D o p r a v n í   m ě s í č n í k


Číslo 15
Listopad 1998


Plzeň: Podle zpráv z Plzně vyjel druhý prototyp nízkopodlažní tramvaje Astra (ev. č. 301, žlutý) dne 16. 7. 1998 ráno poprvé s cestujícími. První prototyp (ev. č. 300, modrý) byl přivezen 23. 9. dopoledne a s cestujícími jezdí asi od 5. 10. Oba vozy jsou nasazovány mimo pořadí na d-2 (od zahájení výluky Vejprnické ul. na d-4), žlutá Astra má být poslána do Berlína.

-jb-


Plzeň: Od 3. října (ranního výjezdu) do 8. října (odpoledne) probíhaly práce ve smyčce Bolevec. Linky d-1 a 5 byly beze změny jízdního řádu ukončeny ve smyčce Mozartova, v úseku U Gery - Bolevec byla po koleji obvykle sloužící pro směr z centra zavedena kyvadlová doprava v intervalu cca 15 minut (vůz KT8 jako 9/1, dva střídající se řidiči). Nasazena byla tramvaj ev. č. 291, na vnitřní koleji smyčky Mozartova stál záložní vůz ev. č. 293. První den výluky byl vzhledem k závadám na těchto vozech využit také vůz ev. č. 290. Při zátahu vycouval vůz smyčkou a za ním odjel i druhý řidič se zálohou. Ve středu 7. října skončila rekonstrukce Rokycanské třídy, od čtvrtka je opět v provozu t-11.

Jiří Bartoš


Plzeň: Vozový park autobusů se k 21. březnu 1998 skládal z 86 vozů Karosa řady 700 (ev. č. 101-108, 320, 326, 339-342, 345, 346, 348, 358, 360, 362, 364-385, 387-410, 412, 431), z nichž je 32 typu B731, 43 typu B732 a 11 typu B732 Zliner, dále 10 Karos B931 (ev. č. 433-442) a 6 nízkopodlažních vozů Škoda 21Ab (ev. č. 443-448). Kromě toho vlastnily DPmP také 2 zájezdové autobusy (ev. č. 386 a 411), speciální vůz Karosa C734 se zdvihovou plošinou pro vozíčkáře (ev. č. 432) a vůz autoškoly Zliner C734 v bílém laku (formálně ev. č. 100). Vedle těchto 102 městských a 4 účelových autobusů provozovaly dopravní podniky také bílý mikrobus značky Volkswagen, určený pro přepravu dětí a vozíčkářů (majetek města Plzně, SPZ PMB 32-32).

-tbc-


Plzeň: Z důvodu otevření hypermarketu Carrefour na Borských polích je od 29. října změněna trasa a-22, 24, 28 a 30. V současné době jezdí do obratiště Borská pole a-30 ulicí U Panasoniku a a-22 a 28 Folmavskou ul. od zast. Karlov, sedlárna. Nyní budou autobusy využívat i Podnikatelskou ul. (rovnoběžná s Folmavskou, avšak jižněji) a ul. U letiště (rovnoběžná s ul. U Panasoniku, ale východněji). Linka a-24 bude prodloužena po dosavadní trase a-30 až na Borská pole, k pěti párům spojů ve dnech výuky na ZČU přibyde jeden vůz v Pd celoročně v intervalu cca 45 min. Linky a-22, 28 a 30 pojedou ve směru z centra (a-30 od univerzity, ostatní od sedlárny) ulicemi U letiště, Podnikatelskou a U Panasoniku do smyčky Borská pole, zpět ul. Folmavskou a U letiště, resp. a-22 a 28 Borskou. Na Borských polích budou zastávky Borská pole, Panasonic (dosud Panasonic, nástupní jen pro a-24) a nástupní Borská pole, Folmavská (ve Folmavské ul.); nástupní zastávka ve smyčce nebyla nikdy zřízena, výstupní fakticky využívaly jen a-22 a 28. Obchodní centrum Carrefour leží mezi nově zřízenými zast. Podnikatelská (pro směr z centra na počátku stejnojmenné ulice) a Folmavská (pro směr do centra ve Folmavské před křižovatkou s ul. U letiště). Ve stavbě je druhá etapa Panasonicu a novinové centrum vydavatelství Vltava (termín dokončení květen 1999). Z důvodu kilometrických limitů dojde kromě uvedených změn pouze k přidání dvou pořadí na a-30 v Dk k zajištění intervalu 15 min. Kromě toho mají být sloučeny linky a-34 a 38.

Jiří Bartoš


Praha (IDS): Na linkách IDS a-326, 332 a 342 byly z důvodu opravy komunikace v Jesenici přemístěny zastávky do areálu Agro Jesenice. Navíc byla zřízena výstupní zastávka pro a-327 v Říčanské ul., která neprojížděla Agrem. Provoz v Agru byl řízen SSZ a směly sem vjíždět pouze vozy DP (a-326), ČSAD Praha-Vršovice (a-332, 342) a dálkové i regionální linky ČSAD. Objížďka pro ostatní dopravu byla ovšem velmi dlouhá, takže téměř všichni jezdili Agrem. Toto opatření naštěstí trvalo jen od 5. do 8. října, a tak utrpení řidičů netrvalo dlouho. Na žádost řidičů DP se dostavila policie, která se zdržela jen velmi krátce. Stalo se i to, že autobus linky 332 čekající na zelenou byl obstaven zábranami. Na reakci řidiče, že je zde výluková trasa, zaměstnanci stavby řekli, že je to nezajímá a odešli. Po oznámení na dispečink DP se dostavili dispečeři a zjišťovali důvod uzavření. Vedoucí akce sice příkaz k uzávěře dal, ale úplně jinde. Výsledkem byl prostoj několika spojů až 90 minut.

Martin Červ


Praha: Po změnách tramvajových linek od 9. listopadu 1998 by měly být nízkopodlažní vozy RT6N nasazovány jako dvě vložená pořadí na lince d-11.

-ltr


Darová: Za převoz darovanským přívozem, kde se dříve převáželo zadarmo, se od loňského roku platí. Provozování tohoto přívozu přes Berounku se totiž namísto rokycanské okresní správy silnic ujala obec Břasy. Poplatek činí 6,- Kč za osobu (za děti do 15 let se nevybírá), 3,- Kč za kolo, 6,- Kč za motocykl, 15,- Kč za osobní a 30,- za nákladní automobil. Přívoz má kapacitu 20 osob a dva osobní automobily (nebo jeden nákladní) a je v provozu od 6.00 do 18.15 hod. (kromě půlhodinových přestávek od 10.00 a 13.00 hod.), zastavuje se však při velké vodě, bouřce, výpadku el. energie, odchodu ledu, sněhové vánici, silném větru a závadě na zařízení přívozu. Převozník se přivolává zvonkem, který je umístěn na obou březích řeky.

