D o p r a v n í   m ě s í č n í k


Číslo 10
Květen 1998


Hradec Králové: Zastávkový sloupek doplněný o zobrazovače linky a plánovaného času odjezdu nejbližších 12 spojů vystavil DPHK na letošní výstavě URBIS. Do konce dubna má být sloupek osazen na zastávku U Adalberta.

Jan Tošovský


Plzeň: Od večerních hodin dne 30. března do dopoledne následující dne probíhaly práce na křižovatce Sady Pětatřicátníků. Jednalo se o výměnu části kolejového oblouku v relaci náměstí Republiky - Lékařská fakulta, přičemž nedošlo k přerušení provozu žádné z tramvajových linek. Po určitou dobu se však d-1 vyhla dotčenému úseku objezdem po trase Solní - Palackého náměstí - U synagogy - Sady Pětatřicátníků. V následujících dnech byla vyměněna ještě další část oblouku.

Jiří Bartoš


Plzeň: Od 20. dubna byla z důvodu výstavby trolejbusové tratě Doudlevce - U teplárny zrušena linka t-14. Náhradou byla zavedena a-14, která má až do Průmyslové shodnou trasu se zrušenou t-14. Ze zastávky Průmyslová pokračuje Vinohradskou, Mělnickou a Zborovskou ulicí do smyčky a-21 u Tyršova mostu. Jízdní řád byl až na drobné změny převzat z t-14: odjezdy od Tyršova mostu o minutu dříve než doposud ze smyčky Doudlevce, tři spoje však o minutu později (17.34 a zátahy 8.15 a 22.31); z Prokopovy změněn pouze spoj 17.46 na 17.48. Přímý spoj t-12 (Prokopova 5.39) byl odkloněn přes Slovany do smyčky Čechurov. Důvodem výstavby nové trolejbusové tratě je výluka úseku Mrakodrap - Zimní stadion (rekonstrukce Doudlevecké ulice) od července do října t. r., která by jinak oddělila vozovnu od převážné části sítě. V ulici E. Beneše byly již postaveny sloupy. Smyčka Doudlevce, která již byla snesena, bude v příštím roce nahrazena novou smyčkou Tyršův most. Po dobu výluky Doudlevecké bude t-13 pravděpodobně odkloněna přes Průmyslovou (v Doudlevcích obloukem v pokračování Mostní, který ještě není postaven), Dobrovského a Tylovu. Další uvažovanou akcí je rekonstrukce trolejové křižovatky Pietas v letních měsících.

Jiří Bartoš


Plzeň: Svítící diody v signalizaci obou tramvajových elektricky ovládaných výhybek - na Mikulášském nám. a u Světovaru - byly přibližně na počátku tohoto roku vyměněny za tmavě modré. Policejní orgány totiž z důvodu možné záměny se značením pro automobilový provoz neakceptovaly v jiných městech obvyklou červenou a nepřistoupily ani na ostatní semaforové barvy (zelenou a žlutou) a bílou. Viditelnost signalizace postavení výhybky se tím pochopitelně značně zhoršila. K obdobné situaci došlo v loňském roce také v Brně, kde byl jeden typ signalizace ze stejného důvodu vyměněn za jiný (rovněž s červenými diodami). V plzeňském tramvajovém provozu je kromě uvedených EOV opatřena signalizací ještě výhybka u synagogy pro odbočení od Lochotína vlevo - dva vodorovné oranžové pruhy na sloupku se prosvěcují při manipulaci s výhybkou (při přehazování).

Jiří Bartoš


Plzeň: Od pondělí 16. března je v provozu nová autobusová zastávka Slovanská alej, ležící na stejnojmenné komunikaci před budovou České pojišťovny (v blízkosti tramvajové vozovny). Zastavují v ní obousměrně linky a-22, 23 a 51. Jízdní řád a-23 a 51 nebyl zřízením zastávky dotčen, na a-22 však došlo k prodloužení intervalu mezi 7. a 9. hodinou a ke zrušení zajíždění dopoledních spojů na Karlov (kam i nadále jezdí vybrané ranní a odpolední spoje). Zrušeno bylo rovněž zajíždění do Průmyslové ulice (5.35 od Škody VIII. brány a 14.02 z Jasmínové), neboť tam umístěná brána doudleveckého závodu již není používána pro vstup zaměstnanců. Ke stejnému datu byl změněn i grafikon špičkové a-29, jejíž všechny spoje jsou nyní ukončeny u VIII. brány Škodovky. Se změnou jízdního řádu a-38 od 9. února jsou ve vyvěšovaných jízdních řádech uváděny i spoje jedoucí v úseku sady Pětatřicátníků - Škoda JS (výjezdy a zátahy na linku), které nezajíždějí do zastávky Bolevec. Tyto spoje jedou ve stejné trase jako a-34, ta má ovšem odlišnou dobu provozu (po jednom páru spojů Pd okolo 22. hodiny, Dk okolo 6. hodiny a Dk okolo 18. hodiny).

Jiří Bartoš


Praha: Žižkovské vozy T6, pravidelně vypravované od ledna 1998 (viz Dopravní měsíčník číslo 7), jezdí s cestujícími již od 6. ledna, kdy se objevily na d-5 (čtyři sólo vozy ev. č. 8731 až 8734). Následujícího dne vyjely 8735+8736 (1/9), 8747+8746 (2/9), 8737+8738 (5/9) a sólo 8732 (11/5), 8. ledna pak tři sóla na d-5 a dvě soupravy na d-9.

Pavel Roman


Brno: Vzhledem k napojování nového tramvajového úseku v Líšni byla d-8 od 24. do 30. dubna 1998 zkrácena na smyčku Novolíšeňská. Dále do obratiště Líšeň, Kotlanova jezdila souprava KT8 po koleji jindy užívané pro směr do centra. Od 1. května má být odpojena smyčka Kotlanova. Tramvajová trať se prodlouží o jednu zastávku, kde je ukončena křížovým přejezdem.
Podle sdělení pracovníků informačního střediska DP knižní jízdní řád MHD bude aktualizován do 30. června 1998. Nicméně ve dnech 4.-6. května 1998 přinese brněnské vydání deníku Rovnost seriál jízdních řádů linek MHD.

Jan Tošovský


Košice: Od 6. prosince 1997 bylo zařazeno do provozu 10 sólových autobusů Karosa B932.

ev. č. SPZ 5203 KE 085 AJ 5206 KE 082 AJ 5209 KE 083 AJ
5201 KE 089 AJ 5204 KE 084 AJ 5207 KE 088 AJ 5210 KE 087 AJ
5202 KE 092 AJ 5205 KE 091 AJ 5208 KE 086 AJ
Dezsö Végh


Manila: Již v minulém roce navštívil závod ČKD-DS filipínský president pan Fidel Valdes. ČKD-DS má objednávku na 73 kusů velkokapacitních tramvají RT8D5M pro město Manilu včetně náhradních dílů, servisu a vyškolení řidičů na dobu deseti let v hodnotě 200 mil. USD. Filipíny mají zájem také o dieselagregáty, měnírny a další technologii.

Jiří Dewetter


Ústí nad Labem: Změny linkového vedení, popisované v minulém čísle Dopravního měsíčníku, ke kterým mělo dojít od 1. dubna současně se změnou tarifu, se neuskutečnily a celá síť MHD zůstala beze změn. Tímto dementujeme uvedenou krátkou zprávu a omlouváme se Vojtěchu Wolfovi za vzniklé nepříjemnosti a čtenářům za neobjektivní informaci.Ústí nad Labem: V současné době se DP zbavuje starých autobusů. Nejvýraznější bylo ukončení vypravování kloubových Ikarusů, ke kterému došlo mezi 24. a 31. prosincem 1997. Jízda na rozloučenou proběhla v sobotu 7. března 1998 s vozem ev. č. 365 po tratích obsluhovaných v minulosti těmito vozidly. Ve vozovém parku autobusů zůstane 30 nových nízkopodlažních autobusů Karosa Renault City Bus, 30 nejnovějších Karos, včetně generálkovaných ve Zlineru, 5 kloubových Karos městského provedení, 2 zájezdové autobusy a 2 modré Karosy linkového provedení.

