Městská doprava v Hradci Králové

Stručné dějiny

Pravidelná doprava v Hradci Králové byla zavedena v roce 1928. V sobotu 1. prosince toho roku zahájily Autodráhy města Hradce Králové, předchůdce dnešního dopravního podniku, provoz na autobusové lince z Kuklen přes nádraží na Slezské Předměstí (linka 1). Vzápětí byly zavedeny také linky 0 (Nádraží - Velké náměstí) a 2 (Nádraží - Nový Hradec Králové). Na počátku třicátých let provozují Autodráhy již 17 autobusových linek, které vedly jak na předměstí, tak do vzdálenějších měst a obcí (Černilov, Nechanice, Nový Bydžov, Třebechovice, Bohdaneč apod.).

Po druhé světové válce se začalo uvažovat o zavedení trolejbusové dopravy. Po roce výstavby vyjely v neděli 2. května 1949 trolejbusy na linku 2, vedoucí od nádraží do Nového Hradce. Později byly postaveny zejména trolejbusové tratě na Slezské Předměstí (1949), do Kuklen a Plačic (1952) a Malšovic (1958). Poté, co v roce 1950 převzala ČSAD linky vedoucí mimo město, byla rozvíjena autobusová doprava ve vlastní městské aglomeraci.

Zprvu se musely trolejbusy přetahovat z garáží ve Škroupově ulici na trať s pomocí autobusu, v roce 1952 byly otevřeny nové garáže v Pouchovské ulici na Slezském Předměstí. Areál garáží byl v sedmdesátých letech rozšířen o další objekty a odstavné plochy. Původní pásmový tarif byl v roce 1962 nahrazen samoobslužným odbavováním cestujících (bez průvodčích). Jednotné základní jízdné bylo stanoveno na 1 korunu.

Největšího rozkvětu dosáhly hradecké trolejbusy v polovině 60. let. Provozovány byly linky 2 (Hlavní nádraží - Nový Hradec), 3 (Cihelna -> Sídliště Sever -> Plačice), 4 (Plačice -> Sídliště Sever -> Cihelna), 5 (Hlavní nádraží - Sídliště Jih - Cihelna), 6 (Hlavní nádraží - Nádraží Slezské Předměstí - Cihelna) a 7 (Hlavní nádraží - Malšovice). V letech 1967 až 1969 však byly zrušeny tratě Gočárovou třídou, na Slezském Předměstí přes sídliště Jih a Pospíšilovou třídou (částečně nahrazena tratí v Buzulucké ulici). V sedmdesátých letech došlo k dalšímu rozvoji autobusové dopravy. Od roku 1978 se do vozidel nastupuje všemi dveřmi, kontrolu jízdenek provádějí namísto řidiče revizoři.

Od roku 1990 se postupně rekonstruovaly hradecké mosty, což se významně dotklo také trolejbusové dopravy. Při rekonstrukci Moravského mostu (1993) byly trolejbusy jedoucí na Moravské Předměstí odkloněny po nově vybudované trati, která vede po městském okruhu kolem fakultní nemocnice; tuto trať využívá linka 1. V roce 1994 byla otevřena trať po Gočárově třídě, aby bylo po dobu uzavření Tyršova mostu zajištěno spojení k hlavnímu nádraží. Po skončení rekonstrukce (1995) byla současně s obnovením provozu přes Tyršův most otevřena trať Pospíšilovou třídou, která byla využita pro nově zavedenou linku 6.

Od července 1994 byly vybrané spoje trolejbusové linky 1 prodlouženy z Nového Hradce do Kluků (mimo trolejové vedení); provoz zajišťoval upravený trolejbus s připojeným naftovým agregátem, později nahrazený trolejbusem s pomocným naftovým pohonem. V roce 1995 bylo zavedeno druhé tarifní pásmo, do něhož byly zařazeny obce ležící mimo vlastní město Hradec Králové. Trolejbusy i autobusy dostaly jednotný červeno-žluto-bílý nátěr. V lednu 2002 se síť městské dopravy v Hradci Králové stala součástí integrovaného dopravního systému VYDIS. Ve 21. století pokračuje obnova vozového parku nízkopodlažními vozy, v roce 2019 pak došlo k otevření nové trolejbusové trati na konečnou Pod strání a zahájení provozu trolejbusů vybavených trakčními bateriemi na linkách do dalších lokalit bez trolejového vedení.Trolejbusové linky

