D o p r a v n í   m ě s í č n í k


Číslo 3
Říjen 1997


Chrást u Plzně (ČD): Na železniční trati 174 Chrást u Plzně - Radnice bylo zavedeno od počátku července hlášení zastávek. Cestující jsou rovněž informováni o zastávkách na znamení - např. »Stupno, příští zastávka Dolní Stupno, zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko na znamení, umístěné nad označovačem.« V konečné stanici se hlásí »konečná stanice - děkujeme vám, že jste použili služeb Českých drah.«

Jiří Bartoš


Praha: Chodbami nemocnice Na Homolce jezdí elektrická dráha rozvážející jídlo a ložní prádlo. Plošiny vozíků mají rozměry kontejnerů na jídlo a lze jich navršit šest na sebe. Dráha nemá kolejnice, avšak je závislá na dvou pryžových pásech osazených hroty. Tato čidla vozíkům nedovolí opustit trasu, avšak lze je poměrně snadno »vykolejit«. Motor má pouze rotor, za stator zřejmě slouží zmíněné pásy. Vozidla jsou napájena patrně z baterií. Trasa je po naložení předem naprogramována na určené místo včetně jízdy nákladními výtahy. Je-li v cestě překážka, vozidla spustí klakson a v nutném případě zastaví. Vozík unese nejméně 75 kg, neboť je používají k přesunům i zaměstnanci nemocnice.

Erich Málek


Sydney: Deník Právo přinesl v sobotu 9. srpna 1997 článek zpravodaje Libora Roučka ze Sydney. V tomto městě jezdily tramvaje od 70. let minulého století do roku 1961. Jejich nová éra začala letos v červenci. První linka měří 4 km a obsluhuje čínskou čtvrť, kongresové a nákupní centrum zábavního parku Darling Harbour, kasino, rybí trh a hlavní nádraží. Provozovatelem je firma TNT, jízdenka stojí 2,60 AUD. Vozidla Siemens smontovali v Melbourne. Druhá linka má pokračovat od hlavního nádraží a později by měly tramvaje připojit i obytné celky, nenapojené na rychlodráhu.

Právo 185/97


Debrecen: V době od ledna do června 1997 bylo závodem Ganz/Hunslet dodáno 10 nových šestinápravových kloubových vozů typu KCsV 6 ev. č. 501-510. Nové vozy jsou nasazovány na jedinou linku d-1. Zbytek zdejšího vozového parku tvoří 10 jednosměrných třídveřových článkových vozů typu CsM 1 ev. č. 282-286, 289, 290, 292-294 (kromě ev. č. 285 a 286 s celoplošnou reklamou jsou však všechny odstavené), 6 obousměrných vozů s pěti dveřmi po jedné straně ev. č. 381-386 (ev. č. 384 odstavený), 4 obousměrné vozy se třemi dveřmi po obou stranách ev. č. 481-484 a 8 obousměrných vozů s pěti dveřmi po obou stranách typu CsM 2 ev. č. 485-492.

Dezsö Végh


Poznaň: Závod ČKD-DS v Praze vyrábí pro zdejší dopravní podnik deset nízkopodlažních vozů RT6N. Dodávka by měla být ukončena v listopadu 1997. Ve spolupráci s místním strojírenským závodem Henryk Cegielski má ČKD-DS dodat dalších 14 vozů RT6N pro město Kraków.

Jiří Dewetter


Belgie: Článek zpravodajky Heleny Landovské, otištěný v sobotu 16. srpna 1997 v deníku Právo, informuje o neuskutečněném projektu bezplatného jízdného na území celých Flander (vlámsky mluvící část Belgie). Příslušnou částku měl hradit každý místní obyvatel ve formě daně z mobility. Nicméně pokusně byla zavedena bezplatná MHD ve vlámském městě Hasselt, a to od letošního července.

Právo 191/97


Bad Schandau: Na doplnění článku Jiřího Dewettera o Bad Schandau v Dopravním měsíčníku číslo 2 uvádíme přehled vozového parku »dráhy Křinickým údolím« k 1. říjnu 1996.