Jan Tošovský


Teplice: Od února do března 1998 nastaly následující změny ve vozovém parku:
V únoru byl zakoupen autobus B732.20 ev. č. 365 ex Pardubice ev. č. 12.
V březnu byly zakoupeny dva článkové autobusy typu C744.24 ev. č. 509 a 510 ex Ústí n. L. ev. č. 368 a 367.
V dubnu byly v Kovošrotu Kladno zlikvidovány tři autobusy typu B732.20, ev. č. 331, 333 a 337, dále B731.20 ev. č. 332 a dva trolejbusy 14Tr01, ev. č. 121 a 123.

Ing. Petr Havlík, Teplice


Liberec: Středa 26. srpna 1998 bude posledním dnem provozu městské tramvajové trati Lidové sady - Horní Hanychov na rozchodu 1 000 mm. V neděli 30. srpna bude zahájen provoz na trati normálního rozchodu Lidové sady - trojúhelník Kubelíkova s tím, že úsek Viadukt - Kubelíkova bude provozován po jedné koleji s výhybnou Vápenka. Do konce roku 1998 má být vybudována druhá kolej od Viaduktu k Vápence, druhá kolej od Vápenky do trojúhelníku Kubelíkova bude dokončena během roku 1999.

Ing. Tomáš Krebs


Kraków: Zástupci města a dopravního podniku MPK navštívili závod ČKD-DS, aby se seznámili s výrobou tramvají, především s »hliníkovým programem« a výrobou tramvají pro Manilu. Zvažuje se objednávka vozů RT6S pro Kraków.

Jiří Dewetter


Připomínáme si...
Petr Pany

Výročí pražské MHD v květnu 1998

1. května 1908 byl ukončen provoz tramvají přes Karlův most 90 let
12. května 1948 vyjely do pražských ulic vozy »mevro« (ev. č. 3069-3098) 50 let
14. května 1978 zrušena trať Karlovo nám. - Resslova - Jiráskovo nám. 20 letJeště jednou k minulosti vinohradské vozovny
Mgr. Pavel Fojtík

Protože se na stránkách Dopravního měsíčníku objevila určitá polemika o době ukončení tramvajového provozu vinohradské vozovny, rád bych doplnil některé údaje, které se mi dosud podařilo zjistit studiem různých autentických dokladů.

Všeobecně je ukončení provozu vozovny dáváno do souvislosti s rozšířením a rekonstrukcí vozovny Strašnice a zprovozněním vozovny Vokovice. V době úprav bylo staré vinohradské vozovny zapotřebí. Přibližně od roku 1931 se však už používala jen k pravidelnému odstavování vlečných vozů. Oběžníkem č. 8 z 19. 1. 1931 byl zrušen služební vůz vinohradské vozovny, který sem do té doby každé ráno (ve 4.28 hod.) přijížděl z vozovny košířské, což je možné chápat jako nepřímý doklad o určité změně využití vozovny. To ostatně potvrzuje také interní sdělení odboru elektrických drah Elektrických podniků z 21. 4. 1931: »Nastalou provozní změnou ve vinohradské vozovně bylo by záhodno zříditi na přejezdu umístěném ve stanici Libická ul.... zajišťovací výhybku, která pro pravidelnou potřebu byla by usměrněna na přejezd. Touto výhybkou byla by manipulace při připínání vlečných vozů trati čís. 2 na motorové vozy vyjíždějící z vozovny strašnické, usnadněna.« Oddělení D 15 (Stavba a udržování tratí) se o dva dny později k věci vyjádřilo, že akce bude provedena do 2. 5. 1931. Zda se tak stalo, nevíme. Dochovala se však ještě rukopisná poznámka z 31. 10. 1931, ve které se praví: »Vzhledem k nové úpravě zatahování vlečných vozů do vozovny Vinohradské jest věc bezpředmětna.« V čem úprava spočívala zatím není známo. Zřejmě se manipulace prováděla s využitím jiné koleje (o jejich uspořádání viz dále). Můžeme celkem logicky předpokládat, že provozní personál vlečných vozů (průvodčí) příslušel do vozovny Strašnice a z té také pro »své« vlečné vozy vyjížděl. V přehledu počtu vypravovaných tramvají a potřebného personálu z 30. 5. 1931 už totiž vinohradskou vozovnu nenajdeme. V interních informacích správní rady z 3. 3. 1933 se uvádí (cit.): »Zahájením provozu ve vokovické vozovně bude možno odstraniti v prvé řadě závady, které se hlavně vyskytují ve vozovně vinohradské, ze které musí býti vlečné vozy denně před zahájením provozu přiváženy na smyčku proti hlavnímu vchodu Olšanských hřbitovů, a večer opět zatahovány zpět. Vzhledem k těmto manipulačním obtížím jakož i nedostatečným využitkováním vinohradské vozovny, bude možno uvedeným dnem počínaje vlečné vozy z této vozovny přeložiti do vozovny strašnické a tím celou vinohradskou vozovnu vyřaditi z provozu. Při této příležitosti bude dosavadní vedoucí mistr vinohradské vozovny Školník přeložen do vozovny vokovické v téže funkci jakožto nejstarší mistr v kategorii G I.« V dopise daňového oddělení U 14 Elektrických podniků z 3. 3. 1934 se uvádí (cit.): »Zjistili jsme, že vozovna elektrických drah na Král. Vinohradech, Korunní tř. čp. 963 byla od 1. května 1933 vyklizena a z provozu vyřazena...« Oficiální vyřazení vozovny tedy vskutku proběhlo v přímé souvislosti se zprovozněním nové vozovny ve Vokovicích ke stejnému datu. Oddělení D 13 Udržování budov v říjnu 1934 uvádí, že po vyklizení a vyřazení z provozu nebyla změna účelu vozovny zatím hlášena berní správě, protože nebylo zatím určeno, jakému účelu bude objekt sloužit. Berní správě na Král. Vinohradech bylo oficiálně dopisem z 31. 10. 1935 oznámeno, že (cit.) »vozovna na Král. Vinohradech čp. 963, která byla vyřazena z provozu, byla upravena a jest v užívání od 1. X. 1935 vrchním vedením elektr. drah hlav. města Prahy.« Určité upřesnění však můžeme vyčíst i z výroční zprávy Elektrických podniků za rok 1935, kde se dozvídáme, že na dílny a skladiště vrchního vedení byla upravena střední loď (tj. ta nejmenší).

Už krátce po oficiálním zrušení vozovny (tj. k 1. 5. 1933) byla z trati vyjmuta výhybka a část koleje, která napojovala kolejovou harfu severní lodě, tj. té, která je blíž Korunní třídě, a současně byla zrušena i levá kolejová spojka za odbočkou (ve směru ke Floře). Přesto se dalo alespoň na 5. kolej zajet spojovací kolejí z druhé kolejové odbočky (do vozovny vedly z běžné tratě dvě odbočky, přičemž v roce 1922 byla vybudována ve dvoře manipulační kolej, která obě kolejové harfy propojovala). Vlečné vozy zachycené na fotografii Karla Dušánka z 30. 9. 1936 stojí právě na zmíněné manipulační koleji. Podle tehdejších zvyklostí bylo samozřejmě možné odstavit vlečné vozy tam, kde bylo zapotřebí, a kde pochopitelně vedly koleje. Ačkoliv vinohradská vozovna už oficiálně nesloužila svému účelu, mohla se příležitostně použít i k odstavení jakýchkoli vozů, pro které jinde nebylo místo. Nelze samozřejmě vyloučit i tehdy běžné mimošpičkové odstavování vlečných vozů, ale žádným úředním dokladem či oběžníkem takovou činnost v době, kdy byl snímek pořízen, zatím nemáme u vinohradské vozovny doloženou. Proto má zmíněná fotografie velkou cenu.