Linka 1
VÝLUKA
Linka 2
Linka 3
Linka 4 (v pracovní dny do 22 hodin)
Linka 6
PRÁZDNINY
Linka 7
Linka 21 (v pracovní dny do 22 hodin)
Linka 27


Autobusové linky

V současné době probíhají tyto výluky:

 • Prázdninový provoz
 • Zimní stadion - Heyrovského, Zimní stadion -> Fakultní nemocnice B, Univerzita obrany -> Heyrovského - na linkách 8, 9, 16, 19, 23, 2433

  5: Hlavní nádraží - Adalbertinum - Stoletá - Slezské Předměstí (- Slatina)
  9: Hlavní nádraží - Fakultní nemocnice - Lesní hřbitov / Malšovice U střelnice
  10: (ČKD Plotiště -) Plotiště kostel - Hlavní nádraží
  11: Hlavní nádraží -> Adalbertinum -> Stoletá -> Parlament (-> Svinary -> Malšovice -> Adalbertinum -> Hlavní nádraží)
  11R: Hlavní nádraží -> Adalbertinum -> Parlament
  12: ((Březhrad -) Tesco Březhrad -) Jungmannova - Hlavní nádraží (- Magistrát - Slezské Předměstí (- Kingspan))
  13: Hlavní nádraží - Akademika Bedrny - Rusecká (- Piletice - Rusek škola)
  14: Jungmannova - Adalbertinum - Magistrát - Kingspan (- Slezské Předměstí)
  15: Lochenice / Panelárna - Plotiště - Hlavní nádraží - Adalbertinum - Věkoše - Letiště (- Panelárna)
  16: Stěžery / Kozlovka - Hlavní nádraží - Adalbertinum - Třebeš - Podzámčí (- Roudnička)
  17: (Hlavní nádraží -> Adalbertinum -> Malšovice -> Svinary ->) Parlament -> Stoletá -> Adalbertinum -> Hlavní nádraží
  17R: Parlament -> Hlavní nádraží
  18: Magistrát - Benešova - Podzámčí (- Vysoká)
  18R: Podzámčí -> Benešova -> Parlament
  19: ČKD Plotiště - Hlavní nádraží (- Jungmannova)
  23: Pod strání - Třebeš - Zimní stadion - Magistrát - Slezské Předměstí (- Kingspan)
  24: (ČKD Plotiště -) Hlavní nádraží - Fakultní nemocnice - Třebeš - Pod strání
  25: Akademika Bedrny / Letiště / Truhlářská - Alessandria - Náhon - Benešova / Futurum - Podzámčí
  27R: Pod strání -> Benešova -> Hotel Garni -> Slezské Předměstí -> Pouchov sokolovna  Školní autobusové linky

  V současné době probíhají tyto výluky:

 • Prázdninový provoz

  : Slatina (7.30) -> Slatina zastávka (7.32) -> Slatina zahrádky (7.33) -> Hradecké noviny (7.34) -> Slezské Předměstí nádraží (7.37) -> Škola SNP (7.38) -> Alessandria (7.39) -> Pyrám (7.40) -> Průmyslová škola (7.41) -> Magistrát (7.43)
  10Š: Plotiště škola (13.11) -> Plotiště pošta (13.12) -> Plotiště U Brandů (13.14) -> Plotiště kostel (13.15) -> Karosárna (13.16) -> Plácky U Valtrů (13.18) -> Plácky Maxe Malého (13.19) -> Meliorace (13.21) -> Kydlinovská (13.22)
  12Š: Březhrad (7.25) -> Březhrad bytovky (7.26) -> Tesco Březhrad (7.31) -> Jungmannova (7.36) -> Metuje (7.37) -> Rozkvět (7.38) -> Jiráskovo náměstí (7.39) -> Habrmanova (7.40) -> Hlavní nádraží (7.43) -> Terminál (7.44)
  16Š: Kozlovka (7.11) -> Svobodné Dvory Spojovací (7.10) -> Svobodné Dvory škola (7.13) -> Dělnický dům (7.14) -> Dvorská (7.16) -> Svobodné Dvory (7.17) -> Zelenina (7.18) -> Kavák (7.19) -> Žižkov (7.20) -> ZVU (7.22) -> Hlavní nádraží (7.26) -> Obchodní dům Tesco (7.27) -> Centrál (7.29) -> Muzeum (7.30) -> Adalbertinum (7.31) -> Zimní stadion (7.33) -> Fakultní nemocnice B (7.37) -> U Dvora (7.38) -> Příčná (7.39) -> Třebeš školka (7.40) -> Podzámčí (7.42)
  23Š: Pod strání (7.22) -> Palachova (7.23) -> Štefánikova (7.25) -> Hvězda (7.26) -> Třebeš školka (7.28) -> Příčná (7.29) -> U Dvora (7.30) -> Heyrovského (7.33) -> Zimní stadion (7.35) -> Adalbertinum (7.37) -> Magistrát (7.39) -> Průmyslová škola (7.41) -> Pyrám (7.42) -> Alessandria (7.43) -> Škola SNP (7.44) -> Slezské Předměstí nádraží (7.45) -> Slezské Předměstí cihelna (7.46)
  25Š: Roudnička (7.24) -> Roudnička U rybníka (7.25) -> Park Golf (7.26) -> Zámeček (7.27) -> Nové Podzámčí (7.28) -> Podzámčí (7.29) -> Hvězda (7.31) -> Štefánikova (7.32) -> Benešova (7.33) -> Masarykova (7.35) -> Moravské Předměstí (7.37) -> Hotel Garni (7.38) -> Tesla (7.41) -> Orlice park (7.43) -> Poliklinika 2 (7.44) -> Alessandria (7.45) -> Škola SNP (7.46) -> Slezské Předměstí nádraží (7.47) -> Slezské Předměstí cihelna (7.48)  Noční provoz

  V nočním období je v provozu pouze noční autobusová linka 0, na které neplatí zlevněné jízdenky (jednotlivé ani předplatní). Spoj v 0.50 od hlavního nádraží navazuje na příjezd posledního vlaku z Pardubic. Spoj ve 3.27 z Mrštíkovy jede přes zastávku Gočárova třída, ostatní spoje přes zastávku Obchodní dům Tesco. Do vozidla noční linky se nastupuje předními dveřmi.

  0 Dopravní podnik - Aldis - Adalbertinum - Ulrichovo náměstí - Gočárova třída - Hlavní nádraží - Obchodní dům Tesco - Střelnice - Lipky - Bavlna - Veverkova - Metuje - Fakultní nemocnice - Fakultní nemocnice B (T) - Heyrovského (Z) - U Dvora - Příčná - Třebeš školka - Hvězda - Štefánikova - Palachova - Pod strání - Zvonička - Nový Hradec Králové - Zvonička - Na Plachtě - Na Brně - Carrefour - Mrštíkova - Štefcova - Náhon - Na kotli - Tesla - EuroCenter - Poliklinika 2 - Alessandria - Sídliště Sever (T) - Sever střed - Dům L (- Centrálka - Věkoše - U Letců)

  0.09*0.391.09*1.542.29* Dopravní podnik1.502.22*3.07*3.50
  0.13*0.431.13*1.582.33* Adalbertinum1.462.18*3.03*3.46
  0.20*0.501.20*2.052.40* Hlavní nádraží1.392.11*2.56*3.39
  0.25*0.551.25*2.102.45* Bavlna1.352.07*2.52*3.35
  0.29*0.591.29*2.142.49* Fakultní nemocnice1.312.03*2.48*3.31
  0.35*1.051.35*2.202.55* Štefánikova1.251.57*2.42*3.25
  0.40*1.101.40*2.253.00* Nový Hradec Králové1.201.52*2.37*3.20
  0.45*1.151.45*2.303.05* Mrštíkova1.151.47*2.32*3.15
  0.51*1.211.51*2.363.11* Tesla1.091.41*2.26*3.09
  0.57*1.271.57*2.423.17* Dům L1.031.35*2.20*3.03
  U Letců3.00#

  Poznámky: Spoje označené hvězdičkou jedou pouze v sobotu, neděli a ve svátek. Spoj označený křížkem jede jen v neděli (jinak začíná až v zastávce Dům L).  Tarifní podmínky

  Jízdné je nepřestupné. Jízdenka pro jednotlivou jízdu stojí 14 Kč, zlevněná 8 Kč. Nárok na přepravu za zlevněné jednotlivé jízdné mají děti od 6 do 15 let a občané České republiky ve věku 65 až 70 let.

