D o p r a v n í   m ě s í č n í k


Číslo 2
Září 1997


Košice: V květnu 1997 bylo zařazeno do městského provozu 11 nových kloubových autobusů typu Ikarus 435.

Ev. č. SPZ Ev. č. SPZ Ev. č. SPZ Ev. č. SPZ
4301 KE 408 AB 4304 KE 418 AB 4307 KE 407 AB 4310 KE 410 AB
4302 KE 412 AB 4305 KE 411 AB 4308 KE 413 AB 4311 KE 401 AB
4303 KE 415 AB 4306 KE 406 AB 4309 KE 409 AB
Dezsö Végh


Plzeň: Nejvýznamnější letošní výlukou v Plzni byla rekonstrukce tramvajové trati v úseku Mikulášské nám. - Sladkovského (od 12. 6. do 31. 8. 1997). Linka d-2 byla odkloněna přes Slovany a manipulační tratí okolo vozovny na Světovar, v úseku Plzenecká (provizorní zastávka nedaleko zast. Sladkovského) - Světovar jezdil na lince d-X jeden vůz KT8D5 v intervalu 20 minut po koleji, sloužící pro směr do centra. Během víkendové dílčí výluky (19. a 20. 7.) bylo vyměněno také kolejové křížení na křižovatce ulic Sladkovského a Slovanská.

Jiří Bartoš


Praha: Obdobně jako vloni byla i letos v provozu výluková linka d-35 Kavalírka - Sídl. Řepy, ukončená na provizorním povrchovém kolejovém přejezdu. Na lince bylo v Pdš nasazeno 10 vozů KT8D5 s intervalem 4 minuty, v Pds 7 vozů s intervalem 6 minut. V sobotu a neděli jezdilo 6 vozů s intervalem 6 minut, po 21. hodině 4, později 3 vozy s intervalem 10 minut. Pro tuto linku měla vozovna Motol zapůjčeno z Hloubětína 14 vozů KT8D5 ev. č. 9003, 9008, 9009, 9011, 9012, 9014, 9015, 9024, 9025, 9031, 9034, 9040, 9041 a 9048.

-ltr


Praha: Od stanice metra Opatov z nástupiště směrem k dálnici jezdí autobusová linka k obchodnímu domu Nico u dálniční křižovatky Jesenice na 11. kilometru dálnice D1. Bezplatně ji mohou použít návštěvníci i zaměstnanci obchodního střediska, prodávajícího oděvy a obuv a postaveného v roce 1994. Datum zahájení provozu linky není známo, ale v průběhu minulého roku již byla v provozu. Kromě konečných stanic nemá žádné zastávky, nástup u obchodního domu je u informativní značky s vyobrazením autobusu poblíž jihovýchodního rohu budovy. Vozidla Karosa C734 vypravuje ČSAD Vršovice od pondělí (kdy obchodní dům ještě neprodává) do sobotního odpoledne. Jízda trvá za příznivých podmínek 10 minut, jízdní řád vyvěšený v nástupní zastávce Opatov uvádí pro všechny spoje 15 minut, v době rekreačního výjezdu však může být dálnice chvílemi neprůjezdná. Spoje jsou z hlediska provozních dnů rozděleny na pondělí, úterý až čtvrtek (označeno »B«), pátek (s delší otevírací dobou) a sobotu.

Odjezdy z Opatova: 6.00 (X), 7.00 (X), 8.00 (P), 8.35 (yS), 10.00 (S), 10.40 (V), 11.00 (B), 12.00 (S), 13.00 (y), 14.00 (S), 15.00 (X), 16.00 (b), 17.00 (X), 18.00 (X), 19.00 (V).

Odjezdy od obchodního domu Nico: 6.45 (X), 7.30 (P), 8.15 (y), 8.20 (P), 9.30 (VS), 10.40 (B), 11.30 (yS), 13.30 (yS), 14.45 (S), 15.15 (V), 15.30 (d), 16.20 (S), 16.30 (X), 17.30 (X), 18.20 (d), 18.30 (V), 19.20 (V).

Jan Tošovský


Jihlava: V pátek 30. 5. 1997 byl vypraven na linku t-C pořadí 3 naposledy vůz typu 9Tr ev. č. 11. Skončila tak historie těchto vozů v pravidelném provozu s cestujícími nejen v horácké metropoli, ale v celém bývalém Československu. Škoda, že po 37 letech věrné služby cestujícím, kterou tyto vozy denně odváděly, se poslednímu zástupci uvedené typové řady nedostalo důstojnějšího rozloučení než jen uzavření vrat vozovny krátce před půlnocí hodinu po jeho zatažení.

Miroslav Dyk


Praha: Po dobu výluky Plzeňské ul. (28. 6. - 2. 8. 1997), při níž byla vozovna Motol odříznuta od ostatní sítě, se nepředpokládal provoz vozů T6 s cestujícími. V žižkovské vozovně však byly deponovány čtyři soupravy ev. č. 8611+8613, 8631+8632, 8637+8638 a 8639+8640, nepravidelně nasazované na d-11, 16 a 36.

Michal Režný


Odry: Od 21. dubna 1997 jsou v provozu dvě mikrobusové linky provozované firmou LG-TRAX s. r. o. Hranice na Moravě (tel. 0602/329456). Linky doplňují v okrajových dobách spoje ČSAD; tarif přibližně odpovídá tarifu ČSAD. Jezdí dva mikrobusy s kapacitou 8 a 14 míst. Linka b-880690 obsahuje různé varianty spojů Odry - Nový Jičín a krátké kursy do Vrázného a Jeseníku nad Odrou; linka b-880691 pak spoje Odry - Fulnek, žel. st. přes Vítovku či přímo přes Tošovice a dále Odry - Dobešov, dolní konec.