1.1 Motorové vozy pro pravidelný provoz

1 Gotha T 57, vyroben 1957, ex Plauen 61, zakoupen 1992 a do provozu uveden 1993
2 Gotha T 57, vyroben 1957, ex Plauen 63, zakoupen 1993 a do provozu uveden 1994
3 Gotha T 57, vyroben 1958, ex Plauen 73, zakoupen 1995 a téhož roku uveden do provozu
8 Gotha/SSW, vyroben 1939 pro Erfurt, zakoupen roku 1977 z Drážďan (ev. č. 240 008 Lockwitztalbahn) spolu s dalšími 4 shodnými vozy

1.2 Vlečné vozy pro pravidelný provoz

21 Gotha B 2-62, sestaven roku 1984 ze skříně vozu ex Leipzig 465 a pojezdu ex Halle 367
22 Gotha B 2-62, sestaven roku 1984 ze skříně vozu ex Leipzig 470 a pojezdu ex Halle 368
23 Gotha B 2-62, sestaven roku 1984 ze skříně vozu ex Leipzig 467 a pojezdu ex Halle 370
24 Gotha B 2-62, sestaven roku 1984 ze skříně vozu ex Leipzig 468 a pojezdu ex Halle 421

2.1 Historické motorové vozy

5 MAN/SSW, vyroben 1928 přímo pro Bad Schandau, muzejní od roku 1980
9 Bautzen/SSW, vyroben 1925 pro Lockwitztalbahn v Drážďanech (zde naposled 240 101), po zrušení této dráhy jako muzejní v Bad Schandau v původním provedení

2.2 Historické vlečné vozy

12 MAN, vyroben 1928 přímo pro Bad Schandau, muzejní od roku 1984, shodný vůz téže série ev. č. 14 byl prodán jako historický do Cottbusu

Stojí za zmínku, že trať vedla do roku 1969 ještě asi o 300 m dále do centra města. Ze současného pohledu je zajímavé, že Bad Schandau je v současné době spolu s Woltersdorfem poslední pravidelný provozovatel vozů Gotha (kromě toho ještě Strausberg na večerních vlacích, v Jeně a Rostocku je několik vozů v záloze).

Richard Bílek


Manila: Závod ČKD-DS Praha připravuje pro toto město nízkopodlažní tramvaj označenou jako typ RT6S1. Od základního tříčlánkového nízkopodlažního vozidla je odvozen také nízkopodlažní vlečný vůz.

Jiří Dewetter


New Orleans: Pro repliky historických tramvají připravuje pražský závod ČKD-DS výrobu pěti pojezdů, skříně budou zhotoveny v USA. Rozchod činí 1587,5 mm, elektrická výstroj je obdobná typu TV3, je však v tropickém provedení s nehořlavými kabely.

Jiří Dewetter


Beograd: Vozový park rozšíří 22 vozů typu KT4M-YUB z ČKD-DS Praha. První vůz byl slavnostně předán 23. července 1997 za přítomnosti jugoslávského velvyslance pana Stojčiče a zástupců ČKD Praha Holding a. s.

Jiří Dewetter


Připomínáme si...
Petr Pany

Výročí pražské MHD v říjnu 1997

1. října 1902 byla zbořena vozovna Klamovka a nahrazena vozovnou Demartinka 95 let
4. října 1982 vjely první tramvaje do nové smyčky Nádraží Hostivař 15 let
15. října 1972 byl ukončen provoz trolejbusů v Praze (t-51) 25 let
17. října 1907 byl zahájen provoz na trati Muzeum - Flora - Olšanské hřbitovy 90 let
17. října 1927 byla otevřena nová vozovna na Pankráci 70 let
17. října 1937 začaly jezdit tramvaje z Vypichu na Bílou Horu 60 let
22. října 1917 poprvé vyjela do pražských ulic pohřební tramvaj 80 let
24. října 1907 bylo zavedeno číslování tramvajových linek (poprvé na d-5) 90 let
30. října 1907 byl uveden do provozu úsek Myslíkova - Riegrovo nám. 90 letSSZ - preference MHD v Praze
Roman Vanka

Článek pojednává šířeji o světelném signalizačním zařízení (SSZ) vzhledem k úzké vazbě k tématu. Aby byl článek srozumitelný, nepoužívám vždy přesné technické výrazy.