Zbývající část vozovny zůstala bez výrazné změny, podle všeho až do roku 1949, kdy byly v souvislosti s přestavbou spodní lodě na trolejbusový provoz zrušeny všechny koleje a zůstala právě jen někdejší spojovací kolej stále vedoucí do pátých vrat. Její napojení na trať zůstalo beze změny (tj. v té době prostřednictvím tzv. jednoduché anglické výhybky, čili »poloangličanu«), a to až do roku 1958, kdy byla kolej přeložena zhruba do dnešní podoby.

Z historického hlediska musím považovat za správné datum zrušení vinohradské vozovny 1. květen 1933, protože tak o tom hovoří oficiální dokumenty. To, že byly ve vozovně i později někdy odstaveny vlečné vozy, je vhodné brát jen jako »poznámku pod čarou«, i když je to prokázaná skutečnost (zajímavé by ale bylo vědět, proč tam byly). Pokud se odstavovaly vozy v provozu během dne, nelze to už chápat jako provoz vozovny. Šlo jen o využití odstavné koleje, protože základní podmínky pro funkci vozovny - pravidelné vypravování, údržba a pochopitelně i příslušné personální zabezpečení - už v roce 1936 splněny nebyly.

Pro zajímavost ještě dodejme další drobnosti z historie vinohradské vozovny. Od 1. 6. 1947 byla v objektu dílen vrchního vedení zřízena »pobočná natěračská dílna«, aby bylo možné urychlit obnovu nátěrů tramvají. Protože zde ale byly potíže s vytápěním, byla lakovna nejpozději v roce 1948 (možná už v prosinci 1947) přesunuta do vozovny Karlín. V roce 1948 bylo na žádost národního podniku Tatra ve vinohradské vozovně dočasně odstaveno deset nových, ale ještě ne zcela dokončených tramvají typu Mevro (dalších dvacet nehotových vozů bylo umístěno do vozovny ve Vokovicích).Prázdniny 1997 v některých městech České republiky - 3. část
Ing. Pavel Nebřenský

PRAHA

Prázdninový provoz na linkách MHD probíhal od 28. 6. do 29. 8. 1997 včetně. O organizaci provozu jste byli rámcově informováni v článku Ing. Jana Přívory v čísle 1. Následující řádky budou postupně věnovány jednotlivým dopravním prostředkům.

Tramvaje

Tramvajová doprava byla omezena na úrovni několika posledních let. Od začátku prázdnin byly na d-1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24 a 36 zavedeny jízdní řády s intervaly 10 min. ve špičkách a 15 min. v sedle a dnech klidu celý den (d-6 v Dk mimo provoz), večerní intervaly 20 min. beze změny v celé síti. Linka d-14 měla ve špičkách interval 7,5 a v sedle 10, v sobotu a neděli 15 min. Linka d-22 v pracovní dny celý den 7,5 a v dny klidu 10 min. celý den. Linka d-25 jezdila celý týden po 15 min. Linky d-21 a 34 byly celé prázdniny mimo provoz.

Od zahájení prázdnin začala výluka d-17 vzhledem k uzavření stanice metra »A« Staroměstská. Linka byla vedena v úseku Staroměstská - Čechův most přes Malostranskou. Noční linky d-51, 54 vedeny po pravidelné trase.

Od 28. 6. začala rekonstrukce trolejového vedení v úseku Hlavní nádraží - Olšanské náměstí - Nákladové nádraží Žižkov, rekonstrukce rozjezdové výhybky na Olšanském náměstí a rekonstrukce trati v úseku Olšanské náměstí - Nákladové nádraží Žižkov. Během první etapy výluky do 16. 7. byly zrušeny linky d-9, 26. Linka d-5 byly vedena mezi Palmovkou a náměstím Republiky přes Invalidovnu a Florenc. V této trase jezdila i ve druhé etapě do 23. 7. Náhradou za d-9 a 26 byla zavedena d-36 v trase Nádraží Hostivař - Strašnická - Želivského - Ohrada - Spojovací jezdící v intervalu 10/15/10/15/20 a 15/15/20 min. a linka d-39 v trase Divoká Šárka - Dejvická - Hradčanská - Letenské náměstí - Náměstí Republiky - Masarykovo nádraží - Lazarská - Újezd - Anděl - Na Knížecí jezdící v intervalu 10/10/10/15/20 a 15/15/20 min. V nočním provozu byla d-55 vedena mezi Palmovkou a Jindřišskou přes Invalidovnu a Florenc, d-58 pak v úseku Lazarská - Flora vedena přes Karlovo nám., náměstí Míru a Šumavskou. V denním provozu byla zavedena náhradní a-X9 Bílá labuť - Jindřišská - Olšanské nám. - Želivského - Bílá labuť. V nočním provozu jezdily linky a-X55 Lazarská - Olšanské nám. - Palmovka a a-X58 Lazarská - Olšanské nám. - Flora.

Ve druhé etapě od 16. do 23. 7. byl mimo provoz úsek Olšanské náměstí - Nákladové nádr. Žižkov. V tomto období byla linka d-5 stále vedena přes Karlín, d-26 a 58 po své trase a linky d-9 a 55 vedeny přes Floru a Želivského. Linky d-36 a 39 byly zrušeny. Linka d-26 jezdila v intervalu 10/15/10/15/20 a 15/15/20 min., linka d-9 v intervalu 7,5/10/7,5/10/20 a 10/10/20 min.

Z důvodu výměny panelů a kolejnic na tramvajové trati v Plzeňské ulici byla od 0.00 dne 28. 6. do 4.00 dne 2. 8. výluka v úseku Kavalírka - Anděl. Linky d-4, 7 a 58 byly odkloněny od Anděla do zastávky Na Knížecí, kde byly ukončeny. Jely po trase Nádražní, Za Ženskými domovy, Radlická a Plzeňská. Linka d-6 byla odkloněna po trase linky d-12 do Hlubočep. Linka d-39 (po 16. 7. d-9) ze zastávky Anděl odkloněna do zastávky Na Knížecí, kde byla ukončena. Tato linka jela po trase Plzeňská, Radlická, Za Ženskými domovy a Nádražní. V denním provozu byla opět zavedena d-35 Kavalírka - Sídliště Řepy, v provozu opět vozy KT8. Linka jezdila v intervalech 4/6/4/6/10 a 6/6/10 min. V denním provozu byla zavedena náhradní linka a-X4 Kotlářka - Anděl, v nočním provozu linka a-X58 Anděl - Sídliště Řepy. Na linkách a-123, 130, 167, 191 a 217 byla zřízena zastávka Bertramka z centra a U zvonu v obou směrech. Pro a-167 navíc Kavalírka a Klamovka, v provozu celodenně a celotýdenně.

V důsledku výměny kolejové konstrukce na křižovatce ulic U Brusnice a Milady Horákové, rekonstrukce tramvajové trati v ulici U Brusnice a opravy vozovek v ulici Milady Horákové byl od 16. 7. do 30. 8. vyloučen provoz v úseku Prašný most - Vozovna Střešovice. Po dobu výluky byla zrušena d-2. Linky d-1 a 56 jely v úseku Sparta - Sibeliova po trase Královský letohrádek - Pohořelec - Hládkov, d-8 v úseku Sparta - Malovanka po trase Královský Letohrádek - Pohořelec, d-18 v úseku Malostranská - Sibeliova po trase Královský letohrádek - Pohořelec - Hládkov, d-57 v úseku Malostranská - Malovanka po trase Královský letohrádek - Pohořelec. Pro d-1, 8 a 56 byla v Badeniho ulici zřízena zastávka Hradčanská u křižovatky s ulicí Na valech. V denním provozu zavedena linka a-X2 Vítězné nám. - Vozovna Střešovice - Sibeliova.