Oderský zpravodaj 5/97


Praha: Od pondělí 25. srpna 1997 je na linku d-11 nasazován jako vložené pořadí některý z nízkopodlažních vozů typu RT6N1 ev. č. 9102 nebo 9103, vyrobený závodem ČKD Transportní systémy. Kurs je v provozu denně přibližně v době od 7 do 21 hodin.

Miroslav Dyk


Wien/Sarajevo: Dne 23. 4. 1997 byla převezena poslední souprava vídeňských motorových vozů typu C1 a vlečných typu c1 jako výpomoc do bosenského hlavního města. Přečíslování proběhlo následujícím způsobem:

Vídeň Sarajevo Vídeň Sarajevo Vídeň Sarajevo
118+1852 400+4000 114+1811 405+4005 105+1855 410+4010
146+1817 401+4001 115+1812 406+4006 102+1807 411+4011
117+1821 402+4002 111+1815 407+4007 121+1813 412+4012
107+1809 403+4003 120+1808 408+4008
108+1854 404+4004 106+1804 409+4009
Eisenbahn Österreich 8/1997


Praha: Od 1. 7. 1997 je v provozu příměstská autobusová linka b-290260 z terminálu Na Knížecí do Štěchovic. Dopravcem je JUDr. Jan Hoffmann - ČSAD Klíčov. Linka má hodinový interval s odjezdy z Knížecí vždy ve .45, ve špičce je interval dělen vloženými spoji s odjezdy v .15, mezi 15. a 16. hodinou je dokonce vytvořen interval 20 minut s odjezdy 14.45, 15.05, 15.25 a 15.45. Zajímavé je nasazení autobusů slovenské výroby typu H 10-11 Granus (latinsky »Hron«). Vozidla montuje závod LIAZ Zvolen za použití polských autobusových skříní Autosan a rakouských spalovacích motorů Steyr. Vozidla označená SPZ PHB 10-81, 10-82, 10-83, 11-27 a slovenskou SPZ BB 984 AF mají bílý nátěr s modrými doplňky. Vozy SPZ PHB 10-81 a 10-82 jsou dokonce pokřtěny jmény »Štěchovice« a »Davle«, uvedenými nad příslušnými městskými znaky na bočnici.

-ltr


Budapest: Závod Ganz/Hunslet provádí modernizace vozů typu CsM 6. Modernizací dosud prošlo (v uvedeném pořadí) 16 vozů ev. č. 1327, 1347, 1354, 1328, 1346, 1356, 1332, 1343, 1344, 1340, 1331, 1350, 1321, 1326, 1336 a 1345. Vozy obdržely nová výrobní čísla 96690 až 96705/97.

Dezsö Végh


150 let od narození Františka Křižíka

Právě před sto padesáti lety, 8. července 1847 se narodil český elektrotechnik, vynálezce a podnikatel František Křižík, zakladatel českého elektrotechnického průmyslu. Byl autorem vynálezu regulačního systému obloukové lampy (1881).

V roce 1883 založil vlastní podnik, který se svou činností významně podílel na elektrizaci drah, podniků a obcí. Roku 1891 uvedl do provozu elektrickou dráhu z Letné do Stromovky, 1902 - 1903 postavil meziměstskou elektrickou dráhu z Tábora do Bechyně. Sestrojil první tři české elektromobily. Česká pošta připomíná toto významné výročí vydáním známky o nominální hodnotě 6,- Kč.Připomínáme si...
Petr Pany

Výročí pražské MHD v září 1997

2. září 1962 byl zastaven provoz linky t-62 Karlovo nám. - Průběžná 35 let
2. září 1977 vůz T2 ev. č. 6002 byl převezen z Motola do Vokovic 20 let
4. září 1977 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Plzeňské třídy
současně byl zahájen provoz na provizorní trati Motol - Vypich
na tř. Rudé armády (Zenklově) byly položeny první panely BKV
20 let
18. září 1997 byla uvedena do provozu druhá polovina okružní trati od Německého divadla přes Bulhar a Žižkov na Floru 100 let
18. září 1997 byla zrušena původní Křižíkova trať Florenc - Karlín 70 letPoslední den provozu vozidel metra typu Ečs
Miroslav Dyk

Čas vozů pražského metra typu Ečs se naplnil v neděli 29. 6. 1997. V tento den byla poslední souprava složená z vozů ev. č. 1076+1027+1054+1067+1083 (čísla jsou uvedena od čelního vozu na koleji číslo 1 směr Nádraží Holešovice) vypravena na oběh číslo 30. Během první jízdy však došlo na prostředním voze ev. č. 1054 k technické závadě a posléze i k poruše na vysílačce. A tak na příkaz vlakového dispečera odjela souprava z Nádraží Holešovice bez cestujících do depa Kačerov.