Jiří Bartoš


Berlin: Vozy Tatra KT4D, resp. KT4Dt, které neprošly modernizací, byly naposledy nasazeny do provozu 25. května 1998. V letech 1976-87 bylo do hlavního města tehdejší NDR dodáno celkem 582 těchto vozů (z toho 99 tyristorových) a v letech 1988-91 ještě dalších 118 motorových vozů typu T6A2D, resp. 64 vlečných typu B6A2D. V letech 1993-98 bylo modernizováno 272 článkových vozů mladších 10 let (včetně všech tyristorových) a celá série T6A2D a B6A2D. Modernizované vozy (do vozů KT4D se zrychlovačem byla dosazena tyristorová regulace) obsadily tyto skupiny čísel: 7001-7099 typ KT4Dt, 6001-6173 typ KT4D, 5101-5218 typ T6A2D a 5501-5564 typ B6A2D. Vozový park hlavního města nyní tvoří modernizované Tatry spolu se 150 nízkopodlažními vozy Adtranz. Jedním z posledních provozovaných původních vozů byl KT4D s ještě starým ev. č. 219 121-6.

Stadtverkehr 7-8/98


Iaşi/Darmstadt/Stuttgart: Tramvajový provoz v severorumunském městě Iaşi oslavil 100 let trvání. V současné době obnovuje vozový park ojetými článkovými vozy z německých měst Darmstadt a Stuttgart. Na vozech vedle nových ev. čísel zůstávají i čísla původní (např. 303 ex Stuttgart 478, či 311 ex Darmstadt 95).

Stadtverkehr 7-8/98


Připomínáme si...
Petr Pany

Výročí pražské MHD v listopadu a prosinci 1998

3. listopadu 1938 byl otevřen úsek Podbabská - Podbaba 60 let
21. listopadu 1908 byl zahájen provoz na trati Letenská vodárna - nádr. Bruska 90 let
14. prosince 1928 zahájen provoz v úseku Na růžku - Podbabská 70 let
24. prosince 1883 vyjela koňka v úseku z Křižovnického přes Staroměstské nám., Celetnou a Hybernskou k Bulharu 110 let
31. prosince 1883 koňka pokračovala od Hybernské a Bulhara přes Prokopovu a Bezovku k Chelčického ul. 110 letRenovace motorového vozu ev. č. 412
Stanislav Linert

V současné době se dokončuje v podniku Pars DMN s. r. o. Šumperk rekonstrukce původního kompletního spodku vozu ev. č. 412. Tento motorový vůz byl v běžném provozu do 30. dubna 1965, kdy byl upraven na sněhový pluh ev. č. 4037 a v roce 1974 přečíslován na ev. č. 4225. Občas byl využíván jako služební - manipulační vůz. Odstaven byl v roce 1987 a ponechán jako rezerva pro další možné využití.

K tomu došlo 12. 12. 1997, kdy byl odeslán do podniku Krnovské opravny a strojírny, s. r. o. Krnov, kde byla snesena vozová skříň a spodek vozu byl převezen do podniku Pars DMN s. r. o. Šumperk. Tam byly všechny díly vozového spodku otryskány, u vozového rámu vyvařeny a přebroušeny drobné stopy po korozi, vyměněny některé nýty a šrouby a rám byl přeměřen. Trakční motory, kontroléry a odporové skříně budou generálkovány; budou dosazeny nové ploché pružnice a brzdové špalíky, použita nová dvojkolí včetně ozubených věnců. Všechny díly se natírají a konzervují.

Po dokončení bude spodek vozu převezen zpět do Krnova, kde na něm bude postavena nová vozová skříň v provedení jako při dodání v roce 1920, tj. s devíti bočními okny a šíří vstupů 900 mm, která nahradí současnou vozovou skříň s pěti bočními okny a vstupy širokými 1 100 mm, dosazenou v roce 1946 v Závodech Ringhoffer Tatra a. s. po těžké nehodě, kterou vůz prodělal za druhé světové války, kdy se srazil s parní lokomotivou v Praze-Libni.

Po dokončení, které se předpokládá v polovině roku 1999, posílí vozový park komerčních vozů, kde by měl vytvořit soupravu s vlečným vozem ev. č. 723, ale bude schopen provozu i s krasinem nebo se dvěma vlečnými vozy.Změny v pražské MHD od července do listopadu 1998
Ing. Jan Přívora

Tento přehled zahrnuje trvalé a dlouhodobé změny v pražské MHD, k nimž došlo (a dojde) od 1. 7. do 9. 11. 1998. Doplněny jsou také dříve provedené změny (v letech 1996 a 1997), které nebyly dosud v Dopravním měsíčníku uvedeny.