Z důvodu opravy tramvajové trati na Karlově nám. a opravy výhybek na křižovatce Moráň - Karlovo nám. byl od 16. 7. do 2. 8. přerušen provoz v úsecích Karlovo nám. - Palackého nám. a Moráň - Albertov. Linky d-3 a 54 v úseku Lazarská - Palackého nám. vedeny Myslíkovou a přes Jiráskovo nám., d-4 v úseku Karlovo nám. - Anděl a d-14 a 52 v úseku Lazarská - Anděl vedeny přes Národní třídu a Újezd. Linka d-16 v úseku Karlovo nám. - Palackého nám. odkloněna přes Myslíkovu a Jiráskovo nám. Linky d-18 v úseku Národní třída - Ostrčilovo nám. a d-24, 53 a 55 v úseku Lazarská - Ostrčilovo nám. byly vedeny přes Myslíkovu, Jiráskovo nám. a Výtoň. Výluka byla řešena bez náhradní dopravy. Na d-14 byly v pracovní dny intervaly 10/10/10/15/20 min.

Další výlukou byla druhá etapa předcházející výluky, kdy došlo k opravě trati v Ječné ulici od 2. 8. do 30. 8. Linky d-3, 14, 18, 24, 52, 53 a 55 byly vedeny po stejných trasách jako v prvé etapě od 16. 7. Linky d-4, 21 a 34 byly zrušeny. Linka d-6 byla vedena po trase Kubánské nám. - Otakarova - Výtoň - Jiráskovo nám. - Národní třída - Újezd - Anděl - Kotlářka, d-7 celodenně a celotýdenně prodloužena do Sídliště Řepy, d-16 ve směru od Spojovací z I. P. Pavlova odkloněna přes Otakarovu na Kubánské nám., d-22 ve směru z Bílé Hory z Národní třídy vedena přes Myslíkovu a Výtoň k Nádr. Braník. Byla zavedena linka d-32 v trase Zvonařka - I. P. Pavlova - Nám. Míru - Ruská - Kubánské nám. - Radošovická - Zahradní Město - Nádr. Hostivař. Linka d-51 v úseku Lazarská - Flora vedena po d-58 přes Václavské nám., Hlavní nádraží a Olšanské nám., d-56 v úseku Lazarská - Otakarova vedena po d-53 a 55 přes Jiráskovo nám., Výtoň a Albertov, d-57 v úseku Lazarská - Koh-i-noor po d-55 přes Jiráskovo nám., Výtoň, Albertov a Otakarovu. Na d-22 byly upraveny intervaly na 10/10/10/15/20 a 10/10/20 min., d-32 měla interval 6/8/6/10/20 a 10/10/20 min., d-9 pak 5/7,5/5/10/20 a 7,5/7,5/20 min. V denním provozu jezdila polookružní linka a-X22 I. P. Pavlova - Karlovo nám. - Lazarská, v nočním provozu jezdily linky a-X51 Flora - Nám. Míru - I. P. Pavlova - Lazarská a a-X57 Koh-i-noor - Nám. Míru - I. P. Pavlova - Lazarská.

Poslední výlukou byla výluka v úseku Černokostelecká - ÚD DP Hostivař od 13. 8. Během výluky byly linky d-7, 11 a 55 ukončeny na smyčce Černokostelecká bez náhradní autobusové dopravy.

O víkendu 23. a 24. srpna při výluce Chotkovy ulice byly linky d-18, 22 a 57 vedeny po nábřeží, přes Strossmayerovo nám. a Hradčanskou na své trasy. Zároveň o tomto víkendu nejezdily tramvaje Trojskou. Linka d-5 byla ukončena na Výstavišti, d-17, 25 a 53 byly vedeny přes Libeň.