Po odstranění těchto nedostatků vlak znovu vyjel a zařadil se do grafikonu s odjezdem ve 21.48 hodin ze stanice Háje na poslední »kolo«. Za stálého, v této chvíli však smutného hvizdu píšťaly najíždí vlak k nástupní hraně Nádraží Holešovice, aby svezl své poslední cestující. Jen někteří z nich si povšimli letáčků rozmístěných v každém voze s textem:

9. 5. 1974 - 29. 6. 1997

V á ž e n í   c e s t u j í c í,

dnes naposledy jedete soupravou složenou z vozidel typu Ečs, se kterými byl v roce 1974 zahájen provoz metra na trase C. Tato vozidla Vám spolehlivě sloužila 23 let a najezdila přes 1 milion kilometrů, tj. asi 25× kolem Země po rovníku.

Ve 22.46 ve stanici Háje vystupují poslední cestující. Dozorčí stanice zběžně prohlédne soupravu, výpravka letí vzhůru a vlak se dává do pohybu. Pak už následuje obrat v manipulačním prostoru a jízda bez cestujících na Kačerov.

Ve 22.57 hodin vlak definitivně opouští tunely pražského metra... Vůz ev. č. 1027 jakožto jediný zástupce první serie, tedy po 23 letech a 53 dnech služby cestující veřejnosti. Přivolávací návěst povoluje jízdu vlaku po kolejovém zhlaví depa Kačerov. Vlaková cesta je postavena na kolej číslo 29. Souprava je odstavena, strojvedoucí utahuje ruční brzdu, bere vlakové náležitosti, zamyká. Tím skončila jedna z prvních kapitol provozu pražského metra.

S vozy Ečs bychom se však měli setkávat i do budoucna. Vůz ev. č. 1009 by se měl stát exponátem podnikového muzea ve vozovně Střešovice. V depu Kačerov by pak měla zatím zůstat třívozová souprava ev. č. 1083+1084+1085. Na železničním zkušebním okruhu ve Velimi je jako zkušební vozidlo Škoda 1 Mt upravený vůz ev. č. 1031.Jedno pozapomenuté půlkulaté výročí
Zdeněk Král

V letošním roce bylo kromě jiných jubileí dosaženo také jednoho půlkulatého výročí: je to právě 45 let od zahájení provozu s cestujícími v tramvajových vozech typu T. První tramvaj TI - vůz ev. č. 5001 - začala totiž na jaře 1952 vozit cestující na lince d-4 poté, co absolvovala zkušební provoz bez cestujících od svého nasazení do provozu 22. listopadu 1951. Proč zrovna na »čtyřce«? K tomu se přiblížíme v širším pohledu.

Linka d-4 byla na začátku 2. světové války provozována v trase Zahradní Město - Průběžná - Otakarova - Výtoň - Národní divadlo - Můstek - Elektrické podniky - Palmovka - Libeň, Bulovka. V průběhu války byla zkrácena do trasy Zahradní Město - Národní divadlo (druhou část trasy Nám. Republiky - Libeň, U kříže jezdila nějaký čas d-24). V této trase byla d-4 provozována i po válce. Trať to byla pro nasazení vozů, s nimiž dosud nebyly žádné zkušenosti, takřka ideální. Její podélný profil byl téměř vodorovný bez velkých spádů. Největší podélný sklon byl mezi stanicemi Zahradní Město a Skalka (dnešní Na padesátém), tak jak jej známe dodnes a mezi ulicemi Petrovickou, kde bývala stanice a Gutovou (poblíž dnešní zastávky Na hroudě). Ten se po pozdějším rozšíření komunikace na čtyřproudou se středním dělicím tramvajovým pásem a snížení v jejím vrcholu výrazně zmírnil.

Trať probíhala tehdy klidnými Strašnicemi, Vršovicemi, Nuslemi, pod Vyšehradem a po nábřeží, ve velké části bez souběhu s jinými linkami. Nejvíce problémová místa byla až u Národního divadla a na Perštýně, a to jak z důvodů směrových, tak vzhledem k hustotě provozu. Proto bylo rozhodnuto o změně vedení linky odklonem z Palackého náměstí na Smíchov. K tomu byla vybudována nová smyčka u lihovaru, u níž byla zřízena i nácestná zastávka pro d-5 na trati do Hlubočep. Dále bylo nutno doplnit křižovatku na Palackého nám. dvoukolejným obloukem od Výtoně k Andělu na kolejový trojúhelník. Po provedení těchto prací byla změna vedení d-4 uskutečněna k 1. 9. 1951. Počet vypravovaných vlaků byl zvýšen z 22 na 25, přičemž tři přidané vlaky byly vypravovány vozovnou Motol, ostatní ze Strašnic. Vozy TI byly nejprve umísťovány do vozovny Motol a byla jimi obsazována zmíněná tři pořadí.

Zahájení provozu vozů TI s cestujícími předcházela zkouška provozního režimu. Proběhla tak, že po dobu jednoho týdne v dubnu roku 1952 byl budoucí provoz simulován vozy typu »ponorka« a »mevro«. A tak ve špičkách těchto dnů jezdilo sem tam 45 sólovozů, vypravovaných z vozoven Strašnice a Střešovice. To byl asi vůbec nejvyšší počet starých tramvajových vlaků, vypravovaných na jednu linku v celém Československu!