Úvodem několik základních informací o SSZ. V Praze je nyní cca 370 SSZ řídících dopravu. Zařízení, které ovládá jednotlivé semafory na křižovatce, se nazývá řadič. Řadič volí během dne jeden až čtyři dopravní programy s různou délkou cyklu. Řadiče dělíme na dva základní typy:
- řadič pracující v pevném cyklu: realizuje zelené na jednotlivých semaforech nezávisle na velikosti provozu z jednotlivých směrů a cyklus se stále opakuje se stejnými časy zelených z jednotlivých směrů. Tyto řadiče jsou technicky řešeny jako reléové a poloelektronické.
- dynamický řadič: řídí zelené jednotlivých semaforů v závislosti na provozu z jednotlivých směrů, to znamená, že zelená z jednotlivých směrů je prodlužována (preferována) podle počtu vozidel a zadaných dopravně-inženýrských parametrů. Základní informace získává pomocí indukčních vozidlových smyček a tramvajových trolejových kontaktů (viz dále).

Preference tramvají

Preferenci tramvají si uvedeme na konkrétním příkladě na SSZ Koněvova - Spojovací (Jarov), které ovládá dynamický řadič.

Pokud tramvaj přijíždí od zastávky Kněžská luka, cca 250 m před SSZ je umístěn tramvajový přihlašovací trolejový kontakt (TK), který pošle impuls na tramvajový detektor (TD), ten jej zpracuje a pošle do řadiče. Řadič po přijmutí impulsu ukončí právě probíhající kolizní fáze na křižovatce a tramvaj projíždí křižovatku bez zastavení, přičemž se ještě odhlásí na odhlašovacím TK a řadič, pokud není další tramvajový nárok, tento směr ukončí až do další poptávky. Přestože má tramvaj v tomto případě nejvyšší softwarovou preferenci, nemusí být odbavena vždy bez zastavení, např. když jede více tramvají za sebou, což by zcela ochromilo provoz na křižovatce.

V případě, že tramvaj z nějakého důvodu svůj nárok na výzvu nevyužije (plné obratiště), je další signál volno pro tramvaj zařazován již jen jednou za cyklus, a to až do nuceného odhlášení. Pokud dojde k poruše TK, případně TD, má řidič tramvaje možnost navolit výzvu ručně, kontaktním zámkem, případně tlačítkem, které mu dají světelnou návěst, že řadič nárok přijal a výzva bude realizována. Další SSZ s preferencí tramvají: Balabenka, SSZ v Modřanech, Vinohradská - Židovské hřbitovy, Koněvova - Na vrcholu...

Preference autobusů

Preferenci autobusů si uvedeme opět na konkrétním příkladě na SSZ Freyova - Ocelářská (výjezd z terminálu Českomoravská), které ovládá dynamický řadič.

Preference funguje obdobně jako v předchozím příkladě s tím rozdílem, že na výjezdu z terminálu je ve vozovce cca 150 m před stop-čárou umístěna vozidlová indukční smyčka (IS), která při průjezdu vozidla posílá impuls do řadiče, kde je zpracován. Řadič odbavuje autobusy bez čekání, případně s malým zdržením, pokud je v hlavním směru silný provoz.

Pokud dojde k přerušení IS, případně k jiné poruše výzvy, nepoužívá se v silniční dopravě ruční zadání výzvy, ale řadič sám poruchu diagnostikuje a zařadí výzvový směr v pevném cyklu dle zadaných programových parametrů.

Kromě výše uvedeného systému detekce vozidel IS se používají v silniční dopravě také různé typy infračidel, a to tam, kde povrch vozovky nedovoluje použití klasických smyček.

Centrální řízení dopravy (CŘD)

Vybraná SSZ, zejména v centrální části města, jsou ovládána z centrálního dispečinku hlavní dopravní řídící ústřednou (HDŘÚ). Policie tyto křižovatky ovládá dálkově a může prodlužovat délky zelených jednotlivých směrů, vypínat a zapínat SSZ či kontrolovat, zda na zařízení nenastala porucha. Takto ovládat může i řadiče pracující v pevném cyklu, které standardní prodlužování (preferování) jednotlivých směrů neumožňují.

