovacím lístkem, nebo platnou předplatní jízdenkou (průkazem dokládajícím nárok na bezplatnou přepravu) spolu s kontrolním lístkem. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit jednorázovou částku 100 Kč. V případě ztráty kontrolního lístku musí uživatel prokázat obsluze parkoviště svoji totožnost a umožnit jí nahlédnout do dokladů o vozidle. Ponechá-li řidič vozidlo na parkovišti mimo provozní dobu (tj. od jedné do čtyř hodin v noci), zaplatí částku 100 Kč a provozovatel parkoviště může vozidlo nechat odtáhnout na jeho náklady.Historické tramvajové linky

Od 1. července 2021 vyjíždějí historické tramvajové linky 42 (celotýdenně, od 1. září 2021 pak mimo pondělí) a 43 (o sobotách, nedělích a svátcích a do 1. září 2021 včetně také ve středu). Jsou na ně vypravovány tramvajové vozy staré konstrukce, které v Praze jezdily do počátku sedmdesátých let 20. století a nyní jsou deponovány v Muzeu městské dopravy. Přestupní jízdenka stojí 200 Kč (zlevněná pro děti od 4 do 15 let, studenty do 26 let a občany České republiky starší 65 let 100 Kč) a platí po dobu 24 hodin na obou linkách. Na lince 43 je kromě toho možné využít i nepřestupní jízdenku (plnocennou za 50 Kč, zlevněnou za 30 Kč). Staré tramvaje vyjíždějí také na okružní jízdy Prahou, které je možné objednat na telefonním čísle 296 128 902.

42 Dlabačov -> Pohořelec -> Brusnice -> Pražský hrad -> Královský letohrádek -> Malostranská -> Právnická fakulta -> Čechův most -> Dlouhá třída -> Náměstí Republiky -> Masarykovo nádraží -> Jindřišská -> Václavské náměstí -> Vodičkova -> Lazarská -> Národní třída -> Národní divadlo -> Újezd -> Hellichova -> Malostranské náměstí -> Malostranská -> Královský letohrádek -> Pražský hrad -> Brusnice -> Pohořelec -> Dlabačov

Jízdní řády pro úterý až pátek:

Dlabačov10.0010.4011.2012.0012.4013.2014.0014.4015.2016.00
Malostranská10.0810.4811.2812.0812.4813.2814.0814.4815.2816.08
Čechův most10.1410.5411.3412.1412.5413.3414.1414.5415.3416.14
Náměstí Republiky10.1910.5911.3912.1912.5913.3914.1914.5915.3916.19
Václavské náměstí10.2511.0511.4512.2513.0513.4514.2515.0515.4516.25
Národní divadlo10.3011.1011.5012.3013.1013.5014.3015.1015.5016.30
Malostranská10.3711.1711.5712.3713.1713.5714.3715.1715.5716.37
Pražský hrad10.4211.2212.0212.4213.2214.0214.4215.2216.0216.42
Dlabačov10.4611.2612.0612.4613.2614.0614.4615.26

Jízdní řády pro sobotu a neděli:

Dlabačov10.0010.3011.0011.3012.0012.3013.00
Malostranská10.0810.3811.0811.3812.0812.3813.08
Čechův most10.1410.4411.1411.4412.1412.4413.14
Náměstí Republiky10.1910.4911.1911.4912.1912.4913.19
Václavské náměstí10.2510.5511.2511.5512.2512.5513.25
Národní divadlo10.3011.0011.3012.0012.3013.0013.30
Malostranská10.3711.0711.3712.0712.3713.0713.37
Pražský hrad10.4211.1211.4212.1212.4213.1213.42
Dlabačov10.4611.1611.4612.1612.4613.1613.46

Dlabačov13.3014.0014.3015.0015.3016.0016.30
Malostranská13.3814.0814.3815.0815.3816.0816.38
Čechův most13.4414.1414.4415.1415.4416.1416.44
Náměstí Republiky13.4914.1914.4915.1915.4916.1916.49
Václavské náměstí13.5514.2514.5515.2515.5516.2516.55
Národní divadlo14.0014.3015.0015.3016.0016.3017.00
Malostranská14.0714.3715.0715.3716.0716.3717.07
Pražský hrad14.1214.4215.1215.4216.1216.4217.12
Dlabačov14.1614.4615.1615.4616.16

43 Planetárium Praha (nástupní) - Výstaviště Holešovice (smyčka) - Veletržní palác - Strossmayerovo náměstí - Nábřeží kapitána Jaroše (T) - Čechův most (T) - Malostranská (T*) - Kamenická (Z) - Letenské náměstí (Z) - Sparta (Z) - Královský letohrádek - Pražský hrad - Brusnice (v občasných zastávkách) - Vozovna Střešovice (v areálu vozovny)

Planetárium Praha11.24*12.24*13.24*14.2415.2416.2417.24
Strossmayerovo náměstí11.27*12.27*13.27*14.2715.2716.2717.27
Čechův most11.30*12.30*13.30*14.3015.3016.3017.30
Pražský hrad11.35*12.35*13.35*14.3515.3516.3517.35
Vozovna Střešovice11.38*12.38*13.38*14.3815.3816.3817.38
Poznámka: Spoje označené hvězdičkou jedou jen o sobotách, nedělích a svátcích.

Vozovna Střešovice11.00*12.00*13.00*14.0015.0016.0017.00
Pražský hrad11.03*12.03*13.03*14.0315.0316.0317.03
Sparta11.09*12.09*13.09*14.0915.0916.0917.09
Strossmayerovo náměstí11.14*12.14*13.14*14.1415.1416.1417.14
Výstaviště Holešovice11.17*12.17*13.17*14.1715.1716.1717.17
Poznámka: Spoje označené hvězdičkou jedou jen o sobotách, nedělích a svátcích.Informační střediska

 • Můstek (B) - podchod pod Jungmannovým náměstím
 • Anděl (B) - vestibul u tramvajové křižovatky
 • Muzeum (A a C) - podchod u vestibulu linky C
 • Magistrát hl. m. Prahy (Jungmannova 29/35) - v přízemí budovy
 • Letiště Ruzyně - příletová hala letiště

  Informační středisko Muzeum je otevřeno celotýdenně od 7.00 do 21.00 hodin, informační středisko Letiště Ruzyně celotýdenně od 7.00 do 22.00 hodin, ostatní pouze v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hodin. Kromě informací o linkovém vedení, výlukách a tarifu je zde možné získat také zastávkové jízdní řády linek PID (po 3 Kč).
  Návrat na hlavní stránku
  Poslední aktualizace: 14. 7. 2024