  Výše uvedené jízdenky platí pro jízdu na území Hradce Králové (první pásmo). Druhé pásmo tvoří Charbuzice, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky a Vysoká nad Labem. Plnocenná jízdenka pro obě pásma stojí 15 Kč (je v prodeji u řidiče), zlevněná 9 Kč. Při jízdě do druhého pásma bez jízdenky pro druhé pásmo musí cestující zaplatit u řidiče příplatek 7 Kč.

  Jednotlivá jízdenka pro noční linku 0 stojí 20 Kč a je v prodeji u řidiče.

  Za přepravu psa beze schrány se platí dovozné ve výši zlevněného jednotlivého jízdného. Cestující mohou využít také časové jízdenky pro přepravu jednoho psa, a to od 1. 7. 2009 měsíční za 100 Kč, tříměsíční za 200 Kč a půlroční za 350 Kč.

  Od 19 do 4 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek a ve druhém tarifním pásmu se nastupuje pouze předními dveřmi, cestující se musí prokázat platným jízdním dokladem, nebo si označit jednotlivou jízdenku v označovači u řidiče. Držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P, cestující viditelně těžce poškození na zdraví a cestující s kočárkem nebo se psem mohou nastupovat s vědomím řidiče také ostatními dveřmi, jízdenku pro jednotlivou jízdu si však musí označit u řidiče.

  Placení pomocí čipové karty:

  Cestující mají možnost platit jízdné také prostřednictvím městské čipové karty. Žádost o vydání městské čipové karty na předepsaném formuláři přijímají všechny předprodeje jízdenek. Spolu s vyplněnou žádostí se předkládá barevná fotografie žadatele. Při podání žádosti i při převzetí čipové karty se musí žadatel (v případě čipové karty pro děti do 15 let zákonný zástupce žadatele) dostavit osobně a při podání žádosti předložit svůj občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Za vystavení městské čipové karty se při podání žádosti platí manipulační poplatek, který od 1. 6. 2009 do odvolání činí 95 Kč.

  Ceny jízdenek zakoupených prostřednictvím čipové karty od 1. 7. 2009:

 • jednopásmová - plnocenná 10 Kč, zlevněná 6 Kč
 • dvoupásmová - plnocenná 14 Kč, zlevněná 8 Kč

  Držitel čipové karty může při nástupu zaplatit prostřednictvím své karty jednotlivé jízdné maximálně pro čtyři další cestující. V případě přestupu do 35 minut od nastoupení jízdy (v pracovní dny od 19 do 4 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek do 50 minut od nastoupení jízdy) stojí jednopásmová jízdenka pro druhou jízdu 4 Kč (zlevněná 3 Kč) a dvoupásmová 8 Kč (zlevněná 5 Kč). Jednotlivé jízdné pro jízdu v délce nejvýše dvou zastávek bez ohledu na pásma (nelze využívat na linkách 11R, 13R, 17R, 18R, 24R a 27R) placené prostřednictvím čipové karty činí 5 Kč (v tomto případě se při nástupu do vozidla z částky uložené na čipové kartě strhne plné jízdné, vrácení rozdílu na čipovou kartu provede cestující při výstupu přiblížením čipové karty k odbavovacímu terminálu). Jednotlivá jízdenka pro noční linku 0 zakoupená prostřednictvím čipové karty stojí 20 Kč. Příplatek pro jízdu do druhého pásma bez jízdenky pro druhé pásmo placený prostřednictvím čipové karty činí 5 Kč.