Zahájením provozu s cestujícími byla započata výrazná kvalitativní změna charakteru přepravy cestujících v MHD u nás, která byla v Praze dokončena 9. 5. 1974 výměnou posledních starých souprav za nové a z toho důvodu je na místě, abychom si tuto skutečnost připomněli.Praha: Pojmenování dosud nepojmenovaných ulic
Lidové noviny 29. dubna 1997

S platností od 1. května 1997 byly v Praze pojmenovány následující dosud nepojmenované ulice:

Městská část Název Poloha
Praha 4-Chodov Archivní komunikace vycházející z Blažimské severně od jejího ohybu. Vede severně od budov Archivu hlavního města Prahy, Státního oblastního archivu a Státního ústředního archivu západně od Türkovy
Praha 4-Hodkovičky V lučinách komunikace vycházející z ul. Československého exilu proti Zátišské, sestupující do údolí Lhoteckého potoka a navazující na stávající ul. V lučinách
Praha 4-Nusle K sídlišti komunikace vedoucí západně od Milevské podél západního okraje parku Družby ke křižovatce ulic Nad Pekařkou a V rovinách (navazuje na stávající ul. K sídlišti)
Praha 4-Podolí Na Klaudiánce komunikace vedoucí od ulice Na Hřebenech II podél nové budovy ČT ke křižovatce ulic Nad Pekařkou a V rovinách
Praha 5-Jinonice Tichnova komunikace vycházející z ulice Bucharovy proti Petržílkově směrem severovýchodním, lomí se k jihovýchodu a vstupuje do Řeporyjské
Praha 5-Zadní Kopanina U skopců komunikace odbočující v jihozápadním ohybu ul. K Zadní Kopanině západním směrem
Chaloupky komunikace odbočující v severovýchodním ohybu ul. K Zadní Kopanině východním směrem
Na Zmrzlíku komunikace odbočující od ul. K Zadní Kopanině východním směrem
Praha 6-Nebušice Na Malé Šárce komunikace vycházející severním směrem z Nebušické, obloukem vyklenutým k severovýchodu prochází novou zástavbou, lomí se k západu a před ulicí K Šedivce ostrým obloukem do ul. K vinicím
Nad Markytou komunikace tvoří tětivu severní části oblouku ulice Na Malé Šárce (podle nedaleké usedlosti Markyta)
Na Habrovce komunikace rovnoběžná s Nebušickou, tvoří příčku mezi ulicemi Na Malé Šárce a Mezinárodní
K Truhlářce komunikace odbočuje z ul. Na Malé Šárce (sev. od křižovatky s ul. Nad Markytou) východním směrem
Dešťová komunikace odbočuje z ul. Na Malé Šárce (severozápadně od křižovatky s ul. Nad Markytou) severových. směrem, lomí se k jihovýchodu a slepě končí
K Šubrtce komunikace odbočuje z ul. Na Malé Šárce (záp. od ul. Dešťové) severním směrem a slepě končí
Malý Dvůr komunikace odbočuje z ul. Na Malé Šárce (v místě, kde se na svém západním konci stáčí k severu) k jihu a slepě končí
U Šíchů komunikace odbočuje z ul. Na Malé Šárce (vých. od ul. Malý Dvůr) k jihu a slepě končí
V oblouku odbočuje z ul. U Šíchů (těsně u křiž. s ul. Na Malé Šárce k jihovýchodu), stáčí se k jihu a slepě končí
U Házů komunikace odbočuje z křiž. ulic Na Malé Šárce a západního konce ul. Nad Markytou k jihu a slepě končí
Praha 9-Koloděje Meinlinova komunikace vychází jihovýchodním směrem z ul. V lipách, lomí se k jihu a vstupuje do ul. Kvasinské a Rošovické
Martinelliho komunikace rovnoběžná s ul. V lipách, probíhá jihovýchodně od ul. V lipách a spojuje ul. Rošovickou a Meinlinovu
Savojská komunikace vychází jihovýchodním směrem z ul. Martinelliho a ústí do k jihu směřujícího úseku ul. Meinlinovy
Jana Jindřicha komunikace vychází jihovýchodním směrem z ul. Martinelliho (mezi Rošovickou a Savojskou) a ústí do k jihu směřujícímu úseku ul. MeinlinovyTramvajová výluka v Liberci
Petr Freiwillig

Ve dnech 7. až 11. července a 14. až 18. července 1997 byla zavedena výluka tramvajového provozu na lince d-3 v úseku Viadukt - Horní Hanychov vždy od 7.00 do 15.00. Důvodem byly stavební práce na podjezdu pod železniční tratí v blízkosti zastávky Janův Důl na provizorní trati Viadukt - výhybna Kubelíkova.

Z provozního hlediska byla tramvajová doprava v době výluky řešena velmi zajímavě. Do 7.00 probíhal normální provoz na celé lince d-3. Od 7.00 se vozy linky d-3 jedoucí z Lidových sadů otáčely již na mezilehlé smyčce Viadukt, kde cestující přestupovali na první větev náhradní tramvajové dopravy, vedené v trase Viadukt - Krkonošská - Pekárny - Vápenka - Janův Důl. V tomto úseku byla nasazena jedna souprava PX (vozy spřaženy k sobě zadními čely). Souprava byla obsazena dvěma řidiči, cestující byli samozřejmě přepravováni vždy pouze v jednom voze v závislosti na směru jízdy. Druhá větev náhradní tramvajové dopravy d-X byla vedena v trase Janův Důl - Kubelíkova - Dolní Hanychov - České mládeže - Hanychov kostel - Spáleniště - Horní Hanychov. Zde byly nasazeny dvě soupravy PX, křižující ve výhybně Dolní Hanychov. Tyto soupravy byly obsazeny již pouze jedním řidičem. Přestup mezi oběma větvemi se uskutečňoval v prostoru přestavovaného podjezdu. V obou úsecích náhradní linky d-X byl zaveden interval 15 minut. Soupravy PX byly sestaveny z vozů T2R ev. č. 20-27, které byly pro tento účel upraveny již v roce 1985 u DP Ostrava. Kolem 15. hodiny soupravy PX zatahovaly do vozovny a na trati byl obnoven normální provoz.