Informace o počtu vozidel v jednotlivých směrech získává HDŘÚ pomocí televizního dohledu (kamery) a indukčních smyček IS, které mají výstup přímo na HDŘÚ, kde jsou zpracovány na počítači, který zpětně ovládá křižovatku optimálním dopravním programem.

Závěr

Přestože dnes ještě převládají SSZ, která pracují v pevném cyklu a v dnešním hustém provozu mnohde již nevyhovují, jsou postupně nahrazována moderními dynamickými řadiči na světové úrovni. Z hlediska MHD jsou nové typy řadičů schopny preferovat tramvaje i autobusy, záleží pouze na zadaných softwarových parametrech, jak vysoká bude míra preference oproti ostatním účastníkům silničního provozu.

U autobusů nastává problém ve společném využívání vozovky s ostatní dopravou, což bez zřízení speciálních jízdních pruhů pouze pro autobusy neumožňuje jejich preferenci v celém dopravním spektru, a proto je upřednostňování autobusů omezeno pouze na výjezdy z obratišť, zastávek apod.Reklamní nátěry pražských tramvají - březen až srpen 1997
Ing. Jan Lutrýn

1 Nové reklamy

7110+7111 Ocean 06/97 7254+7255 Orion 04/97
7208+7209 Orion 04/97 9040 Benetton 05/97
7214 Fa Kiwi 07/97 9043 OBI 04/97

2 Změna reklamy

7054+7055 Myslbek (ex Benetton) 07/97
7126+7127 Lada Niva (ex Lada) 04/97
7138+7139 Paffoni (ex M&M's) 07/97
7166+7167 Canaria Travel (ex Bonvia) 08/97 1)
7176+7177 Alcatel (ex PM leasing) 05/97 2)
7210+7211 Coris (ex Hvězdy gastronomie) 06/97
7242+7243 Českomoravská stavební spořitelna (ex Russel Athletic) 07/97
7270+7271 Lada Niva (ex Lada) 04/97
9008 OBI (ex Fruitco) 04/97
9011 Alcatel (ex Aqua Maria) 05/97
9013 SONY (ex Bossy) 03/97
9017 Benetton (ex Volmar) 05/97 3)
9019 OBI (ex SK Slavia) 05/97 4)
9026 Darex (ex Bejt v těžký pohodě) 08/97
9039 Benetton (ex JVC) 05/97 5)
9047 Alcatel (ex JVC) 05/97

3 Zrušení reklamy - návrat k původnímu nátěru

6500 ex Lucky Strike 06/97 6) 6641+6640 ex Staropramen 08+03/97 7)
6616 ex Ricoh 03/97 6716+6717 ex Heineken 06/97

Poznámky

1) od 07/97 bez reklamních nápisů; použit původní barevný podklad předchozí reklamy
2) od 12/96 bez reklamních nápisů
3) od 01/97 bez reklamních nápisů
4) od 04/97 bez reklamních nápisů
5) použit původní barevný podklad předchozí reklamy
6) od 05/95 bez reklamních nápisů
7) zatím nejdéle provozovaná reklama (od 05/92)Provoz souprav metra typu Ečs v letech 1996 a 1997
Petr Bechyně, Jan Ryšánek, Michal Görschel

Provoz poslední soupravy metra typu Ečs byl ukončen 29. června 1997. Tento den byla na oběh č. 30 trasy m-C vypravena souprava 1083+1067+1054+1021+1076 s výjezdem ve 12.24. Souprava měla během posledního dne několik závad; přesto se poslední zatažení uskutečnilo ve 22.59.

Vzhledem k tomu, že se s těmito soupravami v běžném provozu již nebudeme setkávat (mají být zachovány vozy ev. č. 1009 pro muzeum DP v Praze-Střešovicích a souprava ev. č. 1083+1084+1085 pro komerční jízdy), považujeme za vhodné připomenout, v jakých sestavách bylo možno vozy typu Ečs spatřit v průběhu let 1996 a 1997. Pro leden 1996 a 1997 uvádíme počáteční stav, v dalších měsících uvádíme jen změny. Soupravy byly pro lepší orientaci očíslovány, údaj za lomítkem říká, o kolikátou změnu soupravy se jedná (např. 1/3 udává třetí sestavu soupravy č. 1).

