D o p r a v n í   f o t o g a l e r i eTramvaje Současné typy tramvají - Většina tramvajových typů provozovaných v současné době v České republice (T2R, T3, K2, T3SUCS, KT8D5, T3M, T6A5, T3R, RT6N1 a další) byla vyrobena v ČKD Praha; některé z nich nesou toto označení od modernizace, kterou prošly v průběhu osmdesátých a devadesátých let. České tramvaje však byly dodávány také do zahraničí, a to zejména do Sovětského svazu, bývalé Německé demokratické republiky a do Egypta. Nejnovějším typem je nízkopodlažní tramvaj Astra z plzeňského závodu Škoda Dopravní technika.

Metro C Pražské metro - linka C - První linka pražského metra byla slavnostně uvedena do provozu 9. května 1974. První úsek vedl ze stanice Sokolovská (dnes Florenc) na Kačerov a měl provozní délku 6,6 kilometru. V listopadu 1980 byla linka prodloužena na Jižní Město (konečná zastávka Kosmonautů, dnešní název Háje) a v listopadu 1984 na opačném konci k Nádraží Holešovice (dřívější název stanice byl Fučíkova). Dnes patří k nejzatíženějším linkám, ve špičce má interval klesající až na dvě minuty. Na této lince jezdily postupně všechny typy vozů pražského metra - Ečs (do roku 1997), 81.717 a 81.714, od roku 2000 je zde v provozu s cestujícími typ M1.

Muzeum Muzeum městské dopravy v Praze - V bývalé tramvajové vozovně ve Střešovicích představuje pražský dopravní podnik ucelenou sbírku historických vozidel používaných v pražské městské dopravě od dob koňské dráhy. Sbírka se skládá především z tramvají (motorových, vlečných, ale také nákladních a služebních), dále zahrnuje několik autobusů a trolejbusů a v neposlední řadě také vůz metra. Kromě historických exponátů jsou ve vozovně umístěny historické vozy určené pro sezónní linku 91 a komerční jízdy.
Návrat na hlavní stránku
Poslední aktualizace: 30. 3. 2001