Autobusy DP

Provoz autobusových linek lze rozdělit do několika skupin.
a) linky mimo provoz: a-105, 109, 125*, 132, 143, 146, 153*, 169, 178*, 184*, 190*, 204, 206*, 209, 214*, 219, 242, 245*, 252*, 260, 270*, 275*
* linka mimo provoz i v celoročním provozu
Na a-274 byl zachován celotýdenně pouze spoj 0.20 Palmovka - Průjezdní.
b) linky jezdící dle celoročních jízdních řádů: a-101, 104, 111*, 113, 115, 120, 138, 149, 160, 161, 166, 172, 179, 194, 197, 202, 216, 222, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 237, 249, 254, 256, 257, 258, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 279, 306, 326, 327, 352, 356, 357, 358
* od 11. 8. při výluce u Továren II došlo k posunu odjezdů ze Skalky o 6 min.
c) linky se změnou parametrů pouze v pracovní dny (ve dnech klidu provoz beze změn, špičkové linky):
a-103 v provozu pouze spoje 6.30, 7.20 do Čakovic a 7.00, 8.10 zpět
a-107 interval 7-8/10/7-8/20-30 změněn na 10/12/10/30 min.
a-108 interval 11/20/8-9/26-26 změněn na 20/30/20/28-40 min.
a-117 interval 15/20/15/20/- změněn na 15/30/18/30/- min.
a-119 interval 3-5/10/5/10-25/30-36 změněn na 5-6/10/6/10-25/30-36 min.
a-123 interval 8/30/8/15/30 změněn na 10/30/12-15/20/30 min.
a-126 interval 5/9/6/7/10-20 změněn na 7/12/7/10/12-20 min.
a-127 interval 12/-/15/-/- změněn na 15/-/20/-/- min.
a-128 interval 5/-/6/7/- změněn na 7/-/7/10/- min.; ráno jen do centra, odpoledne jen z centra (v opačných směrech manipulačně)
a-129 interval 12 ve špičkách prodloužen na 15 min.
a-130 interval 20/30/20/25/30 změněn na 30/30/30/30/30 min.
a-131 interval 3-5/12/4-6/10-15/15-20 změněn na 5-6/15/7-8/11-13/15-20 min.
a-134 ráno beze změny, odpoledne interval 15 prodloužen na 20 min.
a-140 provoz jen ve špičkách v intervalu 30 min. při dodržení prvního i posledního spoje, zrušeny posilové spoje Ohrada - Palmovka
a-141 interval 3*/10/4*/6-12/20 změněn na 5*/12/6*/8-12/20* min., ráno z centra a odpoledne do centra dvojnásobný interval, odpoledne zastavuje u Spalovny celou špičku
a-142 interval 10 min. zachován, ráno mezi 5. a 6. hod. 1 spoj navíc, mezi 7. a 8. 1 spoj odpadá
a-145 interval 12/-/15/-/- změněn na 15/-/20/-/- min.
a-147 interval 7/10/7,5/10-15/20-30 změněn na 10/12/15/15-20/30 min.
a-148 ráno beze změny, dopoledne z 20 na 30, odpoledne z 15 na 20, večer po 19. hodině interval 30 min.
a-150 interval 7,5/-/15-20/-/- změněn na 10/-/20/-/- min.
a-151 z Českomoravské místo 7.08, 7.28 spoj 7.18, zpět zrušen spoj 8.15
a-156 interval ve špičkách prodloužen na 20 min., nasazeny kloubové vozy
a-157 interval 7,5/-/-/-/- změněn na 10/-/-/-/- min.
a-158 ráno zrušen posilový spoj 7.22 od metra a 7.46 zpět, počet spojů jinak zachován při posunu polohy většiny z nich
a-159 interval ve špičkách prodloužen z 5 na 7,5 min., v sedle posun polohy vzhledem ke zrušení provozu a-209
a-163 ubrán jeden spoj ráno mezi 7. a 8. hodinou, úprava ukončení některých spojů
a-168 interval 3-5 ráno prodloužen na 6, odpoledne 4-6 na 7,5 min.
a-171 v provozu pouze ve špičkách, ráno místo 5-15 interval 7,5-15 min., odpoledne místo intervalu 5/10 interval 15 min.
a-175 interval 5/15-33/7,5/12-24/24 změněn na 7,5/18/13/13-24/24 min.
a-177 interval 12/20/15/20/20-30 změněn na 15/20/20/20/20-30 min.
a-180 interval 8-10/20/11/15/- změněn na 15/30/20/-/- min., zkrácení provozu o 1,5 hod.
a-181 interval 12/20/15/20/30 změněn na 15/30/20/24-30/30 min.
a-182 interval 6/-/7,5/- změněn na 15/-/15/- min.
a-183 interval 6/-/7,5/- změněn na 15/-/20/- min., nasazeny kloubové vozy
a-185 interval 10/30/12/25/40 změněn na 15/30/15/19-39/40 min.
a-188 interval 4-5/10/5/10-15/30 změněn na 7,5/15/7,5/10-15/30 min.
a-196 interval 6-7/-/15/-/- změněn na 15/-/15/-/- min.
a-199 interval 12/-/15/-/- změněn na 15/-/15-20/-/- min.
a-201 interval 15/-/15-20/-/- změněn na 20/-/30/-/- min.
a-210 zrušen spoj 7.31 od ZPA, jinak beze změny
a-211 ráno prodloužen interval ze 6 na 10 min.
a-212 interval 6-12/-/7,5-15/-/- změněn na 7,5-15/-/10-20/-/- min., večerní pár zachován
a-218 interval 5/12/7/10-15/16-20 změněn na 7/16/8-9/11-15/20 min.
a-221 interval 7-8/30/10/15-20/30 změněn na 13-14/30/15/15-20/30 min. spolu s a-353
a-223 interval 5, 9-10/30/6, 12/10-25/30 změněn na 7, 13/30/7-8, 15/14-25/30 min., nižší údaj ráno do centra, odpoledne z centra
a-227 zrušeny spoje 12.46, 13.46 a 14.26 z centra a 7.15 zpět
a-235 interval -/18/3-5/8-16/20 změněn na -/18/7/9-16/20 min., zrušen spoj 4.30, jede ve 4.36 z Velké Ohrady
a-236 počet spojů zachován, polohy vzhledem ke změně a-102 upraveny
a-238 počet spojů zachován, změna polohy většiny spojů
a-241 ráno 4 spoje v pravidelném intervalu místo posunutého spoje, odpoledne interval 12 nahrazen intervalem 15 min.
a-243 interval 7-18/30/12/20-30/60 změněn na 7,5-12/60/15/40/60 min.
a-244 interval 12 ve špičkách prodloužen na 15 min.
a-247, 248 úprava poloh spojů v Pdš při zachování počtu spojů, zrušen spoj 7.35 z Holyně
a-250 ráno prodloužen interval ze 4 na 6, odpoledne z 5 na 7,5 min., v podvečer z 6-15 z centra na 10-15 a 10-15 do centra na 15 min.
a-259 interval 10/30/12/25-35/40 změněn na 15/30/15/25-35/40 min. spolu s a-278, 354
a-261 zrušeny spoje 7.11 a 16.41 z Palmovky a 6.15, 15.45 z Klánovic
a-264 zrušen spoj 7.31 z Královic k Nádr. Uhříněves a v 7.39 zpět
a-266 zrušeny spoje 7.28, 11.35, 12.43 Hájek - Nádr. Uhříněves a 7.38, 11.50, 12.53 Nádr. Uhříněves - Hájek
a-272 z Kačerova nejely spoje 6.25, 6.45, zpět jely spoje 15.10, 16.20, 16.40
a-273 interval 7-8/30/10/15-20/30 změněn na 13/30/15/20-30/30 min.
a-276 interval 12/-/15/-/- změněn na 15/-/20/-/- min., poslední 4 spoje dle celoročních jízdních řádů
a-277 interval 6/10/7,5/10-20/20 změněn na 7,5/12/10/10-20/20 min.
a-278 zachován počet spojů při posunu polohy
a-280 odpoledne posun druhého a třetího spoje
a-301 zrušen spoj 13.46 z Chýnice
a-305 zrušeny spoje 12.50 a 17.00 z Čakoviček, 13.32 z Líbeznic školy a 7.35 z Měšic
a-312 zrušen spoj 7.23 Tuchoměřice, kulturní dům - Dejvická
a-351 zrušen spoj 7.13 Nádr. Čakovice - Měšice, navíc spoj 12.57 Čakovičky - Českomoravská (za a-305), spoj 14.07 z Čakoviček jel až ve 14.32 od Nádr. Čakovice
a-353 počet spojů zachován, posun vzhledem k a-221, ve dnech 15. 7.-29. 8. změna trasy v Zelenči
a-354 počet spojů zachován, drobné posuny poloh
a-355 zrušen spoj 0.32 z Únětic
a-359 odpoledne zrušen 1. a 3. spoj v obou směrech, ostatní posun o 2-3 min., všechny spoje mimo Suchdol
d) změna parametrů v pracovní dny i ve dnech klidu:
a-102 interval 12-24/12-24/7,5-15/19 na 13-27/18-36/13-26/19 min., ve dnech klidu 24/18/18/19 min.
a-106 interval 5/15/7-8/20 změněn na 7,5/20/10/20 min., večer v posunuté poloze. Ve dnech klidu celý den 20 min., v neděli ráno do 9 hod. interval 30 min.
a-112 od 12. 7. obnoven provoz do Podhoří, interval 12-13 upraven na 11-12 i v Dk
a-114 interval 9/13/10-12/13/20-40 změněn na 12/20/12/15/20-40 min., ve dnech klidu z Kačerova beze změny, ze Šeberova v neděli mezi 13. a 17. hod. posun polohy spojů o 6 min.
a-116 posílení provozu ve dnech klidu odpoledne z 72 na 36 min.
a-118 úprava poloh spojů při stejných intervalech, ráno zrušeny posilové spoje V zápolí - Dvorce, odpoledne Roztyly - Koleje Jižní Město, v Dk posun polohy spojů
a-121 úprava poloh spojů (posun) při zachování intervalu, večer po 20. hod. dle celoročních jízdních řádů, od Nádr. Braník posun o 1/2 intervalu, po 14. hod. dle celoročních jízdních řádů, večer posun, v dnech klidu posun poloh spojů, večer dle všedních dnů
a-122 interval 6-12/20/7,5-12/20/30 na 15/40/20/40/45-60 min., nasazeny v pracovní dny kloubová vozidla. V neděli i odpoledne interval 40 min., v Dk zachovány spoje k Léčivům
a-124 interval 7-8/15/7-8/10-15/20 změněn na 10/20/10/15-20/20 min., ve dnech klidu interval 20 min., v neděli do 9.30 interval 30 min., večer úprava polohy spojů při intervalu 20 min.
a-133 interval 6/15/6/12/20 změněn na 7,5/20/10/15-20/20 min., ve dnech klidu celý den interval 20 min., v neděli nejely první dva spoje
a-135 z důvodů rekonstrukce stanice Staroměstská prodloužena po a-207 na Staroměstskou, intervaly 10/20/12/12-20/20 min., Dk celý den 20 min.
a-136 interval 5/12/5/12/20 změněn na 10/20/10/15-20/20 min., na linku nasazeny kloubové vozy, ve dnech klidu interval 20 min., v neděli do 8.30 interval 30 min.
a-137 interval 4/7-8/3-4/4-9/12-20 změněn na 5/12/5/10-15/16-20 min., ve dnech klidu 16/12/12/12/16-20 min.
a-139 interval 7,5/15/7,5/12-20/20 změněn na 10/20/10/14-20/20 min., změna večera, ve dnech klidu celý den 20 min., v neděli do 8.30 interval 30 min.
a-144 interval 4*/12/4-6/6-12/19 změněn na 6*/18/8/8-18/19* min. z centra dvojnásobný interval, ve dnech klidu intervaly 24/18/18/18/19 min.
a-152 interval 4-6/12/6-7/7-12/19 změněn na 10/18/10/15-18/19 min., ve dnech klidu 24/18/18/18/19 min.
a-154 interval 7,5/15/7,5/15/20 změněn na 10/20/10/12-20 min., ráno v úseku Skalka - Brodského dvojnásobný interval, ve dnech klidu celý den interval 20 min.
a-155 v pracovní dny pouze večer od 18 hodin, ve dnech klidu nové jízdní řády při stejných intervalech
a-164 ráno interval 12 prodloužen na 15 min., posílen vloženými spoji, po 8. hod. dle celoročních jízdních řádů, ve dnech klidu celý den interval 30 min., od 2. 7. do 23. 7. výluka Strojírenská
a-167 interval 3-4/6/3-4/6-12/15-20 změněn na 4-6/7,5/4-6/8-12/15-20 min., v sobotu dle celoročních jízdních řádů, v neděli z 30/30/10-12/12-15/15-20 změněn na 30/30/15-20/20/20 min.
a-170 celý den interval 20 min., večer posun proti celoročnímu, ve dnech klidu také celý den 20 min., v neděli do 9 hodin interval 30 min.
a-174 interval 6-7/15/8/15/20 změněn na 10/15/12/15-20/20 min., ve dnech klidu celý den 15 min., večer 20 min., v neděli zahájení o 1 hod. později
a-176 interval 6/7,5/6/8-12/15-20 změněn na 7,5/12/8/10-15/15-20 min., v neděli dle soboty, pouze ráno nejely první 3 spoje do centra a první dva spoje z centra
a-191 interval 10/26/13-14/20/30 změněn na 15/40/20/25/30 min., ve dnech klidu celý den interval 30 min.
a-207 interval 6/15/6/10-15/20 změněn na 7,5/20/10/13-20/20 min., ve dnech klidu celý 20 min., v neděli až od 7 hodin
a-213 interval 6/7,5/4*/6-10/10-20 změněn na 6*/15/7,5*/15/20* min., ráno z centra a odpoledne do centra dvojnásobný interval, na lince kloubové vozy, ve dnech klidu provoz So 20/15/20/20/20, v neděli 20/20/15/15/20 min.
a-215 interval 3/20/3-4/5-12/15-20 změněn na 5/30/6/10-15/15-20 min., ve dnech klidu 15-20/13-14/13-14/15/15-20 min.
a-217 interval 16-24/26/27/17-29/30 změněn na 15/20/20/25-30/30 min. a nasazeny kloubové vozy, ve dnech klidu interval 30 min. celý den, v neděli nejely dva první spoje
a-220 při výluce U továren a Štychova posun poloh spojů
a-233 interval 7,5/10/10/10/10/20 změněn na 6/15/7/12-20/20 min., ve dnech klidu 20/16/16/16/20 min.
a-234 prodloužena na Sídliště Skalku, interval 10/30/15/20-30/30 změněn na 20/30/20/30/30 min., ve dnech klidu ze Skalky o 1 min. později, úprava v době přestávek
a-239 interval 30 min. v jiné poloze, večer 60 min. také v jiné poloze, v Dk celodenně 60 min. také v jiné poloze
a-240 při výluce U továren a Štychova posun poloh spojů
a-253 interval 5/15/5/10-15/15-20 změněn na 6/20/7-8/10-15/20 min., ve dnech klidu 16-20/16/16/16/20 min., celý týden zrušen předposl. spoj ze Smíchovského nádr.
a-271 interval 4/15/5/12-15/20 změněn na 6/12-20/7,5/10-20/20 ve dnech klidu celý den interval 20 min., dopoledne rozdíl v polohách ze Skalky, nejel 1. spoj z Hájů