Mimo náhradní tramvajové dopravy byla zavedena i náhradní doprava autobusová. Pravidelná linka a-22 byla ve dnech výluky v době od 7 do 15 hodin posilována o spoje označené a-X22, zajíždějící od konečné u závodu Rockwell LVS v Dolním Hanychově do Horního Hanychova. Tyto spoje jezdily v intervalu 30 minut.Městská doprava ve Štětí
Jan Tošovský

Městské části Štětí, ležící na pravém břehu Labe, spojuje s centrem a případně s papírnami autobusová linka provozovaná za přispění městského úřadu panem Břetislavem Kafkou z Roudnice. Na lince se střídají různá vozidla, občas se lze svézt i ŠL-11. Trať s číslem b-555001 schválil MěÚ Štětí.

K SEPAPu (podniku zabírajícímu větší území než souvislá zástavba města) jezdí spoje ve třech špičkách v pracovních dnech a dvěma páry o víkendu. Ostatní končí na Mírovém náměstí (přesně na opačné straně než stojí radnice) a v další zastávce, u prádelny, linka opouští souvislou zástavbu města. Další zastávka je před železničním přejezdem u severního zhlaví žst. Štětí a následují městské části v okolí - Radouň (většina spojů), Čakovice (jen o prázdninách), Chcebuz, Brocno (většina spojů), Veselá (ranní a večerní spoje z centra pouze pro výstup) a konečná v Újezdě. Celkem tři spoje v pracovních dnech se od železničního přejezdu ještě vrací k prádelně, odkud po zajetí do města na sídliště Počeplice pokračují dalšími zastávkami ve svém směru jízdy. Jízdenku vytočí řidič za 4 až 9 korun podle vzdálenosti. Podle jeho informace je linka v provozu asi 4 roky.

Jízdní doba mezi SEPAPem a Újezdem trvá od 21 do 35 minut. Spoje od SEPAPu odjíždějí v Pd 6.10*, 14.10, 16.05, Dk 6.10 a 18.10; z Mírového nám. směrem do Újezda Pd 6.12*, 6.44, 10.00, 12.50, 14.13, 16.00, 19.00, Dk 6.12 a 18.13 (* spoj jede jen do zast. Brocno). Spoje z Újezda odjíždějí v Pd 5.00, 7.02, 10.35, 13.12, 13.19, 14.41, 16.34, 21.00, Dk 5.10 a 16.45; z Brocna v Pd 5.05, 6.27, 7.09, 21.05, v Dk 5.15 a 16.55. K SEPAPu dojíždějí spoje v Pd 5.21, 13.34, 13.41, 21.25, v Dk 5.31 a 17.20.Košice 1996
Dezsö Végh

Tramvajový provoz

V období od 1. 1. do 8. 4. 1996 bylo na tramvajových linkách následující vypravení:

linka sólo celodenní špička příprava trojice
d-2 3 - - - -
d-3 - 3 1 - -
d-4 4 - 1 - -
d-6 - 5 2 - -
d-7 - 4 1 3 -
d-9 - 6 1 1 -
d-43 - 2 1 - -
d-46 - 3 4 - 6
celkem 7 23 11 4 6 celkem 51 vlaků

Od 5. 4. 1996 byly zrušeny služby »příprava« na d-7 (7-51 až 7-53). Namísto nich byla zavedena celodenní služba 7-6 (poprvé 356+357). Rovněž byly změněny kurzy na d-9: kurs 9-7 je v provozu od 4.16 do 15.42, přičemž ve 12.40 na něj přechází vůz z končícího kurzu 9-8 (bývalá »příprava«, od 4.38). Nově je zaveden kurs 9-9 od 4.22 do 12.50. První den byl na 9-7 vůz KT8 ev. č. 513, ve 12.40 byl nahrazen vozem 506 z 9-8; na 9-9 byl nasazen vůz 502. Od 28. 6. byl kurs 9-9 zrušen v rámci prázdninového provozu a již nebyl obnoven.

Dne 27. 9. 1996 byl zrušen provoz sólo vozů na d-4. Toho dne byly na kurzech 4-1 až 4-4 vypraveny vozy ev. č. 600, 607, 601 a 617. Od pondělí 30. 9. 1996 jezdí na d-4 dvojice nebo KT8. Toho dne byly vypraveny soupravy 610+611, 398+399, 362+363 a 608+609.

Ke 30. 9. 1996 je k dispozice 17 vlaků ze sólo vozů: T3 366, 367 a 372, T6 600, 601, 604 až 607, 612, 613 (odstavený po nehodě), 616, 617, 626, 627, 628 a 629.

V neděli 12. 5. 1996 byly naposledy v provozu dvojice nebo KT8 celodenně na d-3 (3-1 až 3-4 ev. č. 620+621, 528, 62+623, 402+403). Od té doby jsou v provozu v sobotu odpoledne a v neděli celodenně sólo vozy. V sobotu 18. 5. 1996 jezdily dopoledne soupravy 622+623, 624+625, 521, 512; odpoledne byly nahrazeny sóly 394, 408, 374, 376. Následující neděli 13. 5. 1996 jezdily celodenně sóla 366, 601, 369, 388.