27. 07. 96 a-126 (Jvčx) v Dk opět kloubové vozy
O prázdninách 1997 (28. 06.-29. 08.) a 1998 (01. 07.-30. 08.) byly na a-126 nasazeny i v Dk kloubové vozy.
01. 11. 96 a-302 zřízení zastávky (v závorce uvedeno tarifní pásmo)
Českomoravská - ... - Klenovská - Moravanská (1) - Přezletice
25. 01. 97 a-192 Jrč
v úseku Budějovická - Sídliště Barrandov jede jen v Pd do 20.00 hod. (všechny spoje)
24. 01. 98 a-303 Jr provoz Pdš
a-304 Jr
provoz Pdd, Dkd jednotlivé spoje, v úseku Jirny, Nové Jirny II - Úvaly, železniční stanice jen vybrané spoje v Pdd
25. 01. 98 a-317, 330, 338 zřízena zastávka Mníšek pod Brdy, U Šibence (směr Kytín, resp. výstupní). Tato zastávka byla od 01. 07. 96 do odvolání zrušena.
01. 04. 98 a-313 zrušeny zastávky Třebotov, škola směr Černošice a Solopysky, ZD v obou směrech
15. 04. 98 oprava ul. K Hrnčířům
a-165 (Zp)
Jižní Město - ... - Opatov - U dálnice - Na proutcích - Šeberák - ... - Nádraží Radotín - ... - Cementárna Radotín
a-226, 326, 327 (Zp)
Opatov - U dálnice - Na proutcích - Hrnčířský hřbitov - ... - Hrnčíře / Osnice / Jesenice
a-426 (N)
Hrnčíře - Hrnčířský hřbitov - Místní úřad Šeberov - Hrnčířský hřbitov - Předškolní; provoz ve dnech školního vyučování, ráno 1× T, odpoledne 2× Z
01. 05. 98 a-302, 303, 304 změna dopravce: HOTLINER, s. r. o.
23. 05. 98 a-340 N
Vítězné náměstí - Podbaba - Garáže Dejvice - Hydrologický ústav - V Podbabě - Roztocká - Sedlecký přívoz - Roztoky, nádraží - Roztoky, Tyršovo náměstí - Roztoky, u rybníčku - Roztoky, rozc. Žalov - Roztoky, Levý Hradec - Úholičky, V kopci (T) - Úholičky - Velké Přílepy
provoz PddDkv, v úseku Roztoky, Levý Hradec - Velké Přílepy jen vybrané spoje v Pdš (Z) a Dkv (T). Spoje vedeny v těchto trasách:
Vítězné náměstí - Roztoky, Levý Hradec
Vítězné náměstí - Velké Přílepy
Pásmo 0: Vítězné náměstí až Sedlecký přívoz
Pásmo 1: Roztoky, nádraží až Velké Přílepy
Dopravce: ČSAD Kladno a. s.
a-350 Zpč, Zzč
Vítězné náměstí - ... - Roztoky, rozc. Žalov - Úholičky, V kopci (T) - ... - Okoř
provoz d, přes zastávku Lichoceves jedou jen vybrané spoje v Pdš
Spoje jsou vedeny v těchto trasách:
Vítězné náměstí - Velké Přílepy
Vítězné náměstí - Svrkyně
Vítězné náměstí - Noutonice
Vítězné náměstí - Okoř
zastávka Roztoky, ŽST přejmenována na Roztoky, nádraží
24. 05. 98 a-317, 321, 330 zastávka Mníšek pod Brdy, závod směr Kytín, resp. Stříbrná Lhota přejmenována na Mníšek pod Brdy, závod (hlavní silnice) - v jízdních řádech byl tento název uváděn již od vzniku linek
01. 07. 98 a-319 N
Letiště Ruzyně - Kněževes - Kněževes, U nádraží - Středokluky, nádraží - Dobrovíz, Obecní úřad - Dobrovíz - Hostouň - Hostouň, U hřiště - Jeneč, nádraží - Jeneč - Jeneč, Karlovarská (T) - Hostivice - Hostivice, nádraží
provoz d, část spojů nejede přes zastávky Středokluky, nádraží a Jeneč, nádraží; spoje vedeny v těchto trasách:
Letiště Ruzyně - Hostivice, nádraží
Letiště Ruzyně - Hostivice, nádraží mimo Jeneč, nádraží
Letiště Ruzyně - Jeneč, nádraží
Letiště Ruzyně - Jeneč, nádraží mimo Středokluky, nádraží
Letiště Ruzyně - Hostouň mimo Středokluky, nádraží
Středokluky, nádraží - Jeneč, nádraží
Pásmo 0: Letiště Ruzyně
Pásmo 1: Kněževes až Hostivice, nádraží
Dopravce: ČSAD Kladno a. s.
Poznámka: podle JŘ mají spoje začínající v zastávce Hostouň navíc samostatnou nástupní zastávku Hostouň.
a-320 N
Smíchovské nádraží - Lihovar - Mníšek pod Brdy, závod (hl. sil.) (T) - Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, Čisovická - Rymaně, žel. zast. - Zahořany, Zvláštní škola - Nová Ves pod Pleší, rozc. k sanatoriu 1,0 - Nová Ves pod Pleší, sanatorium
provoz Pdš; spoje vedeny v těchto trasách:
Pdšr T, Z, Pdšo T: Smíchovské nádraží - Nová Ves pod Pleší, sanatorium
Pdšr T, Pdšo T, Z: Mníšek pod Brdy, náměstí - Nová Ves pod Pleší, sanatorium
Pásmo 0: Smíchovské nádraží až Lihovar
Pásmo 3: Mníšek pod Brdy, závod (hl. sil.) až Zahořany, Zvláštní škola
Pásmo 4: Zahořany, Zvláštní škola až Nová Ves pod Pleší, sanatorium
Dopravce: Martin Uher
a-330 Zzč
Smíchovské nádraží - Lihovar - Mníšek pod Brdy, závod (hl. sil.) (T) - Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, Nad Špejcharem - Mníšek pod Brdy, U Šibence; provoz Pdšr Z, Pdšo T (zrušeny spoje do a ze zastávky Nová Ves pod Pleší, sanatorium)
01. 07. 98 změny názvů zastávek:
původní název nový název linky
Cholupické rozcestí Cholupice a-173, 341, 342
KOVO Cholupice Hrazanská a-173, 341, 342
Murmaňská Murmanská a-234
Tesla Strašnice Červený dvůr a-234
01. 07. 98 a-404 X (Hostivařská - Hostivařské náměstí)
a-406 X (Sedlecký přívoz - Náměstí Interbrigády)
a-423 X (Sídliště Zličín - Weberova)
a-433 X (Petřiny - Ruzyňská škola)
01. 07. 98 a-331 N
Budějovická - Kačerov (T) - Nemocnice Krč - Zálesí - Sídliště Krč - Tempo - Jalodvorská - U zvoničky - Libuš - U libušské sokolovny - Masokombinát Písnice - Výkupní podnik - Ke březině - Dolní Břežany, Na kopečku - Dolní Břežany, škola - Dolní Břežany, OÚ - Dolní Břežany, Lhota - Dolní Břežany, Na rovném - Ohrobec, U Čisteckých - Ohrobec, U rybníka - Vrané nad Vltanou, škola - Zvole, škola - Zvole - Okrouhlo - Okrouhlo, Zahořany - Jílové u Prahy, náměstí
provoz d; jednotlivé spoje v těchto trasách:
Pd T: Budějovická - Jílové u Prahy, náměstí mimo Dolní Břežany, Lhota, Vrané nad Vltavou, škola a Zvole, škola
Pd T, Z: Budějovická - Jílové u Prahy, náměstí mimo Dolní Břežany, Na rovném, Vrané nad Vltavou, škola a Zvole, škola
PdDk T, Z: Budějovická - Okrouhlo, Zahořany mimo Dolní Břežany, Na rovném, Vrané nad Vltavou, škola a Zvole, škola
Pd T, Z: Vrané nad Vltavou, škola - Jílové u Prahy, náměstí
Pd T, Z: Vrané nad Vltavou, škola - Okrouhlo, Zahořany
Pd T: Vrané nad Vltavou, škola - Zvole
Pd T, Z: Zvole - Jílové u Prahy, náměstí
Pásmo 0: Budějovická až Ke březině
Pásmo 1: Dolní Břežany, Na kopečku až Vrané nad Vltavou, škola
Pásmo 2: Vrané nad Vltavou, škola až Okrouhlo, Zahořany
Pásmo 3: Jílové u Prahy, náměstí
Dopravce: ČSAD Praha-Vršovice a. s.
a-332 zřízení zastávky (v závorce uvedeno tarifní pásmo)
Budějovická - ... - Vestec, Šátalka - Jesenice, bytovky (1); též ve směru Z - Jesenice - ... - Jílové u Prahy, náměstí
Zastávka Jílové u Prahy, Radlík, rozcestí (1,0) přejmenována na Jílové u Prahy, Radlík, rozcestí (v jízdním řádu byl tento název uváděn již od vzniku linky 01. 04. 97)
Poznámka: zastávka Jesenice, bytovky (směr Budějovická) je do odvolání zrušena.
a-333 N
Budějovická - Kačerov (T) - Nemocnice Krč - Zálesí - Sídliště Krč - Tempo - Jalodvorská - U zvoničky - Libuš - U libušské sokolovny - Masokombinát Písnice - Výkupní podnik - Ke březině - Dolní Břežany, Na kopečku - Dolní Břežany, škola - Dolní Břežany, OÚ - Dolní Břežany, Lhota - Dolní Břežany, Na rovném - Ohrobec, U Čisteckých - Ohrobec - Ohrobec, Károv - Ohrobec, Károv, K Jarovu - Ohrobec, Károv - Ohrobec - Ohrobec, U rybníka - Zvole - Zvole, Černíky - Březová-Oleško, Březová - Březová-Oleško, U topolů - Březová-Oleško, Oleško
provoz d, jednotlivé spoje v těchto trasách:
PdDk T, Z: Budějovická - Březová-Oleško, Oleško mimo Dolní Břežany, Na rovném
PdDk T, Z: Budějovická - Březová-Oleško, Oleško mimo Dolní Břežany, Na rovném a Ohrobec až Ohrobec (závlek Károv)
Pd T: Budějovická - Březová-Oleško, Oleško mimo Dolní Břežany, Lhota a Ohrobec až Ohrobec (závlek Károv)
Pd T, Z: Budějovická - Zvole mimo Dolní Břežany, Na rovném
Pd T, Z: Budějovická - Zvole mimo Dolní Břežany, Na rovném a Ohrobec až Ohrobec, U rybníka
Pd T, Z: Budějovická - Dolní Břežany, Na rovném mimo Dolní Břežany, Lhota
PdDk T, Z: Budějovická - Dolní Břežany, Lhota
Pd T, Z: Budějovická - Dolní Břežany, OÚ
Pásmo 0: Budějovická až Ke březině
Pásmo 1: Dolní Břežany, Na kopečku až Ohrobec, U rybníka
Pásmo 2: Zvole až Březová-Oleško, Oleško