  Předplatní časové jízdenky od 1. 7. 2009:

  Jako předplatní jízdenky pro městskou dopravu v Hradci Králové slouží městské čipové karty. Předplatné časové jízdenky jsou nepřenosné a je možné je zakoupit v předprodejích jízdenek s platností podle kalendářního období (půlroční a roční), na období školního roku (školní desetiměsíční), nebo s platností podle požadavku cestujícího (ostatní druhy). Žákovské jízdenky jsou určeny pro děti od 6 do 15 let, studentské pro studenty od 15 do 26 let, jízdenku pro důchodce mohou využít občané České republiky od 65 do 70 let. V prodeji jsou tyto předplatní časové jízdenky pro první pásmo:

 • sedmidenní - plnocenná 120 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 60 Kč
 • čtrnáctidenní - plnocenná 180 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 90 Kč
 • měsíční - plnocenná 320 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 160 Kč
 • tříměsíční - plnocenná 870 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 430 Kč
 • půlroční - plnocenná 1 630 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 810 Kč
 • školní desetiměsíční - žákovská a studentská 1 200 Kč
 • roční - plnocenná 3 060 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 1 530 Kč

  Dvoupásmové předplatní časové jízdenky od 1. 7. 2009:

 • sedmidenní - plnocenná 180 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 90 Kč
 • čtrnáctidenní - plnocenná 280 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 140 Kč
 • měsíční - plnocenná 490 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 240 Kč, pro občany nad 70 let 50 Kč
 • tříměsíční - plnocenná 1 330 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 660 Kč, pro občany nad 70 let 100 Kč
 • půlroční - plnocenná 2 510 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 1 250 Kč
 • školní desetiměsíční - žákovská a studentská 1 850 Kč
 • roční - plnocenná 4 730 Kč, žákovská, studentská a pro důchodce 2 360 Kč, pro občany nad 70 let 300 Kč

  Dvoupásmová předplatní jízdenka pro držitele Janského plakety udělené za odběry krve ve Fakultní nemocnici Hradec Králové stojí 300 Kč, dvoupásmová předplatní jízdenka pro zaměstnance Dopravního podniku města Hradce Králové, a. s. 350 Kč.

  Turistické jízdenky od 1. 7. 2009:

 • jednodenní - jednopásmová 50 Kč, dvoupásmová 80 Kč
 • měsíční - jednopásmová 440 Kč, dvoupásmová 680 Kč

  Turistické jízdenky jsou přenosné a lze je zakoupit také v prodejních automatech. Platí po dobu vyznačeného kalendářního období (tj. pouze v den či měsíc uvedený na jízdence).

  Bezplatná přeprava:

  Bezplatně se přepravují děti do 6 let, dětský kočárek s dítětem, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P (včetně průvodce a psa), držitelé zlaté Janského plakety, držitelé průkazu PTP a KPV, zavazadla do rozměrů 25×40×60 cm (válec do délky 150 cm a průměru 20 cm, deska do rozměrů 100×80×5 cm) a poslanci a senátoři Parlamentu České republiky.

  Východočeský dopravní integrovaný systém:

  Východočeský dopravní integrovaný systém (VYDIS) zahrnuje linky městské dopravy v Hradci Králové, Pardubicích a Jaroměři a vlakové spoje na vybraných železničních tratích Českých drah. Území VYDISu je rozděleno na zóny - zónu 1 tvoří trolejbusové a autobusové linky městské dopravy v Hradci Králové, zónu 2 trolejbusové a autobusové linky městské dopravy v Pardubicích a zónu 30 úseky regionálních autobusových linek společnosti Orlobus a. s. na území města Jaroměře. Ostatní zóny představují stanovené úseky železničních tratí:

  zóna 3Hradec Králové hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží
  zóna 4Jaroměř - Smiřice - Hradec Králové hlavní nádraží
  zóna 5Jaroměř - Smiřice - Hradec Králové hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží
  zóna 6Pardubice hlavní nádraží - Chrudim
  zóna 7Hradec Králové hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží - Chrudim
  zóna 8Smiřice - Hradec Králové hlavní nádraží
  zóna 9Smiřice - Hradec Králové hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží
  zóna 10Jaroměř - Smiřice
  zóna 11Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové hlavní nádraží
  zóna 12Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové hlavní nádraží
  zóna 13Dobřenice - Hradec Králové hlavní nádraží
  zóna 14Chlumec nad Cidlinou - Dobřenice - Hradec Králové hlavní nádraží
  zóna 15Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou - Dobřenice - Hradec Králové hlavní nádraží
  zóna 16Sadová - Hradec Králové hlavní nádraží
  zóna 17Přelouč - Pardubice hlavní nádraží
  zóna 18Chvaletice - Přelouč - Pardubice hlavní nádraží
  zóna 19Pardubice hlavní nádraží - Moravany
  zóna 20Pardubice hlavní nádraží - Moravany - Holice