Od soboty 29. 6. 1996 je provoz zavedený o sobotách a nedělích na d-3 rozšířen i na d-9 s tím, že na d-9 jsou i v neděli dopoledne dvojice či KT8. Toho dne byly na d-2 nasazena celodenně tři sóla (ev. č. 372, 626 a 604), na d-3 dopoledne 4 dvojice resp. KT8 (392+393, 622+623, 531 a 608+609), které byly odpoledne nahrazeny čtyřmi sóly (384, 616, 423 a 367), na d-4 celodenně čtyři sóla (600, 356, 607 a 628), stejně tak na d-7 (396, 378, 402 a 606). Na d-9 vyjelo dopoledne 7 dvojic resp. KT8 (417+418, 502, 362+363, 537, 534, 518 a 509), které byly odpoledne nahrazeny sóly (374, 605, 629, 421, 394, 382 a 369). Na rychlodráze byla nasazena tři sóla (388, 358 a 229). Na d-6 bylo celodenně 6 dvojic a dvě další byly jako záloha. Následující neděli byly na d-3 celodenně 4 sóla.

Po prázdninách jezdí v sobotu a v neděli na d-3 i d-7 celodenně jako dvojice resp. KT8, sóla jsou pouze na d-2, d-4 a na rychlodráze (d-46). Od pondělí 29. 9. 1996 jezdí ve všední pouze tři sóla na d-2 (toho dne ev. č. 629, 612 a 604). Od soboty 5. 10. 1996 bylo zrušeno sobotní a nedělní střídání dvojic za sóla na d-9.

Pro ilustraci uvádíme vypravení v sobotu 14. 12. 1996 (vždy podle pořadí): na d-2 sóla ev. č. 601, 626 a 366, na d-3 ev. č. 402+403, 608+609, 531 a 392+393, na d-4 sóla ev. č. 600, 617, 616 a 605, na d-6 dvojice ev. č. 360+361, 386+387 (odp. vystřídán 404+405), 390+391, 400+401 a 406+407, na d-7 dvojice resp. KT8 ev. č. 398+399, 536, 610+611 a 382+383 (odp. vystřídán 394+395), na d-9 dvojice resp. KT8 ev. č. 417+418, 408+409, 364+365, 620+621 (odp. vystřídán 618+619), 534, 624+625 (odp. vystřídán 614+615) a 396+397 (odp. vystřídán 384+385), na rychlodráze sóla ev. č. 628 (odp. vystřídán 607), 629 a 612. Jako záložní byly vystaveny dvojice ev. č. 622+623 a 380+381.

O víkendech 19./20. 10. a 26./27. 10. 1996 byla z důvodu výluky mezi nádražím a nám. Osloboditeľov zavedena d-1, na kterou byly 19. 10. nasazeny soupravy ev. č. 512, 376+377, 423+424, 528 a 369+371; 20. 10. ev. č. 421+422, 404+405, 624+625, 608+609 a 512; 26. 10. ev. č. 518, 423+424, 390+391, 364+365 a 608+609; 27. 10. pak ev. č. 610+611, 376+377, 382+383, 392+393 a 608+609.

O nedělích byla i v roce 1996 provozována »studentská« linka d-W, obsluhovaná vozy KT8 ev. č. 508 nebo 525; některé dny byly postupně po poruchách nasazeny oba.

Na Silvestra (pracovní den) byla nasazena sóla pouze na d-2 (ev. č. 626, 612 a 629), na ostatních linkách jezdily dvojice či KT8, na rychlodráze bylo toho dne nasazeno i šest trojic: na d-3 ev. č. 608+609, 402+403, 512 a 622+623; na d-4 ev. č. 356+357, 378+379, 380+381, 412+413 a 396+397; na d-6 ev. č. 417+418, 376+377, 360+361, 410+411, 513, 511 a 535; na d-7 ev. č. 384+385, 517, 419+420, 364+365, 530 a 382+383; na d-9 ev. č. 502, 538, 531, 508, 518, 614+615, 358+359 a 229+298. Na rychlodráhu (d-46) vyjely soupravy resp. KT8 ev. č. 521, 501, 390+391, 421+422, 624+625, 602+603, 610+611, 354+353+355, 341+342+343, 348+349+389, 370+337+368, 415+416+414 a 345+346+339. V záloze (d-43) byly soupravy ev. č. 394+395, 369+371 a 423+424.

Vozový park tramvají

Ve stavu DP Košice je 95 vozů T3 (včetně dlouhodobě odstavených vozů ev. č. 324, 329, 331 a 335). Dlouhodoběji odstavené byly soupravy ev. č. 229+298 (2. 7. - 12. 11. 1996), 360+361 (10. 7. - 13. 10. 1996 pro nezaplacení celoplošné reklamy), 364+365 (od 4. 5. do 4. 10. 1996), 398+399 (od 10. 5. do 3. 8. 1996), 400+401 (od 28. 3. do 28. 7. 1996), 402+403 (4. 7. - 7. 11. 1996, od 6. 8. do 20. 9.1996 vůz ev. č. 403 v soupravě 345+403) a 406+407 (od 13. 6. do 20. 9. 1996), 408+409 (od 3. 1. do 19. 2. a od 21. 5. do 4. 8. 1996), 410+411 (3. 2. až 29. 5. 1996), 412+413 (od 1. 1. do 25. 5. 1996).