Dopravce: ČSAD Praha-Vršovice a. s.
a-341 N
Modřanská škola - Nádraží Modřany - K Vystrkovu - Baba II - Baba I - Hornocholupická - Na Beránku - Cholupický vrch - Cholupice - Hrazanská - Točná - Dolní Břežany, Na Spálence (T) - Dolní Břežany, OÚ - Dolní Břežany, škola - Dolní Břežany, Pod kopečkem - Zlatníky a Hodkovice, Břežanská - Zlatníky a Hodkovice, Slunečná - Zlatníky a Hodkovice, u prodejny (T) - Zlatníky a Hodkovice, náves - Zlatníky a Hodkovice, u hasičárny - Libeř, Libeň, Oáza - Libeř, Libeň, U Hrušků - Libeř, Libeň - Libeř, Libeň, STS - Libeř, Na ovčíně - Libeř - Jílové u Prahy, Radlík, rozcestí - Jílové u Prahy, Radlík - Jílové u Prahy, Pražská (T) - Jílové u Prahy, náměstí
provoz d; jednotlivé spoje v trasách:
PdDk T, Z: Modřanská škola - Jílové u Prahy, náměstí
PdDk T: Modřanská škola - Zlatníky a Hodkovice, náves
Pd T, Z: Modřanská škola - Libeř
Pd T, Z: Dolní Břežany, OÚ - Libeř
Pásmo 0: Modřanská škola až Točná
Pásmo 1: Dolní Břežany, Na Spálence až Libeř, Libeň, STS
Pásmo 2: Libeř, Na ovčíně až Jílové u Prahy, Radlík
Pásmo 3: Jílové u Prahy, Pražská až Jílové u Prahy, náměstí
Dopravce: ČSAD Praha-Vršovice a. s.
a-342 N
Modřanská škola - Nádraží Modřany - K Vystrkovu - Baba II - Baba I - Hornocholupická - Na Beránku - Cholupický vrch - Cholupice - Hrazanská - Točná - Dolní Břežany, Na Spálence (T) - Dolní Břežany, OÚ - Dolní Břežany, škola - Dolní Břežany, Pod kopečkem - Zlatníky a Hodkovice, Břežanská - Zlatníky a Hodkovice, Slunečná - Zlatníky a Hodkovice, u prodejny (T) - Zlatníky a Hodkovice, náves - Jesenice
provoz PdšDk; jednotlivé spoje v trasách:
PdDk T, Z: Modřanská škola - Jesenice
Pd T, Z, Dk T: Dolní Břežany, OÚ - Jesenice
Pásmo 0: Modřanská škola až Točná
Pásmo 1: Dolní Břežany, Na Spálence až Jesenice
Dopravce: ČSAD Praha-Vršovice a. s.
01. 07. 98 a-426 (Nx) (Hrnčíře - Předškolní; viz 15. 04. 98)
01. 07. 98 pokračování opravy Komořanské ulice (viz 22. 04. 98)
a-165 (Zpčx), (Zp), (Kč)
Jižní Město - ... - Komořany - Na Šabatce - Nad Závistí - Točná - Nádraží Zbraslav - ... - Nádraží Radotín - ... - Cementárna Radotín; v úseku Komořany - Nádraží Radotín jede jen každý druhý spoj, v úseku Nádraží Radotín - Cementárna Radotín jen vybrané spoje
01. 07. 98 rekonstrukce kanalizace v Barrandovské (mezi Filmařskou a K Barrandovu)
a-105 (P), (Zp), (Jr)
Smíchovské nádraží - Lihovar - Terasy - Geologická (T) - Na vrškách (Z; v Geologické ul.) - Filmové ateliéry - Serpentina (T; ve Filmařské ul.) - Horní cesta - Serpentina (Z; ve Filmařské ul.) - Na vrškách - Högerova - Chaplinovo náměstí - Sídliště Barrandov; provoz d
a-192 (Zp)
Budějovická - ... - Přístaviště - Terasy - Na vrškách (Z; v Geologické ul.) - Filmové ateliéry - Na vrškách (T) - Högerova - ... - Sídliště Barrandov
a-246 (Zp)
Smíchovské nádraží - Lihovar - Terasy - Na vrškách (Z; v Geologické ul.) - Filmové ateliéry - Serpentina (T; ve Filmařské ul.) - Horní cesta - Serpentina (Z; ve Filmařské ul.) - Na vrškách - Lamačova - ... - Nádraží Radotín
a-247 (Zpč)
Smíchovské nádraží - Lihovar - Terasy - Na vrškách (Z; v Geologické ul.) - Filmové ateliéry - Na vrškách - Lamačova - ... - Lochkov (jen pro spoje vedené Barrandovskou ulicí, spoje vedené přímo ulicí K Barrandovu se nemění)
a-248 (Zp)
Smíchovské nádraží - Lihovar - Terasy - Geologická - Högerova / Lamačova - ... - Holyně
01. 08. 98 pokračování rekonstrukce kanalizace v Barrandovské (mezi Filmařskou a K Barrandovu) a oprava mostu přes Růžičkovu rokli (viz 01. 07. 98)
a-126, 128 (Zp)
Smíchovské nádraží - Lihovar - Dreyerova - Chaplinovo náměstí - ... - Pražská čtvrť / Sídliště Barrandov (linky vedeny Hlubočepskou ulicí)
a-246 zřízení zastávky
Smíchovské nádraží - ... - Terasy - Geologická (T) - Na vrškách (Z; v Geologické ul.) - Filmové ateliéry - ... - Nádraží Radotín
a-247 zřízení zastávky
Smíchovské nádraží - ... - Terasy - Geologická (T) - Na vrškách (Z; v Geologické ul.) - Filmové ateliéry - ... - Lochkov (jen pro spoje vedené Barrandovskou ulicí, spoje vedené přímo ulicí K Barrandovu se nemění)
a-248 (Zpx), (Zp)
Smíchovské nádraží - Lihovar - Terasy - Geologická (T) - Na vrškách (Z; v Geologické ul.) - Filmové ateliéry - Na vrškách - Högerova / Lamačova - ... - Holyně
01. 08. 98 pokračování rekonstrukce Křížové ul. (viz 02. 10. 97)
a-231 (Zp)
Na Knížecí - Smíchovské nádraží - Lihovar - Pod Děvínem - Pod Konvářkou - ... - Na Knížecí (pouze v tomto směru)
29. 08. 98 ukončení opravy Komořanské ul. (viz 22. 04. a 01. 07. 98)
a-165 (Zpx), (Kčx)
Jižní Město - ... - Komořany - Na Šabatce - Nad Závistí (T) - Závist - Nádraží Zbraslav - ... - Nádraží Radotín - ... - Cementárna Radotín; část spojů jede jen v úseku Jižní Město - Komořany, v úseku Nádraží Radotín - Cementárna Radotín jen vybrané spoje
29. 08. 98 ukončení opravy ulice K Hrnčířům (viz 15. 04. a 01. 07. 98)
a-165 (Zpx)
Jižní Město - ... - Opatov - Šeberov - V ladech - Místní úřad Šeberov - Hrnčířský hřbitov - Šeberák - ... - Nádraží Radotín - ... - Cementárna Radotín
a-226, 326, 327 (Zpx)
Opatov - Šeberov - V ladech - Místní úřad Šeberov - Hrnčířský hřbitov - ... - Hrnčíře / Osnice / Jesenice
31. 08. 98 a-184 N
Nové Butovice - Dětská nemocnice - Na Šafránce - Nemocnice Na Homolce; provoz Pd do 20 hod.; standardní vozy
Dopravce: DP Praha, a. s.
01. 09. 98 a-306, 307, 308, 309, 310, 311, 357, 358 změna odbavování - nástup jen 1. dveřmi i na území hl. m. Prahy
a-403 Jr
1× ráno T (zrušen odpolední spoj Z)
a-404 N
Hostivařská - Na Groši - Topolová - Záběhlická škola
1× ráno T; standardní vozy
a-418 Jv standardní vozy
a-434 zrušena zastávka Nákladové nádraží Žižkov
a-437 K
Sídliště Zličín - ... - Za slánskou silnicí
26. 09. 98 a-312 Zpč, Pč
Dejvická - ... - Tuchoměřice, zámek - Tuchoměřice, Špejchar - Lichoceves; přes zastávku Tuchoměřice, Špejchar jsou vedeny nebo v této zastávce ukončeny jen vybrané spoje v Pdš
01. 10. 98 pokračování rekonstrukce kanalizace v Barrandovské (mezi Filmařskou a K Barrandovu), dokončení opravy mostu přes Růžičkovu rokli (viz 01. 07. a 01. 08. 98)
a-126, 128 (Zpx)
Smíchovské nádraží - Lihovar - Geologická - Högerova - Chaplinovo náměstí - ... - Pražská čtvrť / Sídliště Barrandov
a-246, 247, 248 zrušena zastávka Geologická (T)
02. 11. 98 a-227
Jižní Město - ... - Opatov - ... - Místní úřad Újezd
provoz d, v úseku Opatov - Místní úřad Újezd jen vybrané spoje v Pdšr
a-324 N
Opatov - Ke Kateřinkám - Zdiměřická - Kateřinky - Ke smrčině - Formanská (T) - Ve vilkách - Místní úřad Újezd - Průhonice, Hole - Průhonice - Čestlice, Global - Čestlice, Hypernova - Čestlice
provoz d; standardní vozy
Pásmo 0: Opatov až Místní úřad Újezd
Pásmo 1: Průhonice, Hole až Čestlice
Dopravce: DP Praha, a. s.
a-325 N
Opatov - Šeberov - V ladech - Místní úřad Šeberov - Průhonice, Rozkoš - Průhonice, Tovární - Průhonice, Hole - Průhonice - Čestlice, Global - Čestlice, Hypernova - Čestlice
provoz Pdd; standardní vozy
Pásmo 0: Opatov až Místní úřad Šeberov
Pásmo 1: Průhonice, Rozkoš až Čestlice
Dopravce: DP Praha, a. s.
a-324, 325, 326, 327 změna odbavování - nástup jen 1. dveřmi i na území hl. m. Prahy
08. 11. 98
(15.30)
m-B P, Jrč
Zličín - ... - Smíchovské nádraží - ... - Českomoravská - Vysočanská - Rajská zahrada - Černý Most
provoz d; v Pdšr a Pds jede každý třetí vlak pouze v úseku Smíchovské nádraží - Českomoravská
09. 11. 98 změny názvů zastávek:
původní název nový název
Autocentrum Stodůlky K Fialce
Bouřilova Rajská zahrada
ČSAD Klíčov Na Klíčově
Havana Hloubětín
Hejtmanská (v Cíglerově ul.) Rajská zahrada
Hloubětín Starý Hloubětín
Chlumecká Černý Most
Jawa Strašnice Korytná
K Moravině Poliklinika Vysočany
Konstruktiva Bavorská
Koospol Nad Džbánem
Kulturní dům Vysočany U svobodárny
Mikrotechna U Belárie