Autobusy jiných dopravců

Provoz linek, jejichž provoz zajišťují pod vedením ROPIDu jiní dopravci, byl v mnohem menší míře ovlivněn prázdninovým provozem. Linky a-192, 232, 251, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 321, 338 a 466 jezdily dle celoročních jízdních řádů.
a-110 provoz dle celoročních jízdních řádů, pouze zrušeno zajíždění spojů 12.12, 13.12 a 15.15 z Hostavic do smyčky Jahodnice
a-165 provoz dle celoročních jízdních řádů, pouze spoje 6.20, 6.30 z Jižního Města ukončeny u Nádr. Radotín, spoje 7.53 a 13.55 od Cementárny jely až v 8.00 a 14.02 od Nádr. Radotín
a-173 provoz dle celoročních jízdních řádů, zrušen spoj 7.20 z Točné do Tyršovy čtvrti
a-314 spoj 7.17 z Vonoklas jen k nádraží Černošice, nejel ke škole v Černošicích, jinak dle celoročních jízdních řádů
a-316 od 1. 7. do 19. 7. výluka Velké Přílepy, při níž snížen počet spojů v pracovní dny, od 20. 7. již opět dle celoročních jízdních řádů
a-317 dle celoročních jízdních řádů, navíc spoj v 6.30 ze Smíchovského nádr. do Mníšku p. B., nám.
a-321 nejel spoj v 6.30 od Smíchovského nádr. a v 7.20 ze Stříbrné Lhoty, jinak dle celoročních jízdních řádů
a-330 spoj 7.30 z Mníšku p. B., nám. jel již v 7.25 z Mníšku p. B., u Šibence, jinak dle celoročních jízdních řádů
a-332 dle celoročních jízdních řádů, pouze ve dnech 23. a 24. 7. při výluce Psáry, ústav uspíšeny odjezdy z Jílového u Prahy, nám. o 3 min. mimo spojů 6.50 a 15.00, které dodržely čas a proto byly ve zbytku trasy opožděny o 3 min.
Od 21. 7. na a-318, 321, 322, 360 výluka u Národní galerie.Městská doprava v Příbrami
Jiří Bartoš

Navštívíte-li někdy toto padesátitisícové město v těsné blízkosti brdských lesů, neopomeňte věnovat svou pozornost příbramské dopravě a projet se tamější »městskou« (sc. dopravou), jak Příbramáci svých čtrnáct autobusových linek nazývají.

Dnešní Příbram se skládá především ze dvou historických měst - Příbrami a Březových Hor a dále Sídliště, vybudovaného v 50. letech (centrum tvoří náměstí 17. listopadu) a od 80. let dále rozšiřovaného ve směru na Zdaboř (okolí Školní ulice). V druhé polovině 80. let byly zpracovávány projekty na výstavbu tří trolejbusových tratí, ale k jejich realizaci nedošlo. Dopravu provozuje Československá automobilová doprava Příbram, státní podnik.

Linkové vedení a rozsah provozu

Ze čtrnácti autobusových linek (a-1 až 16 kromě 12 a 13) je nejvýznamnější a-2, spojující starou část Příbrami se starou a novou částí Sídliště. Většina spojů je ukončena na Zdaboři u obchodního centra Fialka, několik málo pokračuje ze Zdaboře do Žežic nebo do Brodu. Linka má 102/106 spojů v Pd (v období letních prázdnin jen 87/90), 67/66 spojů v sobotu a 55/55 v neděli. První údaj vyjadřuje počet spojů ve směru na Zdaboř, druhý ve směru na Svatou Horu. Jízdní doba je 20 minut, spoje vyjíždějí z obou konečných v časy zakončené na 0 a 5. Tak vzniká vcelku pravidelný interval 10 minut, který je místy ještě zhuštěn. Od 8 do 13 hodin má linka pravidelný interval 10 minut (v neděli 20 minut). První spoje vyjíždějí v Pd ve 4.50 od Fialky a v 5.10 ze Svaté Hory, v Dk v 5.00 z obou konečných. Provoz je v Pd ukončen odjezdy ve 21.30 ze Svaté Hory a ve 22.35 od Fialky, v Dk ve 22.30 z obou konečných (tj. ve směru na Zdaboř o hodinu později než v Pd).