Trojice ev. č. 338+337+336 byla naposledy v provozu 25. 10. 1996 jako 46-21. Vozy ev. č. 338 a 336 byly do konce roku 1996 na VP. V provozu byla nahrazena trojicí 370+337+368. Trojice ev. č. 345+346+339 nebyla v provozu od 3. 8. do 27. 9. 1996 pro VP vozů ev. č. 346 a 339. Trojice ev. č. 354+353+355 nebyla v provozu od 12. 10. do 19. 12. 1996 pro VP vozů ev. č. 353 a 355; ev. č. 354 byl příležitostně nasazován jako sólo.

Sólové vozy ev. č. 366, 367 a 372 byly do konce září dost často nasazovány na d-4, dokud byla i v pracovní dny provozována jako sólo; poté jezdily dosti zřídka.

Dvojice ev. č. 370+371 byla naposledy v provozu 27. 3. 1996 jako 3-1, dvojice ev. č. 369+368 jako 7-4 24. 7. 1996, ev. č. 369 jezdil ještě dva dny jako sólo, pak byl přistaven na opravu. Od 30. 8. 1996 (jako 9-2) byla do konce roku v provozu dvojice ev. č. 369+371; 29. 9. 1996 ji následovala dvojice ev. č. 370+368 (toho dne jako 7-1). Od 29. 10. 1996 pak je v provozu trojice 370+337+368 (poprvé jako 46-21).

Po vykolejení soupravy ev. č. 388+389 dne 3. 8. 1996 byl vůz ev. č. 388 odstaven a toho roku již nevyjel. Zadní vůz byl od 8. 11. 1996 zařazen do trojice ev. č. 348+349+389 místo odstaveného vozu ev. č. 347.

Z vozů KT8D5 jezdily bez problémů vozy ev. č. 528 (271 provozní den), 509 (255), 508 (252), 525 (250), 537 (247), 538 (231), 506 (229), 525 (226), 511 (212), 501 (209), 536 (206), 530 (205), 500 (203), 518 (199), 531 (192), 502 (189), 521 (187) a 510 (163), přičemž vozy ev. č. 506 a 510 byly prodány do Sarajeva.

Naproti tomu velmi problematické byly vozy ev. č. 529 (166 provozních dnů, od září do prosince 2 dny v provozu), 517 (161), 534 (155), 519 (145, od září do konce roku zcela mimo provoz), 512 (135, červen až září zcela mimo provoz) a 513 (130, od května do září zcela mimo provoz).

Je třeba podotknout, že má-li vůz stálého řidiče, jezdí bez větších problémů - důkazem toho je vůz ev. č. 528, který je dlouhodobě nejlepší KT8 v Košicích.

Z vozů T6 jezdilo bez větších problémů následujících 8 souprav: ev. č. 602+603 (282 provozních dnů), 614+615 (269), 610+611 (255), 622+623 (247), 620+621 (240), 624+625 (239), 618+619 (238), 608+609 (227). U soupravy 620+621 jezdil vůz ev. č. 620 od 30. 12. 1995 do 30. 1. 1996 celkem 22 provozních dnů jako sólo. Poslední den provozu havaroval se soupravou ev. č. 602+603 a po opravě vyjel opět jako původní dvojice 9. 2. 1996 zkušebně a 12. 2. 1996 jako 9-2.

Souprava ev. č. 614+615 vyrazila opět do provozu po nehodě 7. 9. 1995 dne 5. 2. 1996 jako 9-5.

Ze soupravy ev. č. 604+605 jezdil do 24. 3. 1996 vůz ev. č. 604 jako sólo (50 provozních dnů), od 25. 3. do 17. 4. 1996 opět jako dvojice. Poté byla dvojice opět rozpojena, vůz ev. č. 605 byl vystrojen pro sólo provoz a 20. 4. 1996 vyrazil jako 46-1.

Souprava ev. č. 606+607 byla v provozu do 8. 4. 1996 (6-4, celkem 53 provozních dnů). Vůz ev. č. 606 najezdil od května do září celkem 89 provozních dnů jako sólo; pak byl odstaven. Vůz ev. č. 607 jezdil jako sólo celkem zřídka (do konce roku celkem 39 provozních dnů).

Jako sólo jezdily vozy T6 ev. č. 600 (217 provozních dnů), 601 (171), 612 (245), 613 (124, nehoda), 616 (213), 617 (216), 626 (249), 627 (135, od července do konce roku 7 provozních dnů), 628 (211), 629 (258).

Dne 15. 6. 1996 najel po službě vůz ev. č. 613 (4-4) do vozu ev. č. 601 (4-3). Vůz ev. č. 601 vyjel po opravě 13. 9. 1996 (4-4), ev. č. 613 byl v červnu 1997 stále odstaven a opravován.

Celoplošné reklamy na tramvajích

Zrušené nátěry - ev. č. 367 (bílý), naposledy v provozu 2. 6. 1996, ev. č. 394 (Compact), naposledy v provozu 5. 8. 1996.