Veškeré údaje vycházejí ze soukromého pozorování. Proto nevylučujeme, že změněnou sestavu bylo možno spatřit již o něco dříve (jedná se zejména o období na přelomech měsíců, případně možnost jiné sestavy soupravy).

Základní stav v lednu 1996:

1 1050+1025+1064+1061+1075
2 1080+1063+1082+1077+1084
3 1085+1014+1072+1054+1044
4 1076+1070+1067+1069+1083
5 1073+1066+1056+1027+1009

Změny v lednu 1996:

1/2 1050+1025+1064+1070+1085 1070 místo 1061, 1085 místo 1075
3/2 1075+1014+1072+1054+1044 1075 místo 1085
4/2 1076+1061+1067+1069+1083 1061 místo 1080
4/3 1076+1070+1067+1069+1083 1070 místo 1061
4/4 1076+1061+1067+1069+1083 1061 místo 1070; 4/4 = 4/2
souprava 1/2 nejezdí

Změny v únoru 1996:

4/5 1076+1061+1067+1078+1083 1078 místo 1069

Změny v dubnu 1996:

3/3 1076+1014+1072+1054+1083 1076 místo 1075, 1083 místo 1044
5/2 1073+1060+1056+1027+1009 1060 místo 1066
4/4 1076+1061+1067+1069+1083 konec provozu

Změny v květnu 1996:

1/3 1050+1025+1064+1070+1078 1078 místo 1085
3/4 1076+1014+1072+1061+1083 1061 místo 1044
5/3 1073+1060+1066+1027+1009 1066 místo 1054
5/3 1073+1060+1066+1027+1009 konec provozu

Změny v červnu 1996:

1/4 1009+1025+1064+1070+1078 1009 místo 1050
1/5 1050+1025+1064+1070+1078 1050 místo 1009; 1/5 = 1/3
3/5 1076+1014+1027+1061+1083 1027 místo 1072

Změny v červenci 1996:

3/6 1076+1014+1027+1061+1074 1074 místo 1083

Změny v srpnu 1996:

1/6 1009+1025+1064+1070+1078 1009 místo 1050; 1/6 = 1/4
1/7 1076+1025+1064+1070+1078 1076 místo 1009
souprava 2 nejezdí

Změny v září 1996:

3/7 1009+1067+1027+1061+1074 1009 místo 1076, 1067 místo 1014
2/2 1080+1063+1082+1077+1083 1083 místo 1084

Změny v říjnu 1996:

1/8 1076+1025+1054+1060+1084 1054, 1060, 1084 místo 1064, 1070, 1078
3/8 1009+1072+1027+1061+1074 1072 místo 1067
3/9 1009+1085+1027+1061+1074 1085 místo 1072
3/10 1009+1085+1027+1061+1078 1078 místo 1074

Změny v listopadu 1996:

1/9 1076+1067+1054+1060+1084 1067 místo 1025
3/11 1009+1085+1027+1061+1074 1074 místo 1078; 3/11 = 3/9

Změny v prosinci 1996:

2/3 1080+1063+1082+1077+1078 1078 místo 1083

Základní stav v lednu 1997:

1/10 1083+1067+1054+1060+1084 již od 1. 1. 1997
2/3 1080+1063+1082+1077+1078
3/11 1009+1085+1027+1061+1074

Změny v lednu 1997:

1/10 1083+1067+1054+1060+1084 1083 místo 1076; již od 1. 1. 1997
2/4 1080+1063+1070+1077+1082 1070 místo 1082, 1082 místo 1078
2/5 1080+1063+1064+1077+1082 1064 místo 1070

Změny v únoru 1997:

3/12 1009+1027+1085+1061+1074 vzájemná výměna 1027 a 1085

Změny v březnu 1997:

1/11 1083+1067+1054+1060+1076 1076 místo 1084
2/6 1080+1064+1077+1072+1078 1064 a 1077 posunuty, 1072 místo 1063, 1078 místo 1082
2/7 1080+1084+1077+1072+1078 1084 místo 1064

Změny v dubnu 1997:

3/12 1009+1027+1085+1061+1074 konec provozu
2/8 1084+1070+1077+1072+1078 1084 místo 1080, 1070 místo 1084
2/9 1084+1070+1077+1085+1009 1085 místo 1072, 1009 místo 1078

Změny v květnu 1997:

1/12 1083+1067+1054+1027+1076 1027 místo 1060
2/9 1084+1070+1077+1085+1009 konec provozu

Změny v červnu 1997:

1/12 1083+1067+1054+1027+1076 konec provozuZměna provozovatele MHD v Mladé Boleslavi
Jan Tošovský

Do 30. září 1997 provozovala městskou dopravu v Mladé Boleslavi firma Seco Trans Kosmonosy (dřívější okresní dopravní závod ČSAD). Jízdenka pro MOC stála doposud 8,- Kč, pro dítě do 15 let 4,- Kč. U řidiče cestující zaplatil vždy o dvě koruny více. Všichni nastupovali předními dveřmi. Předplatní jízdenka na nejkratší období (kalendářní měsíc s 1+3 dny) stála dosud 280,- Kč pouze pro pracovní dny, 340,- Kč pak celotýdenní. Žáci měli možnost zakoupit také týdenní jízdenky (platné od pondělí do neděle) za 40,- Kč. Starobní důchodci s OP a rozhodnutím o přiznání, resp. zvýšení důchodu vydaném ČSSZ mohli jezdit v pracovních dnech od 8.00 do 12.30 a po 16. hodině zdarma bez ohledu na bydliště.

Vozový park provozovatele Seco Trans se skládal z městských Karos B731 a B732, jedné kloubové Karosy B741 a několika kloubových Ikarusů. Poslední jízdní řády platily od 1. června 1997. Městskou autobusovou dopravu tvořilo 11 linek (s přidělenými čísly pro pravidelnou autobusovou dopravu b-265001 až 265011). Z toho pět linek jezdí pouze v pracovních dnech a jedna jen ve dnech školního vyučování (a-3). Ve školních dnech vykonává městská autobusová doprava 163 párů spojů, v ostatních pracovních dnech mimo celozávodní dovolenou Škodovky na přelomu července a srpna pouze 150. O sobotách jezdí 40, v neděli i ve svátek 30 párů spojů.

Dosavadní trasy linek

Čísla označují počty párů spojů v prac.dny + navíc škol. dny, soboty, neděle.

a-1 Bradlec - : Kosmonosy, nemocnice - Havlíčkova - Hlavní nádraží
8 Bradlec, 28 Kosmonosy, 18, 12
a-2 Komenského nám. - : Autobusové nádraží - Josefův Důl, TIBA
12 Komenského nám., 3 Autobusové nádraží + 1 Komenského nám., 3, 2
a-3 Komenského nám. - Autobusové nádraží - Havlíčkova, otočka
0 + 8, 0, 0
a-4 Neuberk, odb. - Autobusové nádraží
6 + 12, 0, 0
a-5 Vinec, požární zbrojnice - Autobusové nádraží - Havlíčkova, otočka
10, 3, 2
a-6 Podlázky - : Autobusové nádraží : - Zalužany, Škoda 1
11, 3, 2
a-7 Bradlec - Autobusové nádraží : - Sídl. Na Slavoji
8 + 1, 0, 0
a-8 Havlíčkova, otočka - Havlíčkova - Sídl. Na Slavoji
38 + 1, 13, 12
a-9 Hrdlořezy, u kapličky - : Josefův Důl, TIBA - Autobusové nádraží
5 Hrdlořezy, 3 Josefův Důl, 0, 0
a-10 Řepov, Jednota - : Autobusové nádraží : - Zalužany, Škoda 2
9 Řepov, 4 Škoda, 0, 0
a-11 Zalužany, Škoda 3 - Havlíčkova - Hlavní nádraží
5, 0, 0

Od 30. září 1997 měl být zahájen provoz městské autobusové dopravy, provozované Dopravním podnikem města Mladé Boleslavi. Od 1. září 1997 provozuje zatím jedinou linku - dosavadní a-2 k podniku TIBA v Josefově Dole. Nový provozovatel však nebude zajišťovat dopravu v celém území současné MHD - nepojede totiž do Kosmonos, kde sídlí dosavadní provozovatel Seco Trans. Pro novou MHD jsou vydávány čipové platební karty. Provoz budou zajišťovat autobusy vyrobené ve Škodě Ostrov.Berlín - červenec 1997
Jiří Dewetter

Přípravy města Berlína na přemístění spolkové vlády do nového hlavního města jsou v plném proudu. Probíhá výstavba budov pro ministerstva a další centrální úřady. Před zraky návštěvníků, zvědavých turistů i místních občanů se vše rychle mění, a to za plného provozu. Berlíňané humorně říkají »Baustelle - Schaustelle« (staveniště je jedno jeviště)!