Při své návštěvě na konci ledna jsem zaznamenal také jednu výluku. Jedná se o rekonstrukci křižovatky Školní a Brodské ulice na Zdaboři, kde má vzniknout kruhový objezd. Od 17. 11. 1997 byly proto linky a-2, 7, 11 a 16 ukončeny již v zastávce Zdaboř, sídliště (s výjimkou jednoho spoje a-11). Spoje a-10 na Červenou a do Zavržic objíždějí neprůjezdný úsek Poštovní ulicí, spoje do Žežic jedou po panelové přeložce (kterou v praxi využívají všichni motoristé). Jízdní řády nebyly výlukou dotčeny, informace na přechodně zrušené zastávce Zdaboř, Fialka byly vyvěšeny vedle jízdních řádů pod titulkem »Dopravní dispozice«. Na zastávce občas čeká situace neznalý cestující, avšak autobusu se pochopitelně nedočká.

Kromě výstavby tohoto kruhového objezdu, vynucené značným provozem na křižovatce, se pro tento rok počítá s výstavbou nové smyčky Svatá Hora, kde nejvytíženější linka a-2 obrací v zásadě objezdem okolo stromu.

a-1 (b-305171): (((Bytíz, šachta -) Dubenec, motorest - SÚS III. (T) - SÚS IV., dálnice (Z) -) Dubno, rest. - Dubno, OÚ (T) -) / (Dubno, učiliště UD - Nová Hospoda, vilová čtvrť -) Nová Hospoda - Stadion Spartak - Sportovní nám. (T) - Jiráskovy sady - Dvořákovo nábř. - Autobusové stanoviště (Z) - Kasárna 1. máje (T) - Rozc. k Podlesí - Hornických učňů - Mariánská ul. - Březové Hory, nám. - Březové Hory, rozc. ke Zdaboři - Březové Hory, prof. K. Pobudy - Politických vězňů, rozc. (T) - 28. října, rozc. Jáchymovská ul. - 28. října, ZŠ - Dvořákova, kulturní dům (T) - Politických vězňů, kulturní dům (Z) - Tř. Osvobození, poliklinika

a-2 (b-305162, b-305163): Svatá Hora - Balbínova (Z) - Jiráskovy sady - Kasárna 1. máje (Z) - Autobusové stanoviště (T) - Výkupní závod (Z) - Čs. armády (T) - Tř. Osvobození, MŠ - Tř. Osvobození, poliklinika - Nám. 17. listopadu (T) - Politických vězňů, věžák (Z) - Politických vězňů, rozc. - Zdaboř, ZÚNZ - Zdaboř, sídliště (- Zdaboř, Fialka) / (- Brodská (- Brod) / (- Žežice, u pomníčku - Žežice))

a-8 (b-305002): 36. etapa, Šachetní - 36. etapa, Slunná (T) - 36. etapa, Delvita - Zdaboř, ZÚNZ - Politických vězňů, rozc. - Politických vězňů, věžák (T) - Nám. 17. listopadu (Z) - Tř. Osvobození, poliklinika - Tř. Osvobození, MŠ - Čs. armády (Z) - Výkupní závod (T) - Autobusové stanoviště (Z) - Kasárna 1. máje (T) - Jiráskovy sady (- Sportovní nám. (Z) - Stadion Spartak - Nová Hospoda - Nová Hospoda, vilová čtvrť - Dubno, učiliště UD)

a-10 (b-305180): (Masokombinát (- Pekárny - Nealko) - Fibichova -) Jiráskovy sady - Kasárna 1. máje (Z) - Autobusové stanoviště (T) - Výkupní závod (Z) - Čs. armády (T) - Tř. Osvobození, MŠ - Tř. Osvobození, poliklinika - Zimní stadion - Školní ul., poliklinika - Školní ul. - Školní ul., křiž. (- Brodská - Žežice, u pomníčku - Žežice) / (- Zdaboř, u Pletánků - Zdaboř - Zdaboř, Červená (- Narysov, Na Výfuku - Narysov, rozc. k Vysoké - Narysov - Zavržice))

Dalšími významnými linkami jsou a-1, 8 a 10. Linka a-1 má v Pd 11 párů spojů k restauraci v Dubně (z toho 1 až do Bytíze) a 9 párů spojů k učilišti UD. V sobotu 8 párů spojů k restauraci (1 až Dubenec, 1 až Bytíz), v neděli 4 páry spojů k restauraci (1 až Dubenec, 1 až Bytíz). Jeden spoj v Pd ve směru od restaurace zajíždí ve dnech školního vyučování také do zastávek na větvi k učilišti a je nepatrně časově posunut.

Linka a-8 má 23 spojů ve směru do Dubna a 22 spojů na 36. etapu. Část spojů (11 směr Dubno a 9 směr 36. etapa) končí na Jiráskových sadech, 2 spoje Pdšr ve směru 36. etapa končí na Autobusovém stanovišti. Linka a-10 má v Pd 9 spojů končících na Červené (zpět 10 spojů), 9 párů spojů do Žežic a 2 páry spojů do Zavržic (některé spoje jedou jen v části trasy, zejména končí na Jiráskových sadech a nejedou k Masokombinátu). V Dk jede 1 spoj na Červenou a odtud 2 spoje zpět.

Ostatní linky mají oproti čtyřem popsaným linkám malý význam. Většinou kopírují část trasy a-2 (např. celý úsek Zdaboř, sídliště - Jiráskovy sady s ní jedou souběžně a-7 a 16, mezi poliklinikou na třídě Osvobození a Autobusovým stanovištěm jedou společně všechny linky kromě a-1, 3, 6, 14 a 15, tj. devět ze čtrnácti).

Zastávkové jízdní řády jsou zpravidla obdobné obvyklým jízdním řádům městské dopravy, avšak mají několik zvláštností. Odjezdy nejsou rozděleny podle provozních dnů, ale uvedeny najednou spolu se značkami používanými na meziměstských linkách (včetně údaje o tom, že spoj nejede 24. 12., popř. 31. 12.). Seznam zastávek obsahuje pouze určitý počet zastávek (zpravidla devět posledních), neboť pro tento účel je na jízdním řádu vyhrazen dosti malý prostor. Z jízdního řádu se navíc nepozná, kterou z alternativních větví spoj jede, ani zda staví v uvedené zastávce v tomto směru (zastávka pouze ve směru zpět). Na lince a-2 je navíc obousměrně uváděna zastávka Nákupní středisko Uran, kde se podle platných jízdních řádů nestaví ani v jednom směru (jak vyplývá i z knižní úpravy jízdního řádu).

V občas vydávaném knižním jízdním řádu pro okres Příbram jsou městské linky uváděny stejným způsobem jako linky meziměstské. Některé linky s malým počtem spojů mají vyvěšen jízdní řád v podobě, jaká se používá pro knižní jízdní řád. V lednu 1998 však nebyly aktuální řády běžně k dispozici, neboť po změnách nebyl nový knižní jízdní řád vydán a zastávkové jízdní řády se neprodávají.

Zde uvedené údaje vycházejí z jízdních řádů platných od 1. 6. 1997 (u a-1 a 6 od 28. 9. a u a-16 od 30. 6.) do 23. 5. 1998. Mezi spoje jezdící v Pd jsou počítány i spoje jedoucí jen ve dnech školního vyučování (na linkách a-1, 4, 7, 8 a 10). Na některých linkách jsou zavedeny také spoje zastavující jen ve dvou, popř. třech zastávkách (přímé spoje). Jedná se o a-4 (2 spoje Pdšr ve směru na Zdaboř), 7 (2 spoje Pdšo a 1 v sobotu ráno ve směru Úpravna Ecoinvest) a 8 (1 spoj ve dnech školního vyučování ve směru Dubno).