  Jízdenku systému VYDIS lze použít pro jízdu v osobních vlacích, spěšných vlacích a rychlících (kromě rychlíků na tratích 010 a 030) v příslušné zóně a ve všech přilehlých úsecích:

  traťpřilehlý úsek
  010Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Černá za Bory
  010Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Opočínek
  016Chrudim - Chrudim město
  020Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slezské Předměstí
  020Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Kukleny
  030Jaroměř - Jaroměř zastávka
  031Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Semtín
  041Hradec Králové hlavní nádraží - Plotiště nad Labem
  238Pardubice hlavní nádraží - Pardubice závodiště

  Jednodenní jízdenka pro zóny 1+2+3 od 8. 3. 2009 stojí 114 Kč (žákovská a pro důchodce 58 Kč, studentská za 97 Kč). Jednodenní jízdenky je možné zakoupit v předprodejích a informačních střediscích Dopravního podniku města Hradce Králové a Dopravního podniku města Pardubic a v osobních pokladnách železničních stanic Hradec Králové hlavní nádraží, Hradec Králové-Slezské Předměstí, Pardubice hlavní nádraží, Pardubice-Semtín a Pardubice-Rosice nad Labem; plnocenné jednodenní jízdenky jsou v prodeji také u řidičů na linkách městské dopravy v Hradci Králové a Pardubicích. Na jízdenku musí držitel před nástupem do vozidla při prvním použití jízdenky (v případě prodeje u řidiče bezprostředně po zakoupení) vyplnit datum platnosti a pole pro jeho zápis poté přelepit ochrannou fólií. Jednodenní jízdenka platí v den vyplněný na jízdence.

  Jednodenní žákovskou jízdenku mohou používat děti od 6 do 15 let (děti od 10 let musí nárok na slevu prokázat průkazem, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení a datum narození nebo rodné číslo držitele), jednodenní studentskou jízdenku držitelé průkazu ISIC a žákovského průkazu.

  K čipovým kartám pro městskou dopravu v Hradci Králové nebo v Pardubicích, resp. k žákovskému průkazu nebo průkazu na slevu jízdného vydanému Českými drahami se od 8. 3. 2009 vydávají tyto kupóny VYDIS:

 • sedmidenní třízónový pro zóny 1+2+3 - plnocenný 485 Kč, žákovský 231 Kč, studentský 292 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 1+3 - plnocenný 350 Kč, žákovský 166 Kč, studentský 222 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 2+3 - plnocenný 345 Kč, žákovský 161 Kč, studentský 222 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 1+4 - plnocenný 314 Kč, žákovský 150 Kč, studentský 190 Kč
 • sedmidenní třízónový pro zóny 1+4+30 - plnocenný 398 Kč, žákovský 182 Kč, studentský 253 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 4+30 - plnocenný 258 Kč, žákovský 112 Kč, studentský 183 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 10+30 - plnocenný 180 Kč, žákovský 72 Kč, studentský 127 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 2+5 - plnocenný 471 Kč, žákovský 217 Kč, studentský 310 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 2+6 - plnocenný 267 Kč, žákovský 121 Kč, studentský 166 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 1+7 - plnocenný 404 Kč, žákovský 190 Kč, studentský 262 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 1+8 - plnocenný 260 Kč, žákovský 126 Kč, studentský 158 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 2+9 - plnocenný 423 Kč, žákovský 193 Kč, studentský 278 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 1+11 - plnocenný 284 Kč, žákovský 134 Kč, studentský 174 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 1+12 - plnocenný 344 Kč, žákovský 158 Kč, studentský 214 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 1+13 - plnocenný 284 Kč, žákovský 134 Kč, studentský 174 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 1+14 - plnocenný 392 Kč, žákovský 182 Kč, studentský 254 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 1+15 - plnocenný 470 Kč, žákovský 222 Kč, studentský 310 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 1+16 - plnocenný 290 Kč, žákovský 134 Kč, studentský 174 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 2+17 - plnocenný 279 Kč, žákovský 129 Kč, studentský 174 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 2+18 - plnocenný 369 Kč, žákovský 169 Kč, studentský 238 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 2+19 - plnocenný 285 Kč, žákovský 129 Kč, studentský 174 Kč
 • sedmidenní dvouzónový pro zóny 2+20 - plnocenný 357 Kč, žákovský 161 Kč, studentský 230 Kč