Po krátké prohlídce dnešního města lze říci, že Berlín dnešních dnů je jedno staveniště. Investice do městské dopravy se odhadují na 20 miliard DEM. Realizuje se kolem 200 projektů, které obsahují dořešení železniční rychlodráhy S-Bahn i celého železničního uzlu včetně nových nádraží. Řešení má název »Pilzkonzept« - pohled na schéma nové sítě se podobá hřibu. V rámci tohoto projektu je obsažen i nový 3,5 km dlouhý železniční tunel a s ním souběžný tunel automobilový. Vypočítávat detailně všechny nově budované úseky nebo uvádět změněné názvy stanic není účelem tohoto příspěvku. Mnoho již bylo postaveno, ale situace se stále rychle mění. Otevřeně je třeba říci, že některé dřívější trati již nebudou obnoveny, protože postupem doby ztratily význam. Výstavba by měla být ukončena v roce 2003.

Nejvýznamnější páteř tratí S-Bahnu, spojující Ostkreuz a Westkreuz je místem největšího stavebního ruchu. Leží při ní známá životně důležitá centra Alexanderplatz, Friedrichstraße, Zoologischer Garten, Charlottenburg a další. Na všech jmenovaných stanicích, situovaných většinou na viadukty, se nyní dodatečně zřizují výtahy pro vozíčkáře a stanice se modernizují. Některé se rozšířením kolejiště stanou stanicemi pro odbavování dálkových vlaků DB AG - např. Lehrter Bahnhof, Charlottenburg, Spandau a další. Obnoveno bude i Potsdamer Bahnhof, které na konci války téměř zmizelo z povrchu země.

Na některých trasách se ustupuje od klasického systému S-Bahnu se třetí napájecí kolejnicí a zavádějí se vlaky s pantografy, umožňujícími jezdit vyššími rychlostmi. Jako typický příklad lze uvést Lehrter Bahnhof, odkud odjížděly kdysi parní vlaky, označené jako S-Bahn až do města Nauen. Po rozdělení města v poválečném období byl provoz omezen a v roce 1961 přerušila dvoukolejnou trať mezi stanicemi Spandau West a Albrechtshofen betonová zeď. Koleje byly odstraněny a trať ztratila na dlouhá léta smysl. Po převratu v roce 1989 se očekávalo obnovení provozu modernizovaným S-Bahnem. Stalo se však něco jiného. Provoz převzaly patrové jednotky s elektrickými lokomotivami systému RegionalBahn, které jezdí ze Charlottenburgu do Nauen v půlhodinovém taktu. Po stejných kolejích jezdí také dálkové rychlíky.

Při této příležitosti je třeba se zmínit o tarifu v Berlíně a okolí. Jako máme v Praze pásma P, 0, 1 až 4, má Berlín tři zóny: A - centrum, B - hranice Velkého Berlína, C - široké okolí regionu.

Vypočítáme-li, co vše zajišťuje berlínskou městskou dopravu, setkáme se s podzemní dráhou U-Bahn, železniční rychlodráhou S-Bahn, tramvajemi, autobusy a regionálními vlaky RB (RegionalBahn) a RE (RegionalExpres). Doplňme ještě, že v některých ulicích centra se objevily soukromé žluté rikšy s lidským pohonem, což je především atrakce pro cizí turisty. Oproti pražským »taxišlapům« jsou o trochu lépe vybaveny. Řidiči musí mít hlavně silná lýtka na šlapání. Ještě, že Berlín leží v rovině!Tramvajový provoz v Rize
František Zahnáš

Hlavní město Lotyšska - Riga má dnes asi 830 000 obyvatel. Historie tramvajového provozu, fungujícího na rozchodu 1524 mm, sahá až do roku 1882. Tehdy vyjela do ulic Rigy poprvé koňka.