Nádraží Vysočany Poliklinika Vysočany
Obchodní dům Petřiny (jen bus) Větrník
Poliklinika Černý Most Breitcetlova
Sídliště Černý Most Ronešova
Sídliště Černý Most II Poliklinika Černý Most
Sklady Zelenina Brodecká
Spalovna Podkovářská
Technoplyn Spalovna Malešice
Tesla Hloubětín Nademlejnská
Vysočanská radnice (smyčka tram; bus) Vysočanská
Vysočanská radnice (nácestná tram) Nádraží Vysočany
Závod PSVS Nad Běchovicemi
Závod Velaz Xaverovský háj
09. 11. 98 d-4 K, K, Jr
Kotlářka - Kotlářka (T) - ... - Vršovické náměstí - Čechovo náměstí; provoz Pd 5.00-20.00 hod.
d-5 Zz, Jv
Vozovna Kobylisy - ... - Olšanské náměstí - Flora - Olšanské hřbitovy; vlaky 2× T
d-6 P, P
Smíchovské nádraží (Z) - Plzeňka - Na Knížecí - Anděl - ... - Oblouková - Koh-i-noor - Slavie - Kubánské náměstí
d-7 Jrč
Sídliště Řepy - ... - Kotlářka - ... - Černokostelecká - Hutní základna - Malešická továrna - Na Homoli - Ústřední dílny DP; provoz d; v úseku Sídliště Řepy - Kotlářka jen v Pdš
d-8 Zp, Jvč
Bílá hora - ... - Kamenická - Strossmayerovo náměstí (T) - Nábřeží kpt. Jaroše - Dlouhá třída - Náměstí Republiky - Bílá labuť - Florenc - ... - Lehovec; vlaky jen 2× T
d-10 N
Sídliště Ďáblice - Třebenická (T) - Štěpničná - Ládví - Kyselova - Střelničná - Ke Stírce - Okrouhlická - Vychovatelna - Bulovka - Vosmíkových - U kříže - Stejskalova - Divadlo pod Palmovkou (T) - Palmovka - Krejcárek - Biskupcova - Nákladové nádraží Žižkov - Mezi hřbitovy - Želivského - Olšanské hřbitovy - Flora - Orionka - Perunova - Vinohradská vodárna - Šumavská - Náměstí Míru - I. P. Pavlova - Štěpánská - Karlovo náměstí - Moráň (T) - Palackého náměstí - Zborovská - Anděl - Bertramka - U Zvonu - Klamovka - Kavalírka - Kotlářka - Poštovka - Hotel Golf - Vozovna Motol - Motol - Krematorium Motol - Hlušičkova - Slánská - Blatiny - Sídliště Řepy; provoz d; vlaky 2× T
d-11 Kč, Jvč
Černokostelecká - Nové Strašnice - ... - Spořilov; v Dk vlaky 1× T
d-12 Kč, Zzč
Starý Hloubětín - Nademlejnská - U Elektry - Podkovářská - Harfa - Mostárna - Lokomotivka - Ocelářská - Balabenka - Palmovka (T) - Palmovka - ... - Hlubočepy; provoz d; v úseku Starý Hloubětín - Palmovka jen v Pd do 20 hod.
d-14 K, Zp
Střelničná - Ke Stírce - Hercovka - Nad Trojou - Trojská - Nádraží Holešovice - Nádraží Holešovice - Osadní - U průhonu (Z) - Dělnická - Tusarova (T) - ... - Laurová
d-16 Jr, Jvč
provoz Pd 5.00-20.00 hod., So 7.00-20.00 hod., Ne 12.00-20.00 hod.; v Dk vlaky 1× T
d-19 P, Jr, Jvč
Lehovec - Sídliště Hloubětín - Hloubětín - Kbelská - Starý Hloubětín - Nový Hloubětín - Kolbenova - ČKD - Poštovská - Špitálská - Nádraží Vysočany - Poliklinika Vysočany - ... - Kubánské náměstí; provoz Pd 5.30-20.00 hod., So 7.00-20.00 hod., Ne 12.00-20.00 hod.; vlaky 1× T
d-21 K (polookružní linka, provoz pouze v uvedeném směru)
Nádraží Braník - Pobřežní cesta - ... - Národní třída - ... - Pobřežní cesta - Nádraží Braník
d-23 N
Malovanka - Pohořelec - Brusnice - Pražský hrad - Královský letohrádek - Malostranská - Malostranské náměstí - Hellichova - Újezd - Národní divadlo - Národní třída - Karlovo náměstí - Štěpánská - I. P. Pavlova - Náměstí Míru - Jana Masaryka - Krymská (T) - Ruská - Vršovické náměstí - Čechovo náměstí (T) - Koh-i-noor - Slavie - Kubánské náměstí; provoz d; vlaky 2× T
d-24 Jvč vlaky 2× T, KT
d-25 P, Zp
Podbaba - ... - Tusarova (Z) - Dělnická (T) - Maniny - Libeňský most - Palmovka - Divadlo pod Palmovkou (Z) - Stejskalova - U kříže - Vosmíkových - Bulovka - Vychovatelna - Okrouhlická - Ke Stírce - Střelničná - Líbeznická - Vozovna Kobylisy
d-26 Zp, Zp
Divoká Šárka - ... - Kamenická - Strossmayerovo náměstí - Vltavská - Těšnov - Bílá labuť - Masarykovo nádraží - ... - Olšanské náměstí - Olšanská - Nákladové nádraží Žižkov - Mezi hřbitovy - Želivského - ... - Nádraží Hostivař
d-34 X (Kotlářka - Kubánské náměstí)
a-109 P, Zz, Jr, Jv
Českomoravská - Harfa - K Žižkovu - Balkán - Spojovací - Pod Táborem - Kolonie - Za horou - Spolská - Laktos - Jahodnice - Lomnická - U váhy - Dolní Počernice - Nádraží Běchovice - Běchovice - VÚ Běchovice - Běchovice - Na Vaňhově - Blatov - Újezd nad Lesy - Sudějovická - Zbyslavská - Rohožnická - Sídliště Rohožník; provoz d, přes zastávku VÚ Běchovice jen vybrané spoje v Pd; v Pd kloubové vozy, v Dk standardní vozy
a-110 Zp
Avia sever - ... - Sídliště Hloubětín - Sídliště Lehovec - Žárská (Z) - Hejtmanská - ... - Hostavice
a-127 K
Sídliště Bohnice - ... - Kolbenova - Nový Hloubětín
a-141 P, Zz, Jvč
Černý Most - Poliklinika Černý Most - Ronešova - Rajská zahrada - Hejtmanská (T) - ... - Breitcetlova - Černý Most
v Pd kloubové vozy, v Dk standardní vozy
a-145 Zz
Lovosická - Liberecká - Sídliště Prosek - Prosek - Nad Jetelkou - Vysočanská - ... - Jesenická
a-168 K, Jr
Palmovka - Balabenka - Novovysočanská - Pod šancemi
provoz Pd do 20.00 hod.
a-186 Zz
Černý Most - Poliklinika Černý Most - Ronešova - Rajská zahrada - Lehovec - ... - Satalice
a-190 N
Černý Most - Poliklinika Černý Most - Ronešova - Rajská zahrada - Hejtmanská (T) - Vajgarská - Kyje - Jiráskova čtvrť - Laktos - Jahodnice - Lomnická - U váhy - Dolní Počernice
provoz d; standardní vozy; dopravce: DP Praha, a. s.
a-209 zrušena zastávka Nad Jetelkou v obou směrech
a-221 K
Černý Most - Chvaly - ... - Čertousy
a-222 K, P, Jr
Černý Most - Chvaly - ... - Xaverov - Nad Běchovicemi - Podnikatelská (Z) - Výzkumné ústavy Běchovice; provoz Pdš
a-223 K
Černý Most - Chvaly - ... - Běluňská
a-250 Zz
Černý Most - Nádraží Běchovice - ... - Sídliště Rohožník
a-261 Zz
Černý Most - Chvaly - Na Chvalce - Na vyhlídce - Svépravice - Xaverovský háj - Ke Xaverovu - Nad Běchovicemi - Podnikatelská (Z) - Běchovice - ... - Klánovice
a-262, 263, 269 zřízení zastávky
Avia Letňany - ... - Nad Běchovicemi - Podnikatelská (Z) - VÚ Běchovice / Běchovice - ... - Klánovice / Sídliště Rohožník
a-273 K, Zp
Lehovec - Hejtmanská - Generála Janouška - Doležalova - Kapitána Stránského - Breitcetlova - Poliklinika Černý Most - Černý Most - Chvaly - ... - Ve žlíbku
a-277 P, Zz
Černý Most - Poliklinika Černý Most - Ronešova - Rajská zahrada - Žárská (T) - ... - Sídliště Hloubětín - Hloubětín
a-303 Zz, Zzč
Černý Most - Chvaly - Vojická - Nádraží Horní Počernice - Lukavecká - Votuzská - Na kovárně - Sychrov - Šestajovice, u školy - Šestajovice, Balkán - Bazar - Smržovská - Smiřická - Nádraží Klánovice, sever - Hulická - Újezd nad Lesy (T) - Sudějovická - Zbyslavská - Rohožnická - Sídliště Rohožník; provoz Pd do 20.00 hod., v úseku Smiřická - Sídliště Rohožník mimo Nádraží Klánovice, sever jen Pdš
Pásmo 0: Černý Most až Sychrov a Bazar až Sídliště Rohožník
Pásmo 0, 1: Šestajovice, u školy až Šestajovice, Balkán
Dopravce: HOTLINER, s. r. o.
a-304 K
Černý Most - Chvaly - ... - Jirny, Nové Jirny II - ... - Úvaly, železniční stanice
Pásmo 0: Černý Most až Sychrov
Pásmo 0, 1: Šestajovice, u školy
Pásmo 1: Jirny, statek až Úvaly, železniční stanice
a-323 K
Černý Most - Chvaly - ... - Radonice
a-343 N
Nádraží Klánovice, sever - Smiřická - Smržovská - Bazar - Šestajovice, Balkán - Šestajovice, u školy - Jirny, statek - Jirny - Jirny, Nové Jirny I - Jirny, Nové Jirny II; provoz Pdš; jednotlivé spoje ve dnech školního vyučování
Pásmo 0: Nádraží Klánovice, sever až Bazar
Pásmo 0, 1: Šestajovice, Balkán až Šestajovice, u školy
Pásmo 1: Jirny, statek až Jirny, Nové Jirny II
Dopravce: HOTLINER, s. r. o.
a-353 K
Černý Most - Chvaly - ... - Zeleneč
a-407 zrušena zastávka Svatojánská a Hejtmanská směr Běluňská
a-503 zřízení zastávky
Lehovec - Rajská zahrada - Ronešova - Poliklinika Černý Most - Breitcetlova - ... - Sídliště Rohožník
a-512 zrušena zastávka Svatojánská v obou směrechZměny v provozu Jindřichohradeckých místních drah
JUDr. Jan Čech