Ostatní linky

a-3 (b-305153): Březové Hory, rozc. ke Zdaboři -> Rozc. k Podlesí -> Prádelna OPS -> Lhota, závod Kovohutě, Pd 2 spoje v uvedeném směru

a-4 (b-305174): ((Lhota, kulturní dům -) Lhota, záv. Kovohutě -) / (Sklad Zeleniny -) Prádelna OPS - Autobusové stanoviště / Kasárna 1. máje - Tř. Osvobození, poliklinika - Politických vězňů, rozc. - Zdaboř, sídliště, ve směru tam Pd 10 spojů (z toho některé jen v části trasy), ve směru zpět 13 spojů (z toho některé jen v části trasy); některé spoje nestaví ve Lhotě u Kovohutí

a-5 (b-305175): (Lazec - Kozičín - Havírna, důl -) / (Vysoká Pec, sídl. -) Vysoká Pec, zahradní kolonie - Březové Hory, prof. K. Pobudy / Březové Hory, rozc. ke Zdaboři - Politických vězňů, rozc. - Tř. Osvobození, poliklinika - Autobusové stanoviště - Staré Podlesí - Orlov, Pd 14 párů spojů (z toho 7 končí Vysoká Pec, sídliště a 3 Lazec; některé spoje jen v části trasy), Sodop 2 páry spojů z Autobusového stanoviště do Orlova a zpět

a-6 (b-305176): (Lhota, kulturní dům - Lhota, závod Kovohutě - Prádelna OPS -) Autobusové stanoviště (- Jiráskovy sady - Masokombinát - Trhové Dušníky), ve směru tam Pd 5 spojů do Trhových Dušníků, 1 spoj ze Lhoty, 4 spoje ze Lhoty do Trhových Dušníků, ve směru zpět Pd 6 spojů z Trhových Dušníků, 1 spoj do Lhoty, 3 spoje z Trhových Dušníků do Lhoty; většina spojů nestaví ve Lhotě u Kovohutí

a-7 (b-305177): (Úpravna Ecoinvest -) Šachta 16 - Háje - Svatá Hora - Jiráskovy sady - Autobusové stanoviště / Kasárna 1. máje - Tř. Osvobození, poliklinika - Politických vězňů, rozc. - Zdaboř, sídliště (- Žežice), ve směru tam Pd 12 spojů (z toho 6 jede od Úpravny Ecoinvest, z nichž 1 jede až do Žežic), ve směru zpět Pd 11 spojů ze Zdaboře (z toho 7 jede až k Úpravně Ecoinvest) a 1 spoj z Žežic na Zdaboř; některé spoje jedou jen v části trasy

a-9 (b-305179): (Lhota, závod Kovohutě -) / (Sklad Zeleniny -) Prádelna OPS - Autobusové stanoviště / Kasárna 1. máje - Tř. Osvobození, poliklinika - Sázky, vilová čtvrť, Pd 6 párů spojů, z toho některé jen v části trasy

a-11 (b-305181): Zdaboř, sídliště -> Politických vězňů, rozc. -> Tř. Osvobození, poliklinika -> Autobusové stanoviště -> Nákupní středisko Skalka -> Sázky -> Šachta 9 -> Brod -> Zdaboř, sídliště, Pd 4 spoje v uvedeném směru (z toho 3 spoje jen v části trasy)

a-14 (b-305154): Autobusové stanoviště - Rozc. k Podlesí - Politických vězňů - Březové Hory, rozc. ke Zdaboři - Havírna, důl - Kozičín - Lazec, ve směru tam 2 spoje Pdšr a 2 spoje Pdšo, ve směru zpět 3 spoje Pdšr a 2 spoje Pdšo

a-15 (b-305185): Autobusové stanoviště - Nákupní středisko Skalka - Školní ul., poliklinika - S. K. Neumanna - Rozc. k Podlesí - Autobusové stanoviště, Pd 12 spojů ve směru tam a 9 spojů ve směru zpět

a-16 (b-305004): Bytíz - Dubenec, motorest - Dubno, rest. - Nová Hospoda - Jiráskovy sady - Autobusové stanoviště / Kasárna 1. máje - Tř. Osvobození, poliklinika - Politických vězňů, rozc. - Zdaboř, Fialka, Pd 8 párů spojů (1 tam a 2 zpět jen v části trasy), So 4 páry spojů, Ne 3 páry spojů

Pro dopravu po Příbrami je dále možné použít také spoje linky Příbram - Praha (b-302013, dopravce Cup Tour bus, s. r. o.), za podmínky dostatku místa ve vozidle. Za jednotné jízdné 10 Kč je možné cestovat mezi zastávkami Školní ulice, křižovatka, Školní ulice, poliklinika, Dvořákova, kulturní dům, Nákupní středisko Skalka (T), Dvořákovo nábřeží (Z), Jiráskovy sady, Nová Hospoda (na znamení) a Dubno, restaurace (na znamení).

Tarifní podmínky

Do autobusu se smí nastupovat pouze předními dveřmi, s výjimkou cestujících s kočárkem. Cestující si označí jízdenku v označovači umístěném u řidiče, popř. ukáže řidiči časovou jízdenku nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě. Pokus nastoupit prostředními nebo zadními dveřmi znamená vystavit se nebezpečí verbálního útoku ze strany řidiče. Nepřestupní jízdenka stojí 6,- Kč, zlevněná 3,- Kč (děti od zahájení školní docházky do 15 let, důchodci od 60 do 70 let, souprava lyží s holemi). Za zavazadla o rozměrech přesahujících 20×30×50 cm, psa beze schrány a dětský kočárek bez dítěte je stanoveno dovozné 6,- Kč. Držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP-P mohou vystupovat i předními dveřmi.

Kromě jednotlivých jízdenek je možné využít také měsíčních časových jízdenek - občanská stojí 240,- Kč, zlevněná (pro děti do 15 let a důchodce od 60 let) 120,- Kč. Předplatní známka platí jeden den před a tři dny po vyznačeném období platnosti. Její cenu určuje čtyřicetinásobek jednotlivého jízdného, což je při nepříliš rozsáhlé síti výhodné pro málokoho.

Nárok na bezplatnou přepravu mají děti do zahájení školní docházky, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně doprovodu (průvodce či psa), občané ČR (popř. osoby s povolením k trvalému pobytu na území ČR) nad 70 let, kočárek včetně jednoho průvodce, účastníci I. a II. odboje, dárci krve podle seznamu MÚ Příbram a držitelé průkazů PTP z obcí obsluhovaných příbramskou městskou dopravou. Zdarma se přepravují také invalidní vozíky.

Vozový park

Linky jsou obsluhovány třídveřovými autobusy Karosa řady 700 a částečně řady 900. Vozy nemají evidenční čísla; vzhledem k odlišné tarifní úpravě (označovače a informace o tarifu) je zřejmé, že nemohou být využity na meziměstských linkách a naopak. Některé autobusy jsou opatřeny reklamními nátěry:

SPZ reklama převládající barva
PB 99-83 Ford Centrum Příbram modrá
PB 99-84 Tesort bílá
PB 99-86 Michelin bílá
PB 99-87 Hyundai modrá
PBA 04-06 Fiat bílá
PBA 04-66 Bramac bílá, červená a modrá
PBA 13-51 Česká spořitelna bílá
PBA 13-54 Cyklo sport bílá a červená
PBA 35-14 Československá obchodní banka bílá
PBA 40-68 Mountfield bílá
PBA 43-03 Česká spořitelna bílá
Návrat na hlavní stránku
Přehled článků