V létě roku 1901 vystřídala koňku elektrická trakce. První motorové vozy byly belgické výroby a měly 12 míst k sezení a 40 k stání. Od 23. 10. 1947 jsou v ulicích Rigy v provozu trolejbusy.

Pro nedostatek financí bylo upuštěno od stavby metra, a tak kapacitní tramvajová doprava tvoří páteř systému městské hromadné dopravy.

V pravidelném provozu se setkáváme už jen s vozy T3SU (dodávanými od roku 1975 do roku 1987, první jako dvoudveřové, později pouze třídveřové) a T6B5 (dodávané po roce 1988). Ve stavu by nyní mělo být 208 vozů T3SU a 62 vozů T6B5. V poslední době se zkoušely tři prototypy článkových vozů ze zdejší vagónky. Všechny vozy mají tyčové sběrače.

Provozováno je 8 následujících linek:

d-2 Tapešu iela - Centraltirgus
d-4 Imanta - Centraltirgus
d-5 Milgravis - Ilguciems
d-6 Julga - Radio iela
d-7 Kengarags - Ausekla iela
d-9 Kengarags - Aldaris (jezdí jen ve špičkách prac. dne)
d-10 Katlakalns - Centraltirgus
d-11 Mežaparks - Radio iela
Někdejší špičkové linky č. 1, 3 a 8 byly zrušeny.

Méně vytížená linka d-10 je obsazována sólo vozy T3SU, ostatní linky jsou obsazovány soupravami 2× T3SU nebo 2× T6B5. Provoz začíná ráno ve všední dny v 5.00 (v neděli až v 6.00 hodin) a poslední spoje odjíždějí z konečných okolo půlnoci.

Trolejbusový provoz má 24 linek. Na většině linek jezdí trolejbusy Škoda 14Tr a článkové 15Tr. Setkáme se tady i s raritou - některé spoje některých linek jsou obsluhovány spřaženými trolejbusy Škoda 9Tr (tzv. scepky). Tyto soupravy už dosluhují a nové sestavovat je z bezpečnostních důvodů zakázáno.

Poslední trolejbusová zajímavost se nachází ve čtvrti Sarkandaugava. Krátká trolejbusová linka t-2, jedoucí od Mežaparku, je ukončena před železničním přejezdem. Za tímto přejezdem je pak konečná linky t-3, která je poměrně dlouhá a vede do centra města. Důvodem této »přeseknuté« trasy jsou technické obtíže, které by vznikly při řešení křížení trolejbusové trati s elektrifikovanou hlavní železniční tratí Riga - Tallin.

První a poslední spoje tramvajových linek

linka první spoje z 1. konečné první spoje z 2. konečné
PdSoNePdSoNe
d-25.276.257.034.585.526.30
d-45.256.196.184.585.485.48
d-55.165.425.425.416.116.33
d-65.206.046.304.505.325.58
d-75.206.006.005.196.336.33
d-96.03nejede5.54nejede
d-105.086.386.385.156.276.27
d-115.246.156.154.545.445.44
linka poslední spoje z 1. konečné poslední spoje z 2. konečné
PdSoNePdSoNe
d-223.5323.4523.4623.2423.1223.15
d-40.110.110.1223.4223.4423.44
d-523.4223.4323.2123.2323.1723.14
d-60.300.110.0924.0023.4323.41
d-723.5523.3123.4023.3723.3023.40
d-917.16nejede18.10nejede
d-1023.560.020.0223.4523.3323.33
d-110.060.0323.5823.3623.3223.23

Intervaly linek

linka všední den soboty neděle
do 6.30špičkysedlovečer ráno9-17večer ráno9-17večer
d-218-2411-191414-2727-281417-1827-2818-1918-19
d-4154-65-612-2311-186-711-2214-158-911-22
d-516-177-911-1212-2221-2211-1212-142715-1616-22
d-612-133-54-57-168-94-57-1911-165-67-14
d-711-126-76-75-129-105-69-169-186-109-15
d-91614-16nejedenejedenejede
d-1012-186-126-1212-186-186-126-186-186-126-18
d-1110-115-65-611-1310-115-67-1112-137-88-16
Poznámka: špičky ve všední dny jsou od 6.30 do 9.30 a od 14.00 do 19.30 hod.
Návrat na hlavní stránku
Přehled článků