 • třicetidenní třízónový pro zóny 1+2+3 - plnocenný 1 505 Kč, žákovský 744 Kč, studentský 988 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 1+3 - plnocenný 1 105 Kč, žákovský 564 Kč, studentský 788 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 2+3 - plnocenný 1 135 Kč, žákovský 564 Kč, studentský 808 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 1+4 - plnocenný 979 Kč, žákovský 500 Kč, studentský 660 Kč
 • třicetidenní třízónový pro zóny 1+4+30 - plnocenný 1 219 Kč, žákovský 590 Kč, studentský 840 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 4+30 - plnocenný 849 Kč, žákovský 410 Kč, studentský 660 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 10+30 - plnocenný 576 Kč, žákovský 250 Kč, studentský 436 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 2+5 - plnocenný 1 576 Kč, žákovský 788 Kč, studentský 1 160 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 2+6 - plnocenný 862 Kč, žákovský 404 Kč, studentský 584 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 1+7 - plnocenný 1 294 Kč, žákovský 660 Kč, studentský 948 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 1+8 - plnocenný 790 Kč, žákovský 404 Kč, studentský 532 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 2+9 - plnocenný 1 408 Kč, žákovský 692 Kč, studentský 1 032 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 1+11 - plnocenný 874 Kč, žákovský 436 Kč, studentský 596 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 1+12 - plnocenný 1 084 Kč, žákovský 532 Kč, studentský 756 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 1+13 - plnocenný 874 Kč, žákovský 436 Kč, studentský 596 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 1+14 - plnocenný 1 252 Kč, žákovský 628 Kč, studentský 916 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 1+15 - plnocenný 1 525 Kč, žákovský 788 Kč, studentský 1 140 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 1+16 - plnocenný 895 Kč, žákovský 436 Kč, studentský 596 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 2+17 - plnocenný 904 Kč, žákovský 436 Kč, studentský 616 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 2+18 - plnocenný 1 219 Kč, žákovský 596 Kč, studentský 872 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 2+19 - plnocenný 925 Kč, žákovský 436 Kč, studentský 616 Kč
 • třicetidenní dvouzónový pro zóny 2+20 - plnocenný 1 177 Kč, žákovský 564 Kč, studentský 840 Kč

  Na kupónu vyznačí držitel identifikační číslo čipové karty, resp. žákovskému průkazu nebo průkazu na slevu jízdného vydaného Českými drahami, ke kterému byl vydán. Žákovské a studentské kupóny jsou určeny pro držitele žákovských průkazů a lze vydat pouze na období školního roku vyznačeného na žákovském průkazu kromě července a srpna.

  Předprodeje jízdenek:

 • Gočárova třída 33/1225 - otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 17.30 hod., telefon 495 532 353
 • Hlavní nádraží (Riegrovo náměstí 2/914) - otevřeno v pracovní dny od 6.30 do 17.30 hod., telefon 495 533 313
 • Pouchovská 52/153 (budova DPmHK) - otevřeno v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod., telefon 495 089 271  Informační střediska

 • Gočárova třída 33/1225 - otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 17.30 hod., telefon 495 532 353
 • Hlavní nádraží (Riegrovo náměstí 2/914) - otevřeno v pracovní dny od 6.30 do 17.30 hod., telefon 495 533 313
 • Bezplatná telefonní linka pro připomínky a názory na služby DPmHK - 800 150 151 (záznamník)
  Návrat na hlavní stránku
  Poslední aktualizace: 7. 7. 2024