Nové reklamy: v provozu od:
362+363 Whirlpool mezi 13. - 17. 1. 1996
367 Česká pojišťovna 27. 6. 1996
374+375 Allianz 17. 4. 1996
394 Centrum neškodného odpadu 29. 8. 1996
398 Hutný materiál Raven 4. 8. 1996
410+411 Himi's jeans 30. 5. 1996
602 Top rádio 27. 12. 1995 (ev. č. 603 zůstal původní)
603 Pivo Gemer mezi 11. - 14. 2. 1997
610+611 Pivo Šariš 10. 7. 1996
612 Pivo Gemer 13. 11. 1996
616 Priemyselná banka Košice 29. 8. 1996
628 Studio design 2. 2. 1996

V červnu 1997 jezdily s původní verzí celoplošné reklamy vozy ev. č. 344, 352, 362+363, 374+375, 398, 402, 410+411, 412, 419, 602+603, 608+609, 610+611, 612, 614+615, 616, 618+619, 620, 622+623, 628 a 629. Druhá verze reklamy je na vozech ev. č. 366, 367, 396, 408 a 409. Třetí verzi reklamy mají vozy ev. č. 394 a 417; dokonce čtvrtá verze je na voze ev. č. 400.

Vozový park autobusů

Na konci roku 1996 je ve stavu vykazováno 5 vozů typu B731 (ev. č. 6365, 6367, 6372-6374), 88 vozů typu B732 (ev. č. 6208, 6212, 6218-6224, 6226, 6228-6231, 6235-6237, 6240, 6242-6248, 6251-6260, 6262-6299 a 6401-6415, 29 vozů C734 (ev. č. 6008-6011, 6016, 6018-6020, 6022-6031, 6034, 6036-6045), 3 vozy LC735 (ev. č. 6106, 6109, 6110), 5 vozů B741 (ev. č. 3001-3005), 5 vozů C744 (ev. č. 3101-3105), 52 vozů Ikarus 280.08 (ev. č. 4048, 4054-4057, 4059, 4060, 4062-4064, 4066, 4068-4077, 4079-4082, 4085-4099 a 4201-4212), 9 vozů Ikarus 280.10 (ev. č. 4124-4127 a 4129-4133) a 1 vůz TAM 272 (ev. č. 4501). Spolu se zájezdovými vozy Oasa a Mercedes (midi) je ve stavu celkem 199 autobusů.

V průběhu roku 1996 byly ze stavu vyřazeny následující autobusy: 14 vozů B731 (ev. č. 6318, 6326, 6339, 6343, 6346, 6347, 6349, 6354, 6357 (II), 6358 a 6368-6371), 10 vozů B732 (ev. č. 6201, 6203, 6213, 6214, 6216, 6225, 6227, 6238, 6239 a 6250), 7 vozů C734 (ev. č. 6002, 6012, 6015, 6017, 6032, 6033 a 6035), 5 vozů LC735 (ev. č. 6101-6105, 6107 a 6108), 10 vozů Ikarus 280.08 (ev. č. 4037, 4041, 4043, 4044, 4051, 4058, 4061, 4067, 4083 a 4084) a 1 vůz Ikarus 280.10 (ev. č. 4128).

Vozový park trolejbusů nedoznal v roce 1996 žádných změn.Dojmy ze zájezdu do Bad Schandau
Jiří Dewetter

Pohraniční lázeňské městečko Bad Schandau v Českosaském Švýcarsku bylo již před první světovou válkou oblíbeným letoviskem a bylo u nás známé pod názvem Saská Šandava.

Jednokolejná a úzkorozchodná (1000 mm) tramvajová trať vede z lázeňského centra až do výletního místa Lichtenhainer Wasserfall, kde lze vidět umělý vodopád. V letošním roce slaví 99. narozeniny.

Trať vedoucí pěknou krajinou údolím Křinického potoka, podle kterého dostala i svůj název Kirnitzschtalbahn, má deset stanic a dvě nácestné výhybny.

Měli jsme možnost si prohlédnout původní vozovnu, obnovenou po požáru v roce 1927 se standardním vybavením a malou dílnou na běžné opravy.

Dle informací nejstarší motorový vůz je z roku 1925 (vagónka Bautzen, elektrická část Siemens-Schuckert) a pochází z drážďanské příměstské trati Lockwitztalbahn. Nejmladší vůz pochází z roku 1960 (vagónka Gotha, roku 1994 modernizován podnikem Mittenwalder Gerätebau). Také vlečné vozy jsou již muzejní kusy. Jízda po trati je však návštěvníky stále oblíbena, zvláště v letní sezoně.

Jedna technická lahůdka však zaujme každého, kdo měl co činit s energetikou pro městskou elektrickou dopravu. Na střeše vozovny je umístěn sluneční systém s názvem »Photovoltaik-Anlage«, složený ze 756 solárních modulů (každý 53 W) o celkové ploše 325 m2. Systém pracuje paralelně s provozním napájením, a tak eventuální přebytečná sluneční energie se vrací zpět do veřejné sítě 110 kV. Generátorové napětí asi 325 V a proudu max. 125 A dává při optimálním slunečním záření asi 40 kW výkonu. Plocha generátoru je nakloněna o 37 stupňů a situována na jih. Vyvěšené schéma systému zjednodušeně ukazuje postupně generátor (Einspeiser), odbočku, měnič s monokrystaly, počítač a připojení k síti. Na stěně vozovny je možno na digitálním tablu odečíst aktuální stav systému - sluneční záření ve wattech na čtvereční metr, výkon a napětí na generátoru. Místní pracovníci hovořili o roční úspoře energie až 30 %. Toto špičkové zařízení dodala firma Brockmann-Solar z Drážďan.

Budete-li mít příležitost se v Bad Schandau zastavit a svézt se na této tramvajové trati, spatříte, kterak se tam snoubí stará nostalgie se špičkovou technikou dneška.
Návrat na hlavní stránku
Přehled článků