Vysvětlivky pojmů a značek

Základní pojmy

doprava přemisťování osob a věcí
veřejná doprava doprava provozovaná za předem určených a vyhlášených přepravních a tarifních podmínek
městská doprava systém linek veřejné dopravy určených k uspokojování dopravních potřeb města
integrovaná doprava zajišťování dopravní obslužnosti města a příměstských oblastí různými dopravci podle jednotných přepravních a tarifních podmínek; zpravidla se uskutečňuje s využitím různých druhů dopravních prostředků (metro, tramvaj, trolejbus, autobus, vlak)Linkové vedení

linka souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené jednotlivými zastávkami, na níž jsou pravidelně poskytovány dopravní služby
trasa myšlená prostorová křivka určující prostorovou realizaci dopravního spojení
trať konkrétní dopravní cesta, uzpůsobená pro provoz dopravních prostředků určitého druhu
spoj dopravní spojení v rámci linky, které je časově a místně určeno jízdním řádem
špička (přepravní) období zvýšené přepravní poptávky (zpravidla v pracovní dny ráno a odpoledne)
sedlo (přepravní) období snížené přepravní poptávky (zpravidla v pracovní dny dopoledne)Zastávky

zastávka označené místo, které je určeno pro výstup nebo nástup cestujících
konečná zastávka zastávka, ve které spoj začíná nebo končí
nácestná zastávka zastávka, ze které může cestující přijíždějící z některé z předchozích zastávek pokračovat spojem do některé z následujících zastávek
zastávka na znamení zastávka, ve které spoj zastaví pouze tehdy, projeví-li cestující určeným způsobem svůj zájem vystoupit nebo nastoupitZnačky

(T) zastávka pouze ve směru tam
(Z) zastávka pouze ve směru zpět
(P) průjezdní konečná zastávka
(*) zastávka na znamení
(#) zastávka na znamení od 20 hodin
(+) zastávka na znamení v pracovní dny od 20 hodin a v sobotu a neděli celodenně
(2) zastávka umístěná v druhém tarifním pásmu (v Pražské integrované dopravě a v síti městské dopravy v Hradci Králové)
(1/2) zastávka umístěná ve více tarifních pásmech (např. z důvodu přestupu)
Návrat na hlavní stránku
Poslední aktualizace: 31. 12. 2003