Dne 27. září 1998 byl změněn jízdní řád na tratích provozovaných společností Jindřichohradecké místní dráhy. Zásadní změnou je rozšíření provozu na trati Jindřichův Hradec - Nová Bystřice, kde vlaky č. 20860, 20861, 20862 a 20865 jsou od uvedeného data vedeny v pracovní dny bez dalšího sezónního omezení. Na této trati je tak po řadě let obnoven každodenní a celoroční pravidelný provoz a dráha tak v dané oblasti začala zajišťovat základní dopravní obslužnost území. V sobotu a v neděli pak zůstává od 27. 9. 1998 rozsah provozu zavedený pro mimosezónní období, tj. jedou vlaky č. 20852 a 20853.

Na trati Jindřichův Hradec - Obrataň došlo k úpravě provozu v odpoledních hodinách, kdy byl zrušen osobní vlak č. 20813 (Kamenice n. Lipou - Jindřichův Hradec) provozovaný pouze v pracovní dny a posunuta časová poloha vlaku č. 20811.Novinky z Německa III.
Richard Bílek
zpracováno podle časopisu Blickunkt Straßenbahn

Na konci července 1998 bylo v Berlíně definitivně odstaveno posledních 6 nemodernizovaných vozů KT4D z pravidelného provozu. Dvojice ev. č. 9481+9482 byla nakonec zachována jako muzejní souprava, ostatní jsou nabídnuty k odprodeji. V průběhu léta se podařilo prodat celkem 22 vozů KT4D do rumunských měst (Galati a Craiova), vůz ev. č. 9040 pak byl pro účely natáčení filmu vyhozen do povětří. Jako náhrada už jezdí po Berlíně rovná stovka nízkopodlažních vozů GT6N (ev. č. 1006-1105, vozy 1001-1005 byly vráceny výrobci). Zatím poslední vůz byl předán do provozu v květnu 1998, ještě letos by ale mělo dorazit dalších 20 vozů stejného typu. Podle původních plánů se mělo již touto dobou začít se spřahováním vozů GT6N a KT4D do souprav (vpředu GT6N, vzadu KT4D), ale pro technické problémy zatím došlo k odkladu, dokonce ani není vůbec jisté, zda k tomu nakonec dojde.

Od počátku září 1998 byli i na trase metra U5 zrušeni staniční výpravčí, kteří dávali pokyny k odjezdu každé soupravy. Ještě letos by měli výpravčí zmizet z trasy U2, příští rok pak z poslední trasy, U7.

Technické problémy se nevyhýbají ani vozům metra, došlo opět již poněkolikáté k odložení výjezdu prototypu maloprofilového metra HK, tentokrát na přelom roku.

Není všeobecně známo, že první dva prototypy tzv. krátkých kloubových vozů KT4D (dlouho zkoušené pod ev. č. 8001 a 8002 v Praze) směřovaly do města Potsdam, kde pak dlouhá léta jezdily pod čísly 001 a 002. Vůz 002 byl zrušen a sešrotován v roce 1991, prototyp 001 jezdil až do roku 1994, kdy byl formálně zařazen mezi historická vozidla. Byl ovšem ponechán pod širým nebem v městské části Basdorf, kde utěšeně chátral. Dopravní podnik v Postupimi (ViP - Verkehrsbetriebe im Potsdam) se pokoušel o jeho záchranu několikrát, vždy ovšem chyběly peníze. Nakonec se podařilo v srpnu 1998 převézt tento vůz do Teltowa do AFG, kde by měli zajistit jeho opravu, snad i do provozního stavu. Pak snad bude možné se s tímto i pro nás velmi zajímavým vozidlem setkat znovu v provozu na některé muzejní jízdě.

Dopravní podnik v Braunschweigu, který provozuje tramvaje na unikátním rozchodu 1 100 mm (v současné době je tento rozchod používán v pravidelném provozu kromě Braunschweigu jen v brazilském Rio de Janeiru), se rozhodl konečně po několikaleté diskusi vrátit tramvaje do středu města. Od roku 1969, po zrušení dvou tratí, které křižovaly centrum, se tramvaje vyhýbaly historickému centru města dosti důkladně (paralela s Košicemi je zde na místě). Od roku 1996 se ale začala obnovovat trať vedoucí po Friedrich-Wilhelm-Straße, která tak přetíná městské centrum od severu k jihu. Nová trať byla otevřena 19. července 1998 a je dlouhá 1,8 kilometru. Spolu s tím doznalo změny i linkové vedení, které nyní je následující: d-1 Haupbtbahnhof - Radeklint, d-2 Siegfriedviertel - Krematorium, d-3 Weststadt - Volkmarode, d-4 Rühme - Anklamstraße, d-5 Hauptabahnhof - Broitzen. Vedení linek d-2, 3 a 5 po nové trati umožnilo zhustit a zpravidelnit provoz, takže město mohlo přejít i na nový pásmový tarif, což umožnilo zrušit tramvajové linky d-6, 7 a 8, které jezdily ve špičkách jako posilové. Jedinou zvláštní linkou je linka d-A jezdící příležitostně mezi Radeklint a výstavištěm.

K plánovanému spoluužívání tramvajové tratě i železničnimi vozidly (viz druhý díl tohoto článku) je ještě nutno doplnit, že zatímco tramvajová síť ve Zwickau je o rozchodu 1 000 mm, železnice je pak o rozchodu 1 435 mm. Do května 2000, kdy má být zahájen provoz, tak bude ještě nutno předmětný úsek přestavět na tříkolejnicovou splítku!

Města RosenheimWiesbaden aspirují v současnosti na to, být 60. městem s tramvajovou dopravou v Německu. Obě zpracovávají projekt rychlodrážní tramvaje centrem města. S plánováním se začalo dříve v Rosenheimu, ale momentálně je napřed Wiesbaden, který dokončuje projektovou dokumentaci první linky. Přípravné práce by dokonce mohly být zahájeny v letošním roce, v roce 2002 by se mohlo vyjet na prvním úseku, v roce 2004 by pak byla dokončena celá zamýšlená síť o délce 16 kilometrů. Se stavbou tramvaje v Rosenheimu se předběžně počítá na léta 2000-2005, projekt ještě není zcela dokončen.

Město Wolfsburg, ústřední sídlo německého koncernu Volkswagen, se však definitivně rozhodlo o stavbě nové městské dráhy - nejedná se ovšem o tramvaj, ale o nekonvenční dráhu. Konstrukčně by mělo jít o nadzemní komunikaci, kde by jezdily automaticky kabiny pro 30 osob po betonové dráze o »rozchodu« 2 500 mm, přičemž by kola těchto kabin byla vybavena pneumatikami - do jisté míry je základ systému podobný automatickému metru v Lille. Jediná dráha tohoto typu ovšem existuje jen v americkém Jacksonville (Downtown People Mover). Wolfsburská trať by měla mít délku zhruba 3 kilometry, a vedla by od rekonstruovaného hlavního nádraží přes centrum města do »Allerparku« - oddechové části města. Stavba by měla začít ještě letos, v roce 2000 by mělo být hotovo. Dráha se již teď označuje jako VW-Bahn, koncern Volkswagen jí sice přímo nestaví, ale vzhledem k tomu, že příjmy wolfsburské radnice plynou z 90 procent právě od této společnosti, je označení dráhy jistě přiléhavé.

Prakticky stejnou dráhu jako ve Wolfsburgu budují i v Düsseldorfu. Zde se staví zcela nový letištní terminál, který by touto drahou měl být spojen s nově zbudovanou železniční stanicí na nedaleké trati Düsseldorf - Duisburg. Tato dráha o délce 1800 metrů se označuje nyní jako H-Bahn, ačkoliv se jedná o konstrukčně zcela něco odlišného. Zkušební provoz by měl být zahájen v závěru roku 1999, ostrý provoz v březnu 2000.

Po 22 letech se významné severoněmecké město Bremen dočkalo významného prodloužení tamní normálněrozchodné tramvajové sítě hned o dvě tratě. První z nich vede do severozápadní části Horn, a do jisté míry jde o obnovu původní tramvajové tratě z let 1913-1968, byť vedenou v poněkud odlišné trase. Stavební délka je 3400 metrů, trať je výhradně dvoukolejná. Druhým počinem je výstavba tramvajové tratě k letišti. Tam sice tramvaj jezdila již dříve, ale po provozně nevhodné trati vedené jednak zcela stranou městské zástavby, jednak ukončenou v blízkosti staré letištní budovy, která od roku 1988 neslouží svému účelu. Tyto problémy tak byly vyřešeny stavbou nové 3700 metrů dlouhé tratě, která vede souběžně s hlavní přístupovou komunikací a je ukončena přímo před vchodem do letištního terminálu - tato skutečnost je intenzívně zdůrazňovaná v reklamách, kde je podáváná nejčastěji jako »přestupní stanice tramvaj - airbus«. Novou tratí se výrazně zrychlila doprava - kromě urychlení jízdy odpadá i zdlouhavý pěší přesun mezi terminály.

Obě tratě byly slavnostně uvedeny do provozu 23. května 1998. Následujícího dne byla v této souvislosti zrušena stará letištní trať. Obě prodloužení by neměla být poslední, neboť již nyní se pracuje na stavbě dalšího prodloužení tratě z Hornu dále na předměstí, trať by měla být dokončena ještě v roce 1999. Současně bylo rozhodnuto o nákupu dalších 30 nízkopodlažních tramvají GT8N, které by měly postupně nahrazovat pro Brémy typické mohutné »krátké« kloubové vozy řady P.

Přestože dle agenturních zpráv propukl v Severní Koreji hladomor, odkoupil tramvajový provozovatel z Pchoyongjangu v Drážďanech další vozy T4D a vleky B4D. Celkem se jedná o 73 vozidel, poměr je zhruba 2:1 ve prospěch vozů T4D. Jedná se pouze o nemodernizovaná vozidla, která jsou vyřazovaná v souvislosti s dodávkami nových nízkopodlažních tramvají.

Do Pchyongjangu byly odkoupeny další tramvaje také z Lipska, tentokrát se jedná o 77 vozů T4D/B4D. Společně s drážďanskými vozy jsou odesílány do Severní Koreje lodí. Připojí se tak k velké sérii tramvají z těchto měst, které byly odkoupeny do Koreje již v loňském roce.
Návrat na hlavní stránku
